Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου
ΚΑΝΟΝΕΣ για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07 Νοέμβριος 2010
 

Στους 5.112 επαγγελματικούς τίτλους που είναι κατοχυρωμένοι από το ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (International Labour Organization), περιλαμβάνονται οι τίτλοι: {Counsellor, employment}, {Counsellor, vocational guidance}, {Cowboy}, {Cowgirl}, αλλά δεν περιλαμβάνονται ούτε «ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ» ούτε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ» ούτε «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ούτε «ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ» (...).

Στην Ελλάδα οι διάφοροι επιτήδειοι, που εξαπατούν σχετικώς τους Πολίτες, διώκονται και ενάγονται κατά Νόμον. Πολλοί εξ αυτών είναι διαταραγμένοι, άκρως επικίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία και δη την Ψυχική Υγεία. Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ κινείται κατά Νόμον εναντίον τους, γιαυτό και είναι ο στόχος αυτών των παρανόμων. Έχει δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία, στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Δεκάδες είναι οι συκοφαντικές, υβριστικές, εκβιαστικές, προβοκατόρικες αναρτήσεις στο Διαδίκτυο σε βάρος τού Συλλόγου, του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, και μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΓΟΣ αναμένει και διεκδικεί την δράση των αρμοδίων παραγόντων τής Πολιτείας για «ένα κράτος ευνομίας, ισχύος του δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Έχει ενημερωθεί σχετικώς ο αρμόδιος Αντεισαγγελέας τού Αρείου Πάγου, κύριος Αθανάσιος Κ. Κονταξής:

Και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Οι Διοικήσεις τών Ιατρικών Συλλόγων τής Χώρας, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, υπνώττουν και αφήνουν αναρμόδιους να παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο, σε επαγγελματικούς καταλόγους και στις εφημερίδες, σε σελίδες υπό τους τίτλους, για παράδειγμα: “DOCTORS”, “ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ”, “ΙΑΤΡΟΙ – ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ – ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ”, “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”, “ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ”, κ.τ.ό..

Ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, θα πρέπει να «θυμίσει», με εγκύκλιό του  στις Διοικήσεις αυτών τών ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, το Άρθρο 111 του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939: «'Αρθρο 111: Με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους και με χρηματικήν ποινήν μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών τιμωρείται όστις, χωρίς να έχη πτυχίον της Ιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ξένης ομοταγούς σφετερίζεται τον τίτλον του ιατρού.», την υποχρέωσή τους να προασπίζονται “cum armis” την τήρηση της Νομοθεσίας περί το επάγγελμα του Ιατρού, στην περιοχή αρμοδιότητος και ευθύνης τους, έστω και εάν δεν είναι στα άμεσα καθήκοντά τους..

Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», Νόμος 3418/2005, Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α΄/28.11.2005, άρθρο 21, παράγραφος 2, ορίζεται ότι:
«2. Ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:
α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα
β) η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά ή και νομότυπα, καθώς και η χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή πειραμάτων όταν εφαρμόζονται με σκοπό την προσέλκυση θεραπείας ή τη διαφήμιση. ….».

Συνεπώς, θα πρέπει οι Διοικήσεις αυτών τών ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, επιστημονικών-επαγγελματικών συλλόγων Ιατρών, να εγκαλούν τα Μέλη τους, και να «στέλνουν» στον Εισαγγελέα τούς επικίνδυνους για την Υγεία τών Πολιτών.

Δεν είναι δυνατόν δίπλα σε καταξιωμένους επιστήμονες-επαγγελματίες με την ιερή υποχρέωση της προστασίας τής Υγείας τών Πολιτών-, να παρουσιάζονται άτομα που είναι αναρμόδια για άμεσες παρεμβάσεις σε θέματα Προσωπικότητας και Συμπεριφοράς τού ανθρώπου, και επομένως για άμεσες παρεμβάσεις στην Ψυχική Υγεία τών Πολιτών. 

Τα δεδομένα τής κοινής πείρας και η Διεθνής Εγκληματολογική Θεωρία καταδεικνύουν ότι όταν το «μικρό έγκλημα» δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε στο «μεγαλύτερο».

Ειδικώς, όταν «συναντάται» η παραβατικότητα-παρανομία των «επίδοξων θεραπευτών» με την καταφανή ψυχοπαθολογία τους που περιγράφεται από όλα τα εγχειρίδια Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, και Κλινικής Ψυχιατρικής-, η όλη υπόθεση προσομοιάζει προς «εκκλησιαστικό λειτουργό-αιρεσιάρχη».

Εφημερίδα ΑΝΙΜΑ:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Διέταξε Εισαγγελέας τής Χώρας
Για «Σφετερισμό τού τίτλου τού Ιατρού»
ΙΔΙΩΝΥΜΟ το αδίκημα

Περισσότερα >>>> 

ALPHABETICAL INDEX OF OCCUPATIONAL TITLES

..............................................................................................................................................

830. 2451 1-59.15 Correspondent, media
831. 5141 5-70.40 Cosmetologist
832. 1110 2-01.10 Councillor, city
833. 1110 2-01.10 Councillor, government
834. 2412 1-94.30 Counsellor, employment
835. 2412 1-94.30 Counsellor, vocational guidance
836. 8312 9-84.40 Coupler, railway yard
837. 3439 3-10.10 Courrier, diplomatic
838. 4142 5-91.20 Courrier, travel
839. 9211 6-24.90 Cowboy
840. 9211 6-24.90 Cowgirl

..............................................................................................................................................

3900. 2221 0-61.20 Psychiatrist
3901. 2445 1-92.30 Psychologist
3902. 2445 1-92.30 Psychologist, clinical
3903. 2445 1-92.30 Psychologist, educational
3904. 2445 1-92.30 Psychologist, experimental
3905. 2445 1-92.30 Psychologist, industrial
3906. 2445 1-92.30 Psychologist, occupational
3907. 2445 1-92.30 Psychologist, social

3900. 2221 0-61.20 Psychiatrist
3901. 2445 1-92.30 Psychologist
3902. 2445 1-92.30 Psychologist, clinical
3903. 2445 1-92.30 Psychologist, educational
3904. 2445 1-92.30 Psychologist, experimental
3905. 2445 1-92.30 Psychologist, industrial
3906. 2445 1-92.30 Psychologist, occupational
3907. 2445 1-92.30 Psychologist, social

..............................................................................................................................................

*********************************************************************************

The International Labour Organization (ILO) is the tripartite UN agency that brings together governments, employers and workers of its member states in common action to promote decent work throughout the world

1. 2419 1-99.40 Account executive, advertising
2. 2411 1-10.10 Accountant
3. 2411 1-10.20 Accountant, auditing
4. 2411 1-10.10 Accountant, chartered
5. 2411 1-10.10 Accountant, company
6. 2411 1-10.90 Accountant, cost
7. 2411 1-10.10 Accountant, municipal
8. 2411 1-10.10 Accountant, public
9. 3117 7-13.70 Acidiser, oil and gas well
10. 3474 1-75.40 Acrobat
11. 2455 1-73.20 Actor
12. 2455 1-73.20 Actor, character
13. 2455 1-73.20 Actor, comic
14. 2455 1-73.20 Actor, dramatic
15. 2455 1-73.20 Actor, film
16. 2121 0-82.50 Actuary
17. 3417 4-43.30 Adjuster, claims
18. 3417 4-43.30 Adjuster, claims/insurance
19. 3431 3-21.20 Administrative secretary
20. 1120 2-02.10 Administrator, city
21. 1120 2-02.10 Administrator, government
22. 1120 2-02.10 Administrator, intergovernmental organisation
23. 3415 4-31.30 Adviser, after-sales service
24. 3213 0-53.60 Adviser, agricultural
25. 2412 1-94.30 Adviser, careers
26. 2351 1-39.20 Adviser, education
27. 2351 1-39.20 Adviser, education methods
28. 3213 0-53.60 Adviser, farming
29. 3213 0-53.60 Adviser, forestry
30. 2429 1-29.10 Adviser, legal
31. 2351 1-39.20 Adviser, teaching methods
32. 2421 1-21.10 Advocate
33. 3474 1-75.50 Aerialist
34. 2111 0-12.20 Aerodynamicist
35. 7232 8-44.10 Aeromechanic
36. 3422 1-99.90 Agent, clearing
37. 3423 1-99.90 Agent, employment
38. 3413 4-41.30 Agent, estate
39. 3422 1-99.90 Agent, forwarding
40. 3412 4-41.90 Agent, group insurance
41. 3413 4-41.30 Agent, house
42. 3450 5-82.30 Agent, inquiry/police
43. 3412 4-41.20 Agent, insurance
44. 3429 1-99.90 Agent, literary
45. 3429 1-99.90 Agent, musical performance
46. 3416 4-22.30 Agent, procurement
47. 3413 4-41.30 Agent, property
48. 3416 4-22.30 Agent, purchasing
49. 3415 4-32.20 Agent, sales/commercial
50. 3415 4-31.20 Agent, sales/engineering
51. 3415 4-32.30 Agent, sales/manufacturing
52. 3415 4-31.20 Agent, sales/technical
53. 3422 1-99.90 Agent, shipping
54. 3429 1-99.90 Agent, sports
55. 3429 1-99.90 Agent, theatrical
56. 2213 0-53.20 Agricultural scientist
57. 2213 0-53.20 Agronomist
58. 5132 5-99.40 Aid, dental
59. 5132 5-99.40 Aid, nursing/clinic
60. 5133 5-99.40 Aid, nursing/home
61. 5132 5-99.40 Aid, nursing/hospital
62. 5139 5-99.50 Aid, pharmacy
63. 5139 5-99.60 Aid, veterinary
64. 3460 1-93.20 Almoner, associate professional
65. 2446 1-93.20 Almoner, professional
66. 1120 2-02.10 Ambassador
67. 5132 5-99.40 Ambulance man
68. 5132 5-99.40 Ambulance woman
69. 2221 0-61.20 Anaesthetist
70. 2131 0-23.90 Analyst, communications/computers
71. 2149 0-23.90 Analyst, communications/except computers
72. 2131 0-23.90 Analyst, database/computers
73. 2412 1-94.40 Analyst, job
74. 2419 0-90.30 Analyst, market research
75. 2412 1-94.40 Analyst, occupational
76. 2121 0-82.40 Analyst, operations research
77. 2131 0-83.10 Analyst, systems/computers
78. 2149 0-83.10 Analyst, systems/except computers
79. 2212 0-52.20 Anatomist
80. 2213 0-52.80 Animal scientist
81. 8123 7-26.20 Annealer
82. 3472 1-79.20 Announcer, news
83. 3472 1-79.20 Announcer, radio
84. 3472 1-79.20 Announcer, television
85. 8223 7-28.90 Anodiser
86. 2442 1-92.40 Anthropologist
87. 6123 6-12.90 Apiarist
88. 6123 6-29.20 Apiary worker, skilled
89. 2429 1-29.10 Appeals referee, social security claims
90. 3417 4-43.30 Appraiser
91. 2213 0-53.30 Arboriculturist
92. 2442 1-92.40 Archaeologist
93. 2460 1-41.20 Archbishop
94. 2141 0-21.20 Architect, building
95. 2141 0-21.20 Architect, interior
96. 2141 0-21.40 Architect, landscape
97. 2145 0-24.50 Architect, marine
98. 2145 0-24.50 Architect, naval
99. 2431 1-91.30 Archivist
100. 2454 1-72.20 Arranger, ballet
101. 2453 1-71.30 Arranger, music
102. 2452 1-62.20 Artist, commercial
103. 2452 1-61.90 Artist, creative
104. 2452 1-62.40 Artist, fashion creation
105. 2452 1-62.20 Artist, graphic
106. 3474 1-75.90 Artist, high-wire
107. 2452 1-61.30 Artist, landscape
108. 2452 1-61.30 Artist, paintings
109. 2452 1-62.20 Artist, poster
110. 3474 1-79.90 Artist, strip-tease
111. 3474 1-75.90 Artist, tight-rope
112. 3474 1-75.50 Artist, trapeze
113. 2452 1-61.90 Artist-painter
114. 2147 0-26.30 Assayer
115. 8281 8-41.60 Assembler, agricultural machinery
116. 8281 8-41.20 Assembler, aircraft
117. 8283 8-53.30 Assembler, audio-visual equipment
118. 8283 8-42.20 Assembler, chronometer
119. 8283 8-42.20 Assembler, clock
120. 8290 8-53.30 Assembler, composite products
121. 8281 8-41.65 Assembler, earth-moving equipment
122. 8282 8-53.90 Assembler, electrical components
123. 8282 8-53.20 Assembler, electrical equipment
124. 8283 8-53.90 Assembler, electronic components
125. 8283 8-53.30 Assembler, electronic equipment
126. 8281 8-41.20 Assembler, engine/aircraft
127. 8281 8-41.15 Assembler, engine/internal combustion
128. 8281 8-41.25 Assembler, engine/marine
129. 8281 8-41.15 Assembler, engine/motor vehicles
130. 8281 8-41.90 Assembler, engines/steam
131. 8284 8-73.90 Assembler, furniture/sheet-metal
132. 8285 8-11.10 Assembler, furniture/wood and related materials
133. 8283 8-53.90 Assembler, hearing aid
134. 8281 8-41.10 Assembler, industrial machinery
135. 8286 8-03.60 Assembler, leather products
136. 8281 8-41.35 Assembler, machine-tool
137. 8281 8-41.10 Assembler, mechanical machinery
138. 8284 8-49.90 Assembler, metal products
139. 8283 8-53.90 Assembler, microelectronics equipment
140. 8281 8-41.40 Assembler, mining machinery
141. 8283 8-41.70 Assembler, office machinery
142. 8286 9-10.10 Assembler, paperboard products
143. 8284 9-01.70 Assembler, plastic products
144. 8283 8-42.40 Assembler, precision instrument
145. 8281 8-41.45 Assembler, printing machinery
146. 8283 8-53.30 Assembler, radio
147. 6141 6-31.40 Assembler, raft
148. 8284 9-01.40 Assembler, rubber products
149. 8283 8-53.30 Assembler, television
150. 8281 8-41.50 Assembler, textile machinery
151. 8286 7-99.90 Assembler, textile products
152. 8281 8-41.30 Assembler, turbine
153. 8281 8-41.10 Assembler, vehicle
154. 8283 8-42.20 Assembler, watch
155. 8285 8-11.10 Assembler, wood products
156. 8281 8-41.55 Assembler, woodworking machinery
157. 3417 4-43.30 Assessor, claims
158. 3417 4-43.30 Assessor, insurance
159. 3417 4-43.30 Assessor, loss
160. 3434 0-84.90 Assistant, accounting
161. 3434 0-84.90 Assistant, actuarial
162. 3432 3-93.90 Assistant, bank
163. 3432 3-93.40 Assistant, barrister's
164. 3432 3-93.50 Assistant, broker's
165. 3121 0-34.90 Assistant, computer/communications
166. 3121 0-34.90 Assistant, computer/database analysis
167. 3121 0-34.90 Assistant, computer/engineering
168. 3121 0-34.90 Assistant, computer/programming
169. 3121 0-34.90 Assistant, computer/systems analysis
170. 3121 0-34.90 Assistant, computer/systems design
171. 3121 0-34.90 Assistant, computer/users' services
172. 3431 3-93.20 Assistant, correspondence
173. 3225 0-64.20 Assistant, dental
174. 3225 0-64.30 Assistant, dental/school service
175. 3432 3-93.50 Assistant, insurance/adjustment
176. 3432 3-93.50 Assistant, insurance/claims
177. 3432 3-93.50 Assistant, insurance/policy
178. 3432 3-93.40 Assistant, legal
179. 3434 0-84.90 Assistant, mathematical
180. 3221 0-62.10 Assistant, medical
181. 3221 0-62.10 Assistant, medical/family planning
182. 3131 1-63.50 Assistant, motion picture
183. 3228 0-68.10 Assistant, pharmaceutical
184. 5220 4-51.90 Assistant, shop/orders
185. 3432 3-93.40 Assistant, solicitor's
186. 3434 0-84.90 Assistant, statistical
187. 3227 0-66.10 Assistant, veterinary
188. 3227 0-66.10 Assistant, veterinary/artificial insemination
189. 5151 1-99.60 Astrologer
190. 2111 0-12.10 Astronomer
191. 2111 0-13.50 Astronomer, radio
192. 2111 0-13.50 Astrophysicist
193. 3475 1-80.20 Athlete
194. 5111 5-99.70 Attendant, airport
195. 9152 5-99.90 Attendant, amusement park
196. 5141 5-70.70 Attendant, bath
197. 5141 5-70.70 Attendant, bath/hot-room
198. 5141 5-70.70 Attendant, bath/sauna
199. 5141 5-70.70 Attendant, bath/turkish
200. 5123 5-32.90 Attendant, canteen
201. 9152 5-99.90 Attendant, cloakroom
202. 5132 5-99.40 Attendant, dental
203. 8333 9-89.90 Attendant, dry dock
204. 9152 5-99.90 Attendant, fairground
205. 5132 5-99.40 Attendant, first-aid
206. 5111 5-99.70 Attendant, flight
207. 9152 5-99.90 Attendant, fun-fair
208. 5143 5-92.90 Attendant, funeral
209. 5132 5-99.40 Attendant, hospital
210. 9152 5-99.90 Attendant, lavatory
211. 9151 5-99.90 Attendant, lift
212. 5133 5-99.40 Attendant, nursing/home
213. 5132 5-99.40 Attendant, nursing/except home
214. 9152 5-99.90 Attendant, parking lot
215. 5220 4-51.90 Attendant, petrol pump
216. 9152 5-99.90 Attendant, rest-room
217. 5123 5-32.90 Attendant, restaurant seating
218. 5131 5-40.35 Attendant, schoolchildren
219. 5220 4-51.90 Attendant, service station/automobiles
220. 5111 5-99.70 Attendant, ship's cabin
221. 5220 4-51.30 Attendant, shop
222. 4131 3-91.40 Attendant, tool crib
223. 5143 5-92.90 Attendant, undertaker's
224. 2421 1-21.10 Attorney
225. 2429 1-29.10 Attorney, insurance claims
226. 3417 4-43.20 Auctioneer
227. 2411 1-10.20 Auditor
228. 2451 1-51.20 Author
229. 3225 0-64.20 Auxiliary, dental
230. 2211 0-52.50 Bacteriologist
231. 2211 0-52.50 Bacteriologist, agricultural
232. 2211 0-52.50 Bacteriologist, dairy
233. 2211 0-52.50 Bacteriologist, fishery
234. 2211 0-52.50 Bacteriologist, food
235. 2211 0-52.50 Bacteriologist, industrial
236. 2211 0-52.50 Bacteriologist, medical
237. 2211 0-52.50 Bacteriologist, pharmaceutical
238. 2211 0-52.50 Bacteriologist, soil
239. 2211 0-52.50 Bacteriologist, veterinary
240. 9322 9-71.50 Bagger, hand
241. 3432 5-89.90 Bailiff
242. 7412 7-76.10 Baker
243. 7412 7-76.90 Baker, biscuit
244. 7412 7-76.20 Baker, bread
245. 7412 7-76.30 Baker, pastry
246. 7311 8-42.30 Balancer, scale
247. 8261 7-52.90 Baller, thread and yarn
248. 2454 1-72.30 Ballerina
249. 2111 0-12.20 Ballistician
250. 3473 1-71.35 Band leader
251. 3473 1-71.35 Bandmaster
252. 8333 9-73.45 Banksman, mine
253. 8333 9-73.45 Bankswoman, mine
254. 5141 5-70.30 Barber
255. 2453 1-71.45 Baritone
256. 1315 5-10.50 Barkeeper
257. 2421 1-21.10 Barrister
258. 5123 5-32.50 Bartender
259. 2453 1-71.40 Bassoonist
260. 9213 6-49.90 Beachcomber
261. 7213 8-73.80 Beater, aircraft panel
262. 7213 8-73.70 Beater, vehicle panel
263. 5141 5-70.40 Beautician
264. 5141 5-70.60 Beautician, make-up/stage
265. 5141 5-70.20 Beautician, make-up/studio
266. 6123 6-29.20 Beekeeper
267. 6123 6-29.20 Beekeeping worker, skilled
268. 9151 5-99.90 Bellboy
269. 7322 8-91.80 Bender, glass
270. 7214 8-74.90 Bender, metal plate
271. 7422 8-19.90 Bender, wood
272. 9331 9-89.90 Berther, dock
273. 7322 8-91.64 Beveller, glass
274. 9331 9-89.50 Bicyclist
275. 7129 9-54.90 Billboard erector
276. 9120 5-99.90 Billposter
277. 2212 0-52.30 Biochemist
278. 2451 1-51.20 Biographer
279. 2211 0-51.10 Biologist
280. 2211 0-51.90 Biologist, fresh-water
281. 2211 0-51.90 Biologist, marine
282. 2211 0-51.90 Biologist, molecular
283. 2122 0-81.30 Biometrician
284. 2212 0-52.90 Biophysicist
285. 2460 1-41.20 Bishop
286. 7221 8-31.10 Blacksmith
287. 7112 7-11.50 Blaster
288. 7431 7-56.15 Bleacher, fibre/textiles
289. 7431 7-51.25 Blender, fibre/textiles
290. 7416 7-89.20 Blender, snuff
291. 7416 7-81.30 Blender, tobacco
292. 8269 7-93.30 Blocker, hat
293. 7322 8-91.20 Blower, glass
294. 7322 8-91.24 Blower, scientific glass
295. 7224 7-29.20 Bluer, metal
296. 7124 9-54.50 Boatbuilder, wood
297. 8340 9-81.90 Boatman
298. 8340 9-81.90 Boatman, ferry
299. 8340 9-81.90 Boatman, motor
300. 8340 9-81.90 Boatman, tug
301. 8340 9-81.20 Boatswain
302. 8340 9-81.90 Boatwoman
303. 8340 9-81.90 Boatwoman, ferry
304. 8340 9-81.90 Boatwoman, motor
305. 8340 9-81.90 Boatwoman, tug
306. 5169 5-89.90 Bodyguard
307. 7213 8-73.50 Boilersmith
308. 7111 7-11.60 Bolter, roof/mine
309. 7411 7-79.40 Boner, fish
310. 7411 7-73.90 Boner, meat
311. 2460 1-41.20 Bonze
312. 7345 9-26.20 Bookbinder
313. 7345 9-26.20 Bookbinding sewer
314. 3433 3-31.10 Bookkeeper
315. 3433 3-31.10 Bookkeeper, ledger
316. 4213 5-99.20 Bookmaker
317. 4213 5-99.20 Bookmaker, betting pool
318. 4213 5-99.20 Bookmaker, pari-mutuel system
319. 4213 5-99.20 Bookmaker, ticket writing
320. 4213 5-99.20 Bookmaker, totalisator
321. 7322 8-91.90 Borer, glass
322. 7223 8-34.60 Borer, metal
323. 7423 8-12.90 Borer, wood
324. 2211 0-51.20 Botanist
325. 2211 0-51.20 Botanist, ecology
326. 2211 0-51.20 Botanist, economic
327. 2211 0-51.20 Botanist, histology
328. 2211 0-51.20 Botanist, mycology
329. 2211 0-51.20 Botanist, soil
330. 2211 0-51.20 Botanist, taxonomy
331. 9321 9-99.10 Bottle sorter
332. 9322 9-71.50 Bottler, hand
333. 3475 1-80.20 Boxer
334. 7129 9-59.90 Bracer, construction
335. 8312 9-84.40 Braker, railway
336. 8312 9-84.20 Braker, train/freight
337. 8312 9-84.50 Braker, train/mine
338. 8312 9-84.50 Braker, train/quarry
339. 7212 8-72.45 Brazier
340. 7212 8-72.45 Brazier, flame
341. 7212 8-72.90 Brazier, furnace
342. 7212 8-72.45 Brazier, induction
343. 6129 6-12.90 Breeder, bird
344. 6121 6-24.40 Breeder, cat
345. 6121 6-12.40 Breeder, cattle
346. 6121 6-24.40 Breeder, dog
347. 6129 6-12.90 Breeder, game bird
348. 6129 6-12.90 Breeder, laboratory animal
349. 6129 6-12.90 Breeder, laboratory animal/mice
350. 6129 6-12.90 Breeder, lion
351. 6122 6-12.60 Breeder, poultry
352. 6129 6-12.90 Breeder, reindeer
353. 6129 6-12.90 Breeder, reptile
354. 6129 6-12.90 Breeder, reptile/snake
355. 6129 6-12.90 Breeder, snail
356. 6121 6-12.40 Breeder, stud
357. 8278 7-78.10 Brewer
358. 7122 9-51.25 Bricklayer, chimney
359. 7122 9-51.20 Bricklayer, construction
360. 7122 9-51.30 Bricklayer, firebrick
361. 7122 9-51.30 Bricklayer, furnace lining
362. 7122 9-51.90 Bricklayer, ingot mould lining
363. 7122 9-51.30 Bricklayer, kiln
364. 7122 9-51.30 Bricklayer, oven
365. 7411 7-74.50 Briner, foodstuffs
366. 3421 4-10.20 Broker, commodity
367. 3411 4-41.40 Broker, foreign exchange
368. 3412 4-41.20 Broker, insurance
369. 3411 4-41.40 Broker, investment
370. 3411 4-41.40 Broker, securities
371. 3421 4-10.20 Broker, shipping
372. 3411 4-41.40 Broker, stocks and shares
373. 3421 4-10.20 Broker, trade
374. 7141 9-31.20 Brush-painter, construction
375. 7324 9-39.30 Brush-painter, except construction
376. 6141 6-31.20 Bucker, logging
377. 6112 6-23.90 Budder-grafter, fruit tree
378. 6113 6-27.30 Budder-grafter, shrubs
379. 7441 7-61.90 Buffer, leather
380. 7224 8-35.90 Buffer, metal
381. 7241 8-51.90 Builder, armature
382. 7124 9-54.50 Builder, barge/wooden
383. 7122 9-51.25 Builder, chimney
384. 7422 8-19.20 Builder, coach-body/wooden
385. 7241 8-51.90 Builder, commutator
386. 7129 9-59.10 Builder, house/non-traditional materials
387. 7121 9-59.10 Builder, house/traditional materials
388. 7312 9-41.60 Builder, organ
389. 7422 8-19.20 Builder, vehicle-body/wooden
390. 7422 8-19.20 Builder, vehicle-frame/wooden
391. 7416 7-81.30 Bulker, tobacco
392. 6142 7-49.30 Burner, charcoal
393. 7212 8-72.40 Burner, lead
394. 7321 8-95.90 Burnisher, ceramics
395. 7442 8-02.55 Burnisher, footwear/heels
396. 7442 8-02.30 Burnisher, footwear/uppers
397. 7224 8-35.20 Burnisher, metal
398. 7411 7-73.10 Butcher
399. 5121 5-20.90 Butler
400. 3416 4-22.20 Buyer
401. 3416 4-22.20 Buyer, merchandise/retail trade
402. 3416 4-22.20 Buyer, merchandise/wholesale trade
403. 3416 4-22.30 Buyer, supplies
404. 7422 8-11.20 Cabinet-maker
405. 7215 9-72.60 Cable worker, bridge
406. 7245 8-57.20 Cable worker, electric power/overhead cables
407. 7245 8-57.90 Cable worker, electric power/underground cables
408. 7245 8-57.30 Cable worker, electric traction/overhead cables
409. 7215 9-72.60 Cable worker, suspension bridge
410. 7245 8-57.40 Cable worker, telegraph
411. 7245 8-57.40 Cable worker, telephone
412. 9151 5-99.90 Caddie, golf
413. 8264 7-56.70 Calenderer, cloth
414. 8264 5-60.90 Calenderer, laundry
415. 7311 8-42.30 Calibrator, precision instrument
416. 3131 1-63.60 Cameraman, motion picture
417. 7343 9-25.20 Cameraman, photogravure
418. 7343 9-25.90 Cameraman, xerography/offset printing
419. 3131 1-63.60 Camerawoman, motion picture
420. 7343 9-25.20 Camerawoman, photogravure
421. 7343 9-25.90 Camerawoman, xerography/offset printing
422. 7414 7-74.90 Canner, fruit
423. 7414 7-74.90 Canner, vegetable
424. 3415 4-32.20 Canvasser
425. 3143 0-41.20 Captain, aircraft
426. 3142 0-42.50 Captain, port
427. 3142 0-42.20 Captain, ship/inland waterways
428. 3142 0-42.15 Captain, ship/sea
429. 7431 7-51.35 Carder, fibre/textiles
430. 2221 0-61.20 Cardiologist
431. 9141 5-51.30 Caretaker, building
432. 9141 5-51.30 Caretaker, building/cleaning
433. 2452 1-61.40 Caricaturist
434. 7124 9-54.10 Carpenter
435. 7124 9-54.70 Carpenter, bench
436. 7124 9-54.90 Carpenter, bridge
437. 7124 9-54.15 Carpenter, construction
438. 7124 9-54.15 Carpenter, first fixing
439. 7124 9-54.90 Carpenter, maintenance
440. 7124 9-54.90 Carpenter, mine
441. 7124 9-54.20 Carpenter, second fixing
442. 7124 9-54.55 Carpenter, ship's
443. 7124 9-54.30 Carpenter, stage
444. 7124 9-54.30 Carpenter, theatre
445. 7124 9-54.90 Carpenter, wharf
446. 7124 9-54.20 Carpenter-joiner
447. 7422 8-19.25 Cart-wright
448. 2148 0-32.60 Cartographer
449. 2148 0-32.60 Cartographer, marine
450. 2452 1-61.40 Cartoonist
451. 2452 1-61.40 Cartoonist, motion picture
452. 7113 8-20.70 Carver, stone
453. 7422 8-19.45 Carver, wood
454. 7113 8-20.80 Carver-setter, monument
455. 3460 1-93.20 Caseworker, associate professional
456. 3460 1-93.20 Caseworker, associate professional/child welfare
457. 3460 1-93.20 Caseworker, associate professional/family welfare
458. 3460 1-93.20 Caseworker, associate professional/social welfare
459. 2446 1-93.20 Caseworker, professional
460. 2446 1-93.20 Caseworker, professional/child welfare
461. 2446 1-93.20 Caseworker, professional/family welfare
462. 2446 1-93.20 Caseworker, professional/social welfare
463. 4211 3-31.60 Cashier, bank
464. 4211 3-31.60 Cashier, booking-office
465. 4211 3-31.60 Cashier, box-office
466. 4211 3-31.60 Cashier, cash desk
467. 4212 3-39.90 Cashier, change-booth
468. 4211 3-31.60 Cashier, check-out/self-service store
469. 4212 3-31.50 Cashier, currency exchange
470. 4211 3-31.30 Cashier, office
471. 4211 3-31.60 Cashier, restaurant
472. 4211 3-31.60 Cashier, store
473. 7123 9-52.20 Caster, concrete products
474. 7342 9-23.30 Caster, electrotype
475. 7313 8-80.90 Caster, jewellery moulds
476. 7221 7-24.20 Caster, metal
477. 7321 8-92.35 Caster, pottery and porcelain
478. 7342 9-23.20 Caster, stereotype
479. 9151 5-99.90 Cellarman
480. 9151 5-99.90 Cellarwoman
481. 2453 1-71.40 Cellist
482. 7442 8-02.30 Cementer, footwear/uppers
483. 3117 7-13.50 Cementer, oil and gas wells
484. 3449 3-10.10 Censor, government administration
485. 1210 2-11.10 Chairperson, enterprise
486. 1210 2-11.10 Chairperson, organisation
487. 1141 2-11.10 Chairperson, political party
488. 9132 5-40.50 Chambermaid
489. 1110 2-01.10 Chancellor, government
490. 1210 2-11.10 Chancellor, university
491. 7442 8-02.40 Channeller, footwear/soles
492. 2460 1-41.20 Chaplain
493. 9131 5-40.20 Charworker, domestic
494. 9132 5-52.20 Charworker, factory
495. 9132 5-52.20 Charworker, hotel
496. 9132 5-52.20 Charworker, office
497. 9132 5-52.20 Charworker, restaurant
498. 8322 9-85.90 Chauffeur, motor-car
499. 5122 5-31.20 Chef de cuisine
500. 2113 0-11.10 Chemist
501. 2113 0-11.50 Chemist, analytical
502. 2113 0-11.40 Chemist, corrosion
503. 2113 0-11.40 Chemist, crystallography
504. 2113 0-11.20 Chemist, detergents
505. 2113 0-11.20 Chemist, dye
506. 2113 0-11.20 Chemist, food
507. 2113 0-11.30 Chemist, glass
508. 2113 0-11.30 Chemist, inorganic
509. 2113 0-11.20 Chemist, leather
510. 2113 0-11.30 Chemist, metallurgical
511. 2113 0-11.40 Chemist, nuclear
512. 2113 0-11.20 Chemist, organic
513. 2113 0-11.20 Chemist, paint
514. 2113 0-11.20 Chemist, petroleum
515. 2113 0-11.90 Chemist, pharmaceutical
516. 2113 0-11.40 Chemist, physical
517. 2113 0-11.20 Chemist, plastics
518. 2113 0-11.20 Chemist, polymer
519. 2113 0-11.50 Chemist, quality control
520. 2113 0-11.20 Chemist, rubber
521. 2113 0-11.20 Chemist, textile
522. 1120 2-02.10 Chief constable, police
523. 3141 0-43.15 Chief engineer, ship
524. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise
525. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/agriculture
526. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/business services
527. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/cleaning
528. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/communications
529. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/construction
530. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/cultural activities
531. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/education
532. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/fishing
533. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/forestry
534. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/health
535. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/hotel
536. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/hunting
537. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/manufacturing
538. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/personal care
539. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/recreation
540. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/restaurant
541. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/retail trade
542. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/social work
543. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/sporting activities
544. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/storage
545. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/transportation
546. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/travel agency
547. 1210 2-11.10 Chief executive, enterprise/wholesale trade
548. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation
549. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/cultural activities
550. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/education
551. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/extra-territorial organisations
552. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/fishing
553. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/forestry
554. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/health
555. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/public administration
556. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/recreation
557. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/social work
558. 1210 2-11.10 Chief executive, organisation/sporting activities
559. 2422 1-22.10 Chief justice
560. 5121 5-20.40 Chief steward, hotel
561. 5111 5-20.50 Chief steward, ship
562. 5121 5-20.40 Chief stewardess, hotel
563. 5111 5-20.50 Chief stewardess, ship
564. 1110 2-01.10 Chief whip
565. 1130 2-01.10 Chief, village
566. 7143 5-52.40 Chimney sweep
567. 5141 0-79.90 Chiropodist
568. 3226 0-79.30 Chiropractor
569. 2453 1-71.50 Choirmaster
570. 2454 1-72.20 Choreographer
571. 2453 1-71.50 Chorus master
572. 3131 1-63.60 Cinematographer
573. 2453 1-71.40 Clarinettist
574. 7431 7-51.15 Classer, fibre/textiles
575. 7441 7-61.20 Classer, hide
576. 7441 7-62.20 Classer, pelt
577. 7441 7-61.20 Classer, skin
578. 9132 5-52.90 Cleaner, aircraft
579. 7143 9-59.75 Cleaner, building exteriors
580. 9132 5-52.90 Cleaner, bus
581. 7143 5-52.40 Cleaner, chimney flue
582. 9131 5-40.20 Cleaner, domestic
583. 9132 9-99.10 Cleaner, factory
584. 9132 5-52.20 Cleaner, hotel
585. 7224 7-29.40 Cleaner, metal
586. 9132 5-52.20 Cleaner, office
587. 9132 5-52.20 Cleaner, restaurant
588. 9132 5-52.90 Cleaner, train
589. 9142 9-99.10 Cleaner, vehicles
590. 9142 5-52.30 Cleaner, window
591. 3112 0-33.40 Clerk of works
592. 4114 3-41.20 Clerk, accounting machine
593. 4121 3-31.20 Clerk, accounts
594. 4122 3-99.20 Clerk, actuarial
595. 4114 3-41.30 Clerk, adding machine
596. 4190 3-99.50 Clerk, addressing machine
597. 4122 3-39.40 Clerk, adjustment
598. 4133 3-59.70 Clerk, air transport operations
599. 4222 3-94.90 Clerk, appointments
600. 4121 3-31.90 Clerk, auction
601. 4121 3-31.90 Clerk, audit
602. 4215 3-39.90 Clerk, bills
603. 4122 3-39.40 Clerk, bond
604. 4141 3-95.20 Clerk, book-loan
605. 4121 3-31.20 Clerk, bookkeeping
606. 4114 3-41.20 Clerk, bookkeeping machine
607. 4121 3-31.20 Clerk, bookkeeping/accounts
608. 4121 3-31.20 Clerk, bookkeeping/discount
609. 4121 3-31.20 Clerk, bookkeeping/interest accrual
610. 4211 3-31.90 Clerk, bookmaking
611. 4122 3-39.40 Clerk, brokerage
612. 4114 3-41.30 Clerk, calculating machine
613. 4211 3-31.30 Clerk, cash-accounting
614. 4141 3-95.30 Clerk, classification
615. 4143 3-99.30 Clerk, coding
616. 4143 3-99.30 Clerk, coding/data-processing
617. 4143 3-99.30 Clerk, coding/statistics
618. 4122 3-39.40 Clerk, collateral
619. 4190 3-93.30 Clerk, compilation/directory
620. 4114 3-41.30 Clerk, comptometer
621. 4114 3-41.30 Clerk, computing machine
622. 3432 3-93.40 Clerk, conveyancing
623. 4121 3-39.20 Clerk, cost computing
624. 3432 3-93.40 Clerk, court
625. 4122 3-39.40 Clerk, credit
626. 4113 3-42.20 Clerk, data entry
627. 4113 3-42.20 Clerk, data entry/computer
628. 4113 3-42.90 Clerk, data entry/converter (card-to-tape)
629. 4113 3-42.30 Clerk, data entry/converter (tape-to-card)
630. 4113 3-42.30 Clerk, data entry/converter (tape-to-page)
631. 4113 3-42.20 Clerk, data entry/electronic mail
632. 4113 3-22.20 Clerk, data entry/punching machine (card and tape)
633. 4113 3-22.20 Clerk, data entry/punching machine (keys)
634. 4113 3-42.30 Clerk, data entry/sorting machine
635. 4113 3-42.30 Clerk, data entry/tabulating machine
636. 4131 3-91.90 Clerk, depository/furniture
637. 4133 3-59.70 Clerk, dispatch/air transport
638. 4141 3-99.50 Clerk, document duplication
639. 4143 3-99.90 Clerk, document-sorting machine
640. 4121 3-39.20 Clerk, estimating
641. 4141 3-95.30 Clerk, filing
642. 4122 3-39.40 Clerk, finance
643. 4133 3-59.70 Clerk, flight operations
644. 4144 3-99.90 Clerk, form filling assistance
645. 4143 3-99.90 Clerk, franking machine
646. 4131 3-91.20 Clerk, freight
647. 4131 3-91.20 Clerk, freight/dispatching
648. 4131 3-91.20 Clerk, freight/inward
649. 4131 3-91.20 Clerk, freight/receiving
650. 4131 3-91.20 Clerk, freight/routing
651. 4131 3-91.20 Clerk, freight/shipping
652. 4131 3-91.20 Clerk, freight/traffic
653. 4133 3-59.35 Clerk, goods/railway
654. 4141 3-95.30 Clerk, index
655. 4222 3-94.90 Clerk, information
656. 4222 3-94.90 Clerk, inquiries
657. 3432 3-93.50 Clerk, insurance
658. 4122 3-39.40 Clerk, investment
659. 4121 3-39.90 Clerk, invoice
660. 4114 3-41.20 Clerk, invoicing machine
661. 3432 3-93.40 Clerk, judge's
662. 4111 3-21.90 Clerk, justowriting
663. 3432 3-93.40 Clerk, law
664. 4121 3-31.20 Clerk, ledger
665. 4141 3-95.20 Clerk, library
666. 4141 3-95.20 Clerk, library/acquisitions
667. 4190 3-93.90 Clerk, list/addresses
668. 4190 3-99.90 Clerk, list/mail
669. 4143 3-93.90 Clerk, listing
670. 4142 3-70.90 Clerk, mail/dispatch
671. 4142 3-70.20 Clerk, mail/sorting
672. 4122 3-39.40 Clerk, mortgage
673. 4121 3-31.20 Clerk, office cash
674. 4132 3-92.20 Clerk, order/materials
675. 4121 3-39.30 Clerk, payroll
676. 4141 3-99.50 Clerk, photocopying
677. 4132 3-92.20 Clerk, planning/materials
678. 4212 3-31.70 Clerk, post office counter
679. 4114 3-41.20 Clerk, posting machine
680. 3432 3-93.40 Clerk, probate
681. 4132 3-92.30 Clerk, production planning
682. 4132 3-92.30 Clerk, production planning/coordination
683. 4132 3-92.30 Clerk, production planning/schedule
684. 4143 3-99.40 Clerk, proof reading
685. 4143 3-99.40 Clerk, proof reading/printing
686. 4122 3-39.40 Clerk, rating
687. 4190 3-93.30 Clerk, records/personnel
688. 4141 3-99.50 Clerk, reproduction processes/office
689. 4121 3-39.30 Clerk, salaries
690. 4132 3-92.20 Clerk, schedule/materials
691. 4143 3-99.90 Clerk, scripts
692. 4122 3-39.40 Clerk, securities
693. 4122 3-99.20 Clerk, statistical
694. 4131 3-91.30 Clerk, stock
695. 4131 3-91.30 Clerk, stock/control
696. 4131 3-91.30 Clerk, stock/control (inventory)
697. 4131 3-91.30 Clerk, stock/control (records)
698. 4131 3-91.30 Clerk, stock/records
699. 4131 3-91.40 Clerk, stock/storeroom
700. 4131 3-91.40 Clerk, supply
701. 4122 3-39.40 Clerk, tax
702. 4112 3-21.50 Clerk, telefax
703. 4112 3-21.50 Clerk, telegraph
704. 4112 3-21.50 Clerk, teleprinter
705. 4112 3-21.50 Clerk, telex
706. 4221 3-31.60 Clerk, ticket issuing/travel
707. 4211 3-31.60 Clerk, ticket issuing/except travel
708. 4211 3-31.60 Clerk, toll collection
709. 4133 3-99.90 Clerk, transport
710. 4221 3-94.40 Clerk, travel
711. 4221 3-94.40 Clerk, travel /airlines
712. 4221 3-94.40 Clerk, travel /railway
713. 4221 3-94.40 Clerk, travel agency
714. 4221 3-94.40 Clerk, travel agency/bookings
715. 4221 3-94.40 Clerk, travel agency/reservations
716. 4111 3-21.40 Clerk, typing
717. 4121 3-39.30 Clerk, wages
718. 4131 3-91.40 Clerk, warehouse
719. 4131 3-91.50 Clerk, weighing
720. 4131 3-91.50 Clerk, weighing/scale
721. 4131 3-91.50 Clerk, weighing/tally
722. 4112 3-21.40 Clerk, word processing
723. 2112 0-13.40 Climatologist
724. 6141 6-31.30 Climber, logging
725. 7111 7-11.90 Clipper, mine
726. 3474 1-75.20 Clown
727. 3475 1-80.30 Coach, athletic
728. 3475 1-80.30 Coach, games
729. 3475 1-80.30 Coach, sports
730. 9162 9-99.10 Coalman
731. 9162 9-99.10 Coalwoman
732. 5169 5-89.90 Coastguard
733. 7442 8-01.30 Cobbler
734. 4143 3-99.30 Coder, clerical
735. 4143 3-99.30 Coder, clerical/data-processing
736. 4143 3-99.30 Coder, clerical/statistics
737. 7345 9-26.20 Collator, bookbinding
738. 4215 3-39.90 Collector, charity
739. 9153 3-31.60 Collector, coin machine
740. 9153 3-31.60 Collector, coin meter
741. 4215 3-39.90 Collector, debt
742. 9161 9-99.10 Collector, garbage
743. 4215 3-39.90 Collector, payment
744. 9161 9-99.10 Collector, refuse
745. 4215 3-39.90 Collector, rent
746. 9152 3-31.60 Collector, ticket
747. 9153 3-31.60 Collector, turnstile
748. 9153 3-31.60 Collector, vending machine
749. 9153 3-31.60 Collector, vending machine/money
750. 9153 3-31.60 Collector, vending machine/tokens
751. 2451 1-59.15 Columnist
752. 7431 7-51.45 Comber, fibre/textiles
753. 3474 1-75.20 Comic, circus
754. 2451 1-59.90 Commentator, extempore
755. 2451 1-59.35 Commentator, news
756. 2451 1-59.90 Commentator, sports
757. 3415 4-32.20 Commercial traveller
758. 1120 2-02.10 Commissioner, civil service
759. 1120 2-02.10 Commissioner, fire
760. 1120 2-02.10 Commissioner, inland revenue
761. 1120 2-02.10 Commissioner, police
762. 5142 5-40.40 Companion
763. 5142 5-40.40 Companion, lady's
764. 5142 5-40.30 Companion, man's
765. 1231 2-19.40 Company secretary
766. 3472 1-79.30 Compere
767. 4190 3-93.30 Compiler, clerical/directory
768. 2453 1-71.20 Composer, music
769. 7341 9-21.20 Compositor, printing
770. 7412 7-76.50 Concher, chocolate
771. 9141 5-51.20 Concierge, building
772. 9141 5-51.20 Concierge, building/cleaning
773. 9152 5-40.55 Concierge, hotel desk
774. 2412 1-94.20 Conciliator, labour-management relations
775. 7123 9-74.70 Concrete mixer
776. 7416 7-81.40 Conditioner, tobacco leaves
777. 3473 1-71.35 Conductor, band
778. 5112 3-60.40 Conductor, bus
779. 5112 3-60.90 Conductor, cable car
780. 5112 3-60.90 Conductor, ferryboat
781. 5112 3-60.90 Conductor, hovercraft
782. 2453 1-71.35 Conductor, orchestra
783. 5112 3-60.30 Conductor, pullman car
784. 5112 3-60.30 Conductor, sleeping car
785. 5112 3-60.20 Conductor, train
786. 5112 3-60.40 Conductor, tram
787. 5112 3-60.40 Conductor, trolley-bus
788. 2453 1-71.50 Conductor, vocal group
789. 7433 7-59.50 Coner, hat forms
790. 7412 7-76.50 Confectioner
791. 1110 2-01.10 Congressman
792. 1110 2-01.10 Congresswoman
793. 3474 1-75.30 Conjuror
794. 5162 5-82.20 Constable
795. 3439 3-10.10 Consul
796. 1120 2-02.10 Consul-general
797. 3223 0-69.90 Consultant, dietetic/food processing
798. 2221 0-61.90 Consultant, medical insurance
799. 3414 1-99.90 Consultant, travel
800. 3474 1-75.40 Contortionist
801. 3423 1-99.90 Contractor, labour
802. 2453 1-71.45 Contralto
803. 3144 3-59.60 Controller, air traffic
804. 4133 3-59.50 Controller, clerical/air transport service
805. 4133 3-59.50 Controller, clerical/airline traffic
806. 4142 3-59.80 Controller, clerical/mail
807. 4142 3-59.80 Controller, clerical/mail depot
808. 4142 3-59.80 Controller, clerical/postal service
809. 4133 3-59.20 Controller, clerical/railway service
810. 4133 3-59.25 Controller, clerical/railway service (freight)
811. 4133 3-59.40 Controller, clerical/road transport service
812. 4133 3-59.25 Controller, clerical/train
813. 3123 0-39.90 Controller, robot
814. 5122 5-31.30 Cook
815. 5122 5-31.20 Cook, head
816. 5122 7-74.90 Cook, preserving
817. 5122 5-31.30 Cook, restaurant
818. 5122 5-31.50 Cook, ship
819. 5122 5-31.50 Cook, ship's mess
820. 5122 5-31.90 Cook, special diets
821. 5122 5-31.30 Cook, vegetable
822. 5122 5-31.90 Cook, work camp
823. 7422 8-19.30 Cooper
824. 7213 8-73.30 Coppersmith
825. 2451 1-59.50 Copywriter, advertising
826. 2451 1-59.60 Copywriter, publicity
827. 2451 1-59.65 Copywriter, technical
828. 7211 7-25.50 Coremaker, metal
829. 2429 3-10.10 Coroner
830. 2451 1-59.15 Correspondent, media
831. 5141 5-70.40 Cosmetologist
832. 1110 2-01.10 Councillor, city
833. 1110 2-01.10 Councillor, government
834. 2412 1-94.30 Counsellor, employment
835. 2412 1-94.30 Counsellor, vocational guidance
836. 8312 9-84.40 Coupler, railway yard
837. 3439 3-10.10 Courrier, diplomatic
838. 4142 5-91.20 Courrier, travel
839. 9211 6-24.90 Cowboy
840. 9211 6-24.90 Cowgirl
841. 9211 6-24.20 Cowherd
842. 8340 9-81.90 Coxswain, lifeboat
843. 9322 9-71.50 Crater, hand
844. 7424 7-54.90 Creeler
845. 8340 9-81.30 Crewman
846. 8340 9-81.90 Crewman, dredger
847. 6153 6-41.20 Crewman, drifter
848. 6153 6-41.20 Crewman, trawler
849. 6154 6-49.40 Crewman, whaling vessel
850. 8340 9-81.90 Crewman, yacht
851. 8340 9-81.30 Crewwoman
852. 8340 9-81.90 Crewwoman, dredger
853. 6153 6-41.20 Crewwoman, drifter
854. 6153 6-41.20 Crewwoman, trawler
855. 6154 6-49.40 Crewwoman, whaling vessel
856. 8340 9-81.90 Crewwoman, yacht
857. 2442 1-92.20 Criminologist
858. 2451 1-51.30 Critic
859. 2451 1-51.30 Critic, art
860. 2451 1-51.30 Critic, book
861. 2451 1-51.30 Critic, drama
862. 2451 1-51.30 Critic, film
863. 2451 1-51.30 Critic, literary
864. 2451 1-51.30 Critic, music
865. 2451 1-51.30 Critic, radio
866. 2451 1-51.30 Critic, television
867. 7432 7-59.30 Crocheter
868. 2213 0-53.20 Crop research scientist
869. 6141 6-31.20 Cross-cutter, logging
870. 4213 5-99.30 Croupier
871. 4213 5-99.30 Croupier, gambling-table
872. 6141 6-32.40 Cruiser, timber
873. 2113 0-11.40 Crystallographer
874. 6151 6-49.90 Cultivator, algae
875. 6113 6-29.90 Cultivator, mushroom
876. 6151 6-49.90 Cultivator, pearl
877. 2460 1-41.20 Curate
878. 2431 1-91.40 Curator, art gallery
879. 2431 1-91.40 Curator, museum
880. 7411 7-74.50 Curer, bacon
881. 7411 7-74.50 Curer, fish
882. 7411 7-74.50 Curer, meat
883. 2351 1-39.20 Curricula developer
884. 7441 7-61.50 Currier, leather
885. 7323 8-94.20 Cutter, crystal glass
886. 7411 7-79.40 Cutter, fish
887. 7442 8-02.25 Cutter, footwear
888. 7442 8-02.20 Cutter, footwear/clicker
889. 7434 7-92.50 Cutter, fur
890. 7435 7-94.50 Cutter, garment
891. 7322 8-91.56 Cutter, glass
892. 7322 8-91.60 Cutter, glass/optical
893. 7435 7-94.70 Cutter, glove
894. 7323 8-94.20 Cutter, intaglio glass
895. 7442 8-03.30 Cutter, leather
896. 7435 7-94.90 Cutter, mattress
897. 7411 7-73.30 Cutter, meat
898. 6141 6-31.90 Cutter, pole and pile
899. 7313 8-80.90 Cutter, precious metal
900. 6141 6-31.90 Cutter, railway tie
901. 7435 7-94.90 Cutter, sail
902. 6141 6-31.90 Cutter, sleeper
903. 7346 9-29.20 Cutter, stencil/silk-screen
904. 7113 8-20.60 Cutter, stone
905. 7113 8-20.60 Cutter, stone/lettering
906. 9211 6-22.90 Cutter, sugar cane
907. 7412 7-76.60 Cutter, sugar confectionery
908. 7435 7-94.50 Cutter, tailor's
909. 7435 7-94.90 Cutter, tent
910. 6141 6-31.20 Cutter, timber/forestry
911. 7416 7-81.70 Cutter, tobacco
912. 7435 7-94.90 Cutter, umbrella
913. 7435 7-94.90 Cutter, upholstery
914. 7113 8-20.20 Cutter-finisher, stone
915. 7313 8-80.30 Cutter-polisher, gems
916. 7313 8-80.30 Cutter-polisher, industrial diamonds
917. 7313 8-80.30 Cutter-polisher, jewels
918. 7132 9-51.55 Cutter-setter, mosaic
919. 7323 8-94.90 Cutter-shaper, decorative glass
920. 8112 7-12.90 Cyanide worker, separation equipment
921. 3475 1-80.20 Cycle racer
922. 2211 0-51.90 Cytologist
923. 2211 0-52.90 Cytologist, animal
924. 2211 0-52.90 Cytologist, plant
925. 2454 1-72.30 Dancer, ballet
926. 2454 1-72.30 Dancer, ballroom
927. 3473 1-72.30 Dancer, chorus
928. 3473 1-72.30 Dancer, night-club
929. 3473 1-72.30 Dancer, tap
930. 7344 9-27.30 Darkroom worker, film developing/black and white photography
931. 7344 9-27.20 Darkroom worker, film developing/colour photography
932. 7344 9-27.50 Darkroom worker, photograph enlarging
933. 7344 9-27.40 Darkroom worker, photograph printing
934. 2131 0-84.20 Database administrator
935. 1229 2-19.90 Dean
936. 8340 9-81.40 Deck hand, ship
937. 7324 8-95.40 Decorator, ceramics
938. 7324 8-95.50 Decorator, ceramics/aerographing
939. 7324 8-95.30 Decorator, ceramics/freehand painting
940. 7324 8-95.50 Decorator, ceramics/spray-painting
941. 3471 1-62.50 Decorator, display
942. 3471 1-62.50 Decorator, display/windows
943. 3471 1-62.30 Decorator, interior
944. 3471 1-62.30 Decorator, motion picture set
945. 7324 8-95.30 Decorator, pottery
946. 7441 7-61.30 Dehairer, hide
947. 9151 3-70.40 Deliverer, hand
948. 9151 4-52.40 Deliverer, hand/newspapers
949. 2122 0-81.30 Demographer
950. 7129 9-59.45 Demolition worker
951. 5220 4-51.50 Demonstrator
952. 2222 0-63.10 Dentist
953. 2222 0-63.20 Dentist, oral surgery
954. 2222 0-63.20 Dentist, orthodontistry
955. 2222 0-63.20 Dentist, pedodontistry
956. 2222 0-63.20 Dentist, peridontistry
957. 2222 0-63.20 Dentist, prosthodontistry
958. 1231 2-19.50 Department manager, accounting
959. 1231 2-19.40 Department manager, administration
960. 1234 2-19.90 Department manager, advertising
961. 1231 2-19.50 Department manager, budgeting
962. 1236 2-19.90 Department manager, computing services
963. 1235 2-19.90 Department manager, distribution
964. 1231 2-19.50 Department manager, finance
965. 1232 2-19.80 Department manager, industrial relations
966. 1233 4-00.20 Department manager, marketing
967. 1232 2-19.80 Department manager, personnel
968. 1221 6-00.20 Department manager, production and operations/agriculture
969. 1227 2-19.90 Department manager, production and operations/business services
970. 1228 2-19.90 Department manager, production and operations/cleaning
971. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/communications
972. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/communications (postal service)
973. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/communications (telecommunications service)
974. 1223 2-12.10 Department manager, production and operations/construction
975. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/cultural activities
976. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/education
977. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/extra-territorial organisations
978. 1221 2-12.10 Department manager, production and operations/fishing
979. 1221 2-12.10 Department manager, production and operations/forestry
980. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/health
981. 1225 5-00.20 Department manager, production and operations/hotel
982. 1221 2-12.10 Department manager, production and operations/hunting
983. 1222 2-12.10 Department manager, production and operations/manufacturing
984. 1228 2-19.90 Department manager, production and operations/personal care
985. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/public administration
986. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/recreation
987. 1225 5-00.30 Department manager, production and operations/restaurant
988. 1224 4-00.20 Department manager, production and operations/retail trade
989. 1224 4-00.30 Department manager, production and operations/retail trade (store)
990. 1224 4-00.30 Department manager, production and operations/retail trade (supermarket)
991. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/social work
992. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/sporting activities
993. 1229 1-74.90 Department manager, production and operations/stage
994. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/storage
995. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/transport
996. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/transport (freight traffic)
997. 1226 2-19.60 Department manager, production and operations/transport (passenger traffic)
998. 1226 2-19.90 Department manager, production and operations/transport (pipeline)
999. 1229 2-19.90 Department manager, production and operations/travel agency
1000. 1224 4-00.30 Department manager, production and operations/wholesale trade
1001. 1224 4-00.20 Department manager, production and operations/wholesale trade (export)
1002. 1224 4-00.30 Department manager, production and operations/wholesale trade (import)
1003. 1234 2-19.90 Department manager, public relations
1004. 1235 2-19.90 Department manager, purchasing
1005. 1237 2-19.20 Department manager, research and development
1006. 1233 2-19.30 Department manager, sales
1007. 1233 4-21.90 Department manager, sales promotion
1008. 1235 2-19.90 Department manager, supplies
1009. 1235 2-19.90 Department manager, warehouse
1010. 2221 0-61.20 Dermatologist
1011. 2145 0-24.60 Designer, aircraft
1012. 3471 1-62.90 Designer, armorial
1013. 3471 1-62.40 Designer, commercial products
1014. 3471 1-62.30 Designer, decoration
1015. 3471 1-62.50 Designer, display
1016. 3471 1-62.50 Designer, display/windows
1017. 3471 1-62.40 Designer, dress
1018. 3471 1-62.50 Designer, exhibition
1019. 3471 1-62.40 Designer, fashion
1020. 3471 1-62.40 Designer, furniture
1021. 3471 1-62.20 Designer, graphic
1022. 3471 1-62.40 Designer, industrial products
1023. 3471 1-62.30 Designer, interior decoration
1024. 3471 1-62.40 Designer, jewellery
1025. 2145 0-24.70 Designer, motor-car
1026. 3471 1-62.40 Designer, package
1027. 3471 1-62.20 Designer, poster
1028. 3471 1-62.90 Designer, scenery
1029. 3471 1-62.90 Designer, stage set
1030. 2131 0-23.90 Designer, systems/computers
1031. 2149 0-23.90 Designer, systems/except computers
1032. 3471 1-62.40 Designer, textile
1033. 3471 1-62.20 Designer, typographical
1034. 3450 5-82.30 Detective
1035. 3450 5-89.20 Detective, store
1036. 7344 9-27.30 Developer, film/black-and-white
1037. 7344 9-27.20 Developer, film/colour
1038. 7344 9-27.90 Developer, film/x-ray
1039. 7344 9-27.30 Developer, negative/black-and-white
1040. 7344 9-27.20 Developer, negative/colour
1041. 7344 9-27.30 Developer, photograph/black-and-white
1042. 7344 9-27.20 Developer, photograph/colour
1043. 7344 9-27.90 Developer, photographic plate
1044. 7344 9-27.30 Developer, positive/black-and-white
1045. 7344 9-27.20 Developer, positive/colour
1046. 7344 9-27.90 Developer, print
1047. 3223 0-69.10 Dietician
1048. 3223 0-69.10 Dietician, therapeutic
1049. 7136 9-59.55 Digger, well
1050. 1120 2-02.10 Diplomatic representative, embassy
1051. 7321 8-95.60 Dipper, ceramics
1052. 7324 9-39.40 Dipper, metal articles
1053. 7412 7-76.90 Dipper, sugar confectionery
1054. 7416 7-81.40 Dipper, tobacco
1055. 7421 7-31.30 Dipper, wood treatment
1056. 2455 1-73.40 Director, motion picture
1057. 1229 1-71.90 Director, musical
1058. 2455 1-73.40 Director, radio
1059. 1210 1-39.40 Director, school
1060. 2455 1-73.30 Director, stage
1061. 2455 1-73.40 Director, television
1062. 2455 1-73.30 Director, theatrical
1063. 1142 2-11.10 Director-general, employers' organisation
1064. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise
1065. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/agriculture
1066. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/business services
1067. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/cleaning
1068. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/communications
1069. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/construction
1070. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/cultural activities
1071. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/education
1072. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/fishing
1073. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/forestry
1074. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/health
1075. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/hotel
1076. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/hunting
1077. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/manufacturing
1078. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/personal care
1079. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/recreation
1080. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/restaurant
1081. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/retail trade
1082. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/social work
1083. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/sporting activities
1084. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/storage
1085. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/transportation
1086. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/travel agency
1087. 1210 2-11.10 Director-general, enterprise/wholesale trade
1088. 1120 2-02.10 Director-general, government administration/regional
1089. 1120 2-02.10 Director-general, government department
1090. 1120 2-02.10 Director-general, intergovernmental organisation
1091. 1210 2-11.10 Director-general, organisation
1092. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/cultural activities
1093. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/education
1094. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/extra-territorial organisations
1095. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/fishing
1096. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/forestry
1097. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/health
1098. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/public administration
1099. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/recreation
1100. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/social work
1101. 1210 2-11.10 Director-general, organisation/sporting activities
1102. 3472 1-79.30 Disc jockey
1103. 8321 9-85.70 Dispatch rider
1104. 4133 3-59.70 Dispatcher, clerical/aircraft
1105. 4133 3-59.90 Dispatcher, clerical/boat
1106. 4133 3-59.40 Dispatcher, clerical/bus
1107. 4133 3-59.90 Dispatcher, clerical/gas pipelines
1108. 4133 3-59.90 Dispatcher, clerical/oil pipelines
1109. 4133 3-59.25 Dispatcher, clerical/railway
1110. 4133 3-59.40 Dispatcher, clerical/road transport (except bus and truck)
1111. 4133 3-59.25 Dispatcher, clerical/train
1112. 4133 3-59.40 Dispatcher, clerical/truck
1113. 8161 9-61.70 Dispatcher, load/electrical power station
1114. 6152 6-49.90 Diver, oyster
1115. 6152 6-49.90 Diver, pearl
1116. 7216 9-59.60 Diver, salvage
1117. 6152 6-49.90 Diver, sponge
1118. 9333 9-71.20 Docker
1119. 3115 9-89.20 Dockmaster, dry dock
1120. 3115 9-89.20 Dockmaster, graving dock
1121. 2221 0-61.05 Doctor, medical
1122. 2221 0-61.20 Doctor, medical/anaesthetics
1123. 2221 0-61.20 Doctor, medical/cardiology
1124. 2221 0-61.20 Doctor, medical/dermatology
1125. 2221 0-61.20 Doctor, medical/gynaecology
1126. 2221 0-61.90 Doctor, medical/medical insurance consultancy
1127. 2221 0-52.40 Doctor, medical/neurology
1128. 2221 0-61.20 Doctor, medical/obstetrics
1129. 2221 0-61.20 Doctor, medical/ophthalmology
1130. 2221 0-61.20 Doctor, medical/osteopathy
1131. 2221 0-61.20 Doctor, medical/otolaryngology
1132. 2221 0-61.20 Doctor, medical/pediatrics
1133. 2221 0-61.20 Doctor, medical/psychiatry
1134. 2221 0-61.20 Doctor, medical/radiology
1135. 2432 1-91.90 Documentalist
1136. 9322 7-54.90 Doffer, cloth
1137. 9152 5-99.90 Doorkeeper
1138. 2429 1-29.10 Drafter, parliamentary
1139. 2451 1-51.20 Dramatist
1140. 3118 0-32.10 Draughtsperson
1141. 3118 0-32.50 Draughtsperson, architectural
1142. 3118 0-32.60 Draughtsperson, cartographical
1143. 3118 0-32.20 Draughtsperson, die
1144. 3118 0-32.10 Draughtsperson, engineering
1145. 3118 0-32.20 Draughtsperson, engineering/aeronautical
1146. 3118 0-32.40 Draughtsperson, engineering/civil
1147. 3118 0-32.30 Draughtsperson, engineering/electrical
1148. 3118 0-32.30 Draughtsperson, engineering/electronics
1149. 3118 0-32.90 Draughtsperson, engineering/heating and ventilation systems
1150. 3118 0-32.20 Draughtsperson, engineering/marine
1151. 3118 0-32.20 Draughtsperson, engineering/mechanical
1152. 3118 0-32.40 Draughtsperson, engineering/structural
1153. 3118 0-32.90 Draughtsperson, geological
1154. 3118 0-32.20 Draughtsperson, jig and tool
1155. 3118 0-32.80 Draughtsperson, lithographic
1156. 3118 0-32.70 Draughtsperson, technical
1157. 3118 0-32.60 Draughtsperson, topographical
1158. 7431 7-51.50 Drawer, fibre/textiles
1159. 7111 7-11.90 Drawer, prop/mine
1160. 7111 7-11.90 Drawer, prop/quarry
1161. 7111 7-11.90 Drawer, timber/mine
1162. 7111 7-11.90 Drawer, timber/quarry
1163. 7221 7-27.20 Drawer, wire
1164. 7432 7-54.20 Drawer-in, textile weaving
1165. 7411 7-79.40 Dresser, fish
1166. 7411 7-73.10 Dresser, meat
1167. 7441 7-62.10 Dresser, pelt
1168. 7411 7-73.90 Dresser, poultry
1169. 7113 8-20.20 Dresser, stone
1170. 7411 7-73.90 Dresser, tripe
1171. 5141 5-70.90 Dresser, wig/stage
1172. 7433 7-91.40 Dressmaker
1173. 7433 7-91.90 Dressmaker, theatrical
1174. 7416 7-89.20 Drier, snuff
1175. 7416 7-81.90 Drier, tobacco
1176. 7322 8-91.90 Driller, glass
1177. 7223 8-34.60 Driller, metal
1178. 7321 8-92.90 Driller, pottery
1179. 7313 8-80.90 Driller, precious metals
1180. 7113 8-20.90 Driller, stone
1181. 8322 9-85.90 Driver, ambulance
1182. 9332 9-86.90 Driver, animal train
1183. 9332 9-86.90 Driver, animal train/camel
1184. 9332 9-86.90 Driver, animal train/mule
1185. 9332 9-86.30 Driver, animal-drawn vehicle/mine
1186. 9332 9-86.30 Driver, animal-drawn vehicle/quarry
1187. 9332 9-86.20 Driver, animal-drawn vehicle/road
1188. 9332 9-86.30 Driver, animal/mine
1189. 9332 9-86.30 Driver, animal/quarry
1190. 8332 9-74.30 Driver, bulldozer
1191. 8323 9-85.40 Driver, bus
1192. 8322 9-85.30 Driver, cab
1193. 8333 9-73.40 Driver, cage/mine
1194. 8322 9-85.90 Driver, car
1195. 8322 9-85.90 Driver, car-delivery
1196. 8332 9-74.25 Driver, digger/trench digging
1197. 8321 9-85.70 Driver, dispatch
1198. 8324 9-79.30 Driver, dumper truck
1199. 9332 9-86.90 Driver, elephant
1200. 8311 9-83.50 Driver, elevated train
1201. 8311 9-83.60 Driver, engine/mine
1202. 8311 9-83.60 Driver, engine/quarry
1203. 8332 9-74.20 Driver, excavating machine
1204. 9332 6-28.90 Driver, farm equipment/non-motorised
1205. 7221 8-31.90 Driver, forge hammer
1206. 9331 9-99.10 Driver, handtruck
1207. 8311 9-83.20 Driver, locomotive
1208. 8311 9-83.60 Driver, locomotive/mine
1209. 8311 9-83.60 Driver, locomotive/quarry
1210. 8324 9-85.50 Driver, lorry
1211. 8331 9-79.50 Driver, lumber carrier
1212. 8322 9-85.90 Driver, mail van
1213. 8323 9-85.40 Driver, motor bus
1214. 8322 9-85.90 Driver, motor car
1215. 8321 9-85.70 Driver, motor cycle
1216. 3475 1-80.20 Driver, motor racing
1217. 8321 9-85.70 Driver, motor tricycle
1218. 8321 9-85.70 Driver, motor tricycle/goods
1219. 9331 9-89.50 Driver, pedal vehicle
1220. 8322 9-85.90 Driver, postal van
1221. 6141 6-31.40 Driver, raft/logging
1222. 8311 9-83.20 Driver, railway engine
1223. 8311 9-83.20 Driver, railway engine/mine
1224. 8311 9-83.20 Driver, railway engine/quarry
1225. 9331 9-89.90 Driver, rickshaw
1226. 8332 9-74.45 Driver, road grader and scraper
1227. 8332 9-74.50 Driver, road roller
1228. 8311 9-83.90 Driver, shunting-engine
1229. 8332 9-74.50 Driver, steamroller
1230. 8323 9-85.20 Driver, streetcar
1231. 8324 9-85.60 Driver, tanker
1232. 8332 9-74.60 Driver, tar-spreading machine
1233. 8322 9-85.30 Driver, taxi
1234. 8322 9-85.30 Driver, taxi/motor-tricycle
1235. 8331 9-79.50 Driver, timber carrier
1236. 8331 6-28.20 Driver, tractor
1237. 8324 9-85.60 Driver, trailer-truck
1238. 8311 9-83.20 Driver, train
1239. 8311 9-83.50 Driver, train/elevated
1240. 8311 9-83.50 Driver, train/underground
1241. 8323 9-85.20 Driver, tram
1242. 8323 9-85.20 Driver, tramcar
1243. 8332 9-74.25 Driver, trench-digging machine
1244. 9331 9-89.50 Driver, tricycle/non-motorised
1245. 8323 9-85.40 Driver, trolley-bus
1246. 8324 9-85.60 Driver, truck
1247. 8324 9-79.30 Driver, truck/dumper
1248. 8324 9-85.60 Driver, truck/heavy
1249. 8311 9-83.50 Driver, underground train
1250. 8322 9-85.50 Driver, van
1251. 8311 9-83.40 Driver-assistant, locomotive
1252. 8311 9-83.40 Driver-assistant, railway-engine
1253. 8311 9-83.40 Driver-assistant, train
1254. 7221 8-31.20 Drop forger
1255. 7221 8-31.30 Drop-hammer worker
1256. 9211 6-24.90 Drover, cattle
1257. 2224 0-67.10 Druggist
1258. 2453 1-71.40 Drummer
1259. 9133 5-60.40 Dry-cleaner, hand
1260. 7416 7-81.90 Dryer, tobacco
1261. 9161 9-99.10 Dustman
1262. 9161 9-99.10 Dustwoman
1263. 7441 7-61.90 Dyer, leather
1264. 7441 7-62.50 Dyer, pelt
1265. 7441 7-61.55 Dyer, vat/leather
1266. 7441 7-62.90 Dyer, vat/pelt
1267. 7441 7-61.90 Dyer-stainer
1268. 7441 7-61.55 Dyer-stainer, leather
1269. 7441 7-61.90 Dyer-stainer, spray
1270. 2211 0-51.90 Ecologist
1271. 2211 0-51.30 Ecologist, animal
1272. 2211 0-51.20 Ecologist, plant
1273. 2441 0-90.10 Econometrician
1274. 2441 0-90.10 Economist
1275. 2441 0-90.20 Economist, agricultural
1276. 2441 0-90.10 Economist, econometrics
1277. 2441 0-90.20 Economist, finance
1278. 2441 0-90.20 Economist, international trade
1279. 2441 0-90.20 Economist, labour
1280. 2441 0-90.20 Economist, price
1281. 2441 0-90.20 Economist, taxation
1282. 7345 9-26.90 Edge gilder, bookbinding
1283. 7345 9-26.90 Edge marbler, bookbinding
1284. 2451 1-59.45 Editor
1285. 2451 1-59.45 Editor, books
1286. 2451 1-59.25 Editor, city
1287. 2451 1-59.40 Editor, continuity
1288. 2451 1-59.45 Editor, copy
1289. 2451 1-59.25 Editor, fashion
1290. 2451 1-59.25 Editor, features
1291. 2451 1-59.25 Editor, financial
1292. 2451 1-59.25 Editor, foreign
1293. 2451 1-59.20 Editor, newspapers
1294. 2451 1-59.20 Editor, periodicals
1295. 2451 1-59.20 Editor, press
1296. 2451 1-59.45 Editor, proofreading
1297. 2451 1-59.40 Editor, script
1298. 3131 8-62.90 Editor, sound/motion picture
1299. 2451 1-59.25 Editor, sports
1300. 2451 1-59.20 Editor-in-chief
1301. 2451 1-59.20 Editor-in-chief, newspapers
1302. 2451 1-59.20 Editor-in-chief, periodicals
1303. 7137 8-55.10 Electrician
1304. 7241 8-55.30 Electrician, aircraft
1305. 7137 8-55.20 Electrician, building
1306. 7137 8-55.60 Electrician, building maintenance
1307. 7137 8-55.70 Electrician, building repairs
1308. 7137 8-55.20 Electrician, building/electrical installation
1309. 7137 8-55.60 Electrician, building/electrical maintenance
1310. 7241 8-55.40 Electrician, locomotive
1311. 7137 8-55.90 Electrician, mine
1312. 7241 8-55.40 Electrician, motor vehicle
1313. 7137 8-55.90 Electrician, neon-lighting
1314. 7241 8-55.35 Electrician, ship
1315. 7137 8-55.50 Electrician, stage and studio
1316. 7137 8-55.50 Electrician, theatre
1317. 7241 8-55.40 Electrician, tram
1318. 7241 8-55.40 Electrician, vehicle
1319. 8223 7-28.20 Electroplater
1320. 3226 0-76.20 Electrotherapist
1321. 7342 9-23.30 Electrotyper
1322. 5143 5-92.30 Embalmer
1323. 7345 9-26.40 Embosser, book
1324. 7346 9-29.90 Embosser, paper
1325. 7436 7-95.60 Embroiderer
1326. 2211 0-51.30 Embryologist
1327. 7324 8-95.30 Enameller, ceramics
1328. 7324 8-95.20 Enameller, glass
1329. 7313 8-80.90 Enameller, jewellery
1330. 7324 8-95.90 Enameller, metal articles
1331. 2212 0-52.40 Endocrinologist
1332. 2145 0-24.60 Engineer, aeronautical
1333. 2144 0-23.90 Engineer, aerospace
1334. 2145 0-24.80 Engineer, air-conditioning
1335. 2145 0-24.70 Engineer, automotive
1336. 2142 0-22.20 Engineer, building structure
1337. 2146 0-25.10 Engineer, chemical
1338. 2146 0-25.90 Engineer, chemical process
1339. 2146 0-25.20 Engineer, chemical/petroleum and natural gas
1340. 2142 0-22.10 Engineer, civil
1341. 2142 0-22.35 Engineer, civil/aerodome construction
1342. 2142 0-22.45 Engineer, civil/bridge construction
1343. 2142 0-22.20 Engineer, civil/building construction
1344. 2142 0-22.20 Engineer, civil/building structures
1345. 2142 0-22.90 Engineer, civil/chimney construction
1346. 2142 0-22.90 Engineer, civil/construction
1347. 2142 0-22.90 Engineer, civil/dock and harbour construction
1348. 2142 0-22.90 Engineer, civil/dredging
1349. 2142 0-22.30 Engineer, civil/highway and street construction
1350. 2142 0-22.55 Engineer, civil/hydraulic
1351. 2142 0-22.55 Engineer, civil/hydrology
1352. 2142 0-22.55 Engineer, civil/irrigation
1353. 2142 0-22.50 Engineer, civil/public health
1354. 2142 0-22.40 Engineer, civil/railway construction
1355. 2142 0-22.30 Engineer, civil/road construction
1356. 2142 0-22.50 Engineer, civil/sanitary
1357. 2142 0-22.60 Engineer, civil/soil mechanics
1358. 2142 0-22.20 Engineer, civil/structural
1359. 2142 0-22.90 Engineer, civil/tower construction
1360. 2142 0-22.90 Engineer, civil/tunnel construction
1361. 2139 0-82.30 Engineer, computer applications
1362. 2131 0-23.90 Engineer, computer systems
1363. 2149 0-28.90 Engineer, cost evaluation
1364. 2145 0-24.90 Engineer, cryogenic
1365. 2145 0-24.30 Engineer, diesel
1366. 2142 0-22.90 Engineer, dredging
1367. 2143 0-23.05 Engineer, electrical
1368. 2143 0-23.90 Engineer, electrical illumination
1369. 2143 0-23.90 Engineer, electrical systems
1370. 2143 0-23.30 Engineer, electrical/electric power distribution
1371. 2143 0-23.20 Engineer, electrical/electric power generation
1372. 2143 0-23.30 Engineer, electrical/electric power transmission
1373. 2143 0-23.90 Engineer, electrical/electric traction
1374. 2143 0-23.90 Engineer, electrical/electromechanical equipment
1375. 2143 0-23.05 Engineer, electrical/high voltage
1376. 2144 0-23.10 Engineer, electronics
1377. 2144 0-23.90 Engineer, electronics/computer hardware design
1378. 2144 0-23.90 Engineer, electronics/information engineering
1379. 2144 0-23.90 Engineer, electronics/instrumentation
1380. 2144 0-23.90 Engineer, electronics/semiconductors
1381. 3143 0-41.50 Engineer, flight
1382. 2145 0-24.30 Engineer, gas turbine
1383. 2211 0-52.90 Engineer, genetics
1384. 2142 0-22.55 Engineer, hydraulics
1385. 2142 0-22.55 Engineer, hydrology
1386. 2149 0-28.90 Engineer, industrial
1387. 2149 0-28.10 Engineer, industrial efficiency
1388. 2149 0-28.90 Engineer, industrial layout
1389. 2145 0-24.30 Engineer, internal combustion engine
1390. 2142 0-22.55 Engineer, irrigation
1391. 2145 0-24.30 Engineer, jet engine
1392. 2145 0-24.30 Engineer, locomotive engine
1393. 2145 0-24.90 Engineer, lubrication
1394. 2145 0-24.40 Engineer, marine
1395. 2145 0-24.10 Engineer, mechanical
1396. 2145 0-24.60 Engineer, mechanical/aeronautics
1397. 2145 0-29.30 Engineer, mechanical/agriculture
1398. 2145 0-24.80 Engineer, mechanical/air-conditioning
1399. 2145 0-24.70 Engineer, mechanical/automotive
1400. 2145 0-24.30 Engineer, mechanical/diesel
1401. 2145 0-24.30 Engineer, mechanical/gas turbine
1402. 2145 0-24.80 Engineer, mechanical/heating, ventilation and refrigeration
1403. 2145 0-24.20 Engineer, mechanical/industrial machinery and tools
1404. 2145 0-24.90 Engineer, mechanical/instruments
1405. 2145 0-24.40 Engineer, mechanical/motors and engines (marine)
1406. 2145 0-24.30 Engineer, mechanical/motors and engines (except marine)
1407. 2145 0-24.50 Engineer, mechanical/naval
1408. 2145 0-24.85 Engineer, mechanical/nuclear power
1409. 2145 0-24.80 Engineer, mechanical/refrigeration
1410. 2145 0-24.50 Engineer, mechanical/ship construction
1411. 2419 0-28.20 Engineer, methods
1412. 2147 0-27.10 Engineer, mining
1413. 2147 0-27.20 Engineer, mining/coal
1414. 2147 0-27.90 Engineer, mining/diamonds
1415. 2147 0-27.30 Engineer, mining/metal
1416. 2147 0-27.40 Engineer, mining/petroleum and natural gas
1417. 2145 0-24.30 Engineer, motor
1418. 2146 0-25.90 Engineer, natural gas production and distribution
1419. 2145 0-24.50 Engineer, naval
1420. 2145 0-24.85 Engineer, nuclear power
1421. 2146 0-25.20 Engineer, petroleum
1422. 2149 0-28.20 Engineer, planning
1423. 2149 0-28.10 Engineer, production
1424. 2149 0-29.90 Engineer, robotics
1425. 2149 0-28.90 Engineer, safety
1426. 2142 0-22.50 Engineer, sanitary
1427. 3141 0-43.20 Engineer, ship
1428. 2145 0-24.50 Engineer, ship construction
1429. 3141 0-43.20 Engineer, ship/first
1430. 3141 0-43.20 Engineer, ship/second
1431. 3141 0-43.20 Engineer, ship/third
1432. 3141 0-43.20 Engineer, ship/fourth
1433. 2131 0-23.90 Engineer, software
1434. 2131 0-23.90 Engineer, systems/computers
1435. 2149 0-23.90 Engineer, systems/except computers
1436. 2144 0-23.40 Engineer, telecommunications
1437. 2144 0-23.90 Engineer, telecommunications/aerospace
1438. 2144 0-23.90 Engineer, telecommunications/radar
1439. 2144 0-23.90 Engineer, telecommunications/radio
1440. 2144 0-23.90 Engineer, telecommunications/signal systems
1441. 2144 0-23.40 Engineer, telecommunications/telegraph
1442. 2144 0-23.40 Engineer, telecommunications/telephone
1443. 2144 0-23.90 Engineer, telecommunications/television
1444. 2149 0-28.30 Engineer, time and motion study
1445. 2141 0-29.50 Engineer, traffic
1446. 2143 0-23.30 Engineer, transmission/electric power
1447. 2149 0-28.30 Engineer, work study
1448. 7323 8-94.20 Engraver, glass
1449. 7313 8-80.80 Engraver, jewellery
1450. 7343 9-24.30 Engraver, printing/linoleum block
1451. 7343 9-24.15 Engraver, printing/lithographic stone
1452. 7343 9-24.20 Engraver, printing/metal die
1453. 7343 9-24.20 Engraver, printing/metal plate
1454. 7343 9-24.40 Engraver, printing/metal roller
1455. 7343 9-24.90 Engraver, printing/music printing
1456. 7343 9-24.45 Engraver, printing/pantograph
1457. 7343 9-25.10 Engraver, printing/photogravure
1458. 7343 9-24.30 Engraver, printing/rubber block
1459. 7343 9-24.30 Engraver, printing/wood block
1460. 2452 1-61.50 Engraver-etcher, artistic
1461. 7344 9-27.50 Enlarger, photograph
1462. 2211 0-51.30 Entomologist
1463. 2212 0-52.40 Epidemiologist
1464. 2223 0-65.90 Epidemiologist, veterinary
1465. 7129 9-54.90 Erector, billboard
1466. 7214 8-74.40 Erector, constructional steel
1467. 7232 8-41.85 Erector, metal airframe
1468. 7129 9-59.90 Erector, prefabricated buildings
1469. 7243 8-54.90 Erector, radio aerial
1470. 7233 8-41.80 Erector, refrigeration and air-conditioning equipment
1471. 7214 8-74.50 Erector, ship beam and frame
1472. 7214 8-74.10 Erector, structural metal
1473. 7243 8-54.90 Erector, television aerial
1474. 7233 8-41.75 Erector-installer, agricultural machinery
1475. 7233 8-41.75 Erector-installer, industrial machinery
1476. 9120 3-70.40 Errand boy
1477. 9120 3-70.40 Errand girl
1478. 5149 5-99.90 Escort, social
1479. 2451 1-51.20 Essayist
1480. 3116 0-36.90 Estimator, engineering/chemical
1481. 3112 0-33.20 Estimator, engineering/civil
1482. 3113 0-34.90 Estimator, engineering/electrical
1483. 3114 0-34.90 Estimator, engineering/electronics
1484. 3115 0-35.90 Estimator, engineering/mechanical
1485. 7323 8-94.30 Etcher, glass
1486. 7343 9-24.60 Etcher, printing/metal engraving
1487. 7343 9-24.60 Etcher, printing/metal plate
1488. 7343 9-24.60 Etcher, printing/metal roller
1489. 7343 9-25.50 Etcher, printing/photogravure
1490. 2442 1-92.40 Ethnologist
1491. 2444 1-95.20 Etymologist
1492. 3480 1-41.40 Evangelist
1493. 7411 7-73.90 Eviscerator, animal
1494. 3152 7-54.70 Examiner, cloth
1495. 3152 7-54.70 Examiner, fabrics
1496. 3439 3-10.10 Executive secretary, committee
1497. 3439 3-10.10 Executive secretary, consular office
1498. 3439 3-10.10 Executive secretary, government administration
1499. 3439 3-10.10 Executive secretary, non-government administration
1500. 7414 7-79.90 Expeller, oil
1501. 7143 5-99.90 Exterminator
1502. 7442 8-02.90 Eyeletter, footwear
1503. 3242 1-49.20 Faith healer
1504. 3213 0-53.60 Farm demonstrator
1505. 6121 6-24.20 Farm worker, skilled/cattle
1506. 6112 6-23.90 Farm worker, skilled/cocoa
1507. 6112 6-23.90 Farm worker, skilled/coffee
1508. 6111 6-22.40 Farm worker, skilled/cotton
1509. 6121 6-25.10 Farm worker, skilled/dairy
1510. 6121 6-24.50 Farm worker, skilled/domestic fur-bearing animals
1511. 6111 6-12.20 Farm worker, skilled/field crops
1512. 6151 6-49.20 Farm worker, skilled/fish
1513. 6111 6-22.90 Farm worker, skilled/flax
1514. 6112 6-23.20 Farm worker, skilled/fruit
1515. 6111 6-22.90 Farm worker, skilled/groundnut
1516. 6112 6-23.20 Farm worker, skilled/grove
1517. 6112 6-23.90 Farm worker, skilled/hops
1518. 6111 6-29.50 Farm worker, skilled/irrigation
1519. 6111 6-22.90 Farm worker, skilled/jute
1520. 6121 6-24.10 Farm worker, skilled/livestock
1521. 6114 6-11.10 Farm worker, skilled/mixed crop
1522. 6130 6-21.05 Farm worker, skilled/mixed farming
1523. 6124 6-24.10 Farm worker, skilled/mixed-animal husbandry
1524. 6113 6-29.90 Farm worker, skilled/mushroom
1525. 6129 6-24.50 Farm worker, skilled/non-domesticated fur-bearing animals
1526. 6113 6-27.30 Farm worker, skilled/nursery
1527. 6112 6-23.20 Farm worker, skilled/orchard
1528. 6129 6-24.90 Farm worker, skilled/ostrich
1529. 6151 6-49.30 Farm worker, skilled/oyster
1530. 6121 6-24.40 Farm worker, skilled/pig
1531. 6111 6-22.20 Farm worker, skilled/potato
1532. 6122 6-26.10 Farm worker, skilled/poultry
1533. 6111 6-22.50 Farm worker, skilled/rice
1534. 6112 6-23.50 Farm worker, skilled/rubber
1535. 6151 6-49.90 Farm worker, skilled/seafood
1536. 6121 6-24.30 Farm worker, skilled/sheep
1537. 6112 6-23.20 Farm worker, skilled/shrub crop
1538. 6210 6-11.10 Farm worker, skilled/subsistence farming
1539. 6111 6-22.20 Farm worker, skilled/sugar-beet
1540. 6111 6-22.60 Farm worker, skilled/sugar-cane
1541. 6112 6-23.40 Farm worker, skilled/tea
1542. 6111 6-22.90 Farm worker, skilled/tobacco
1543. 6112 6-23.20 Farm worker, skilled/tree crop
1544. 6111 6-22.20 Farm worker, skilled/vegetables
1545. 6112 6-23.30 Farm worker, skilled/vineyard
1546. 6111 6-22.30 Farm worker, skilled/wheat
1547. 6111 6-12.20 Farmer, alfalfa
1548. 6123 6-12.90 Farmer, apiary
1549. 6122 6-12.60 Farmer, battery
1550. 6123 6-12.90 Farmer, beekeeping
1551. 6121 6-12.40 Farmer, cattle
1552. 6111 6-12.20 Farmer, cereal
1553. 6122 6-12.60 Farmer, chicken
1554. 6112 6-12.30 Farmer, cocoa
1555. 6112 6-12.30 Farmer, coconut
1556. 6112 6-12.30 Farmer, coffee
1557. 6112 6-12.30 Farmer, copra
1558. 6111 6-12.20 Farmer, corn
1559. 6111 6-12.20 Farmer, cotton
1560. 6121 6-12.50 Farmer, dairy
1561. 6122 6-12.60 Farmer, duck
1562. 6122 6-12.60 Farmer, egg production
1563. 6111 6-12.20 Farmer, field crop
1564. 6111 6-12.20 Farmer, field vegetable
1565. 6151 6-49.20 Farmer, fish
1566. 6111 6-12.20 Farmer, flax
1567. 6112 6-12.30 Farmer, fruit
1568. 6121 6-12.40 Farmer, fur/domestic animals
1569. 6129 6-24.50 Farmer, fur/non-domesticated animals
1570. 6122 6-12.60 Farmer, goose
1571. 6111 6-12.20 Farmer, grain
1572. 6111 6-12.20 Farmer, groundnut
1573. 6112 6-12.30 Farmer, hop
1574. 6121 6-12.40 Farmer, horse breeding
1575. 6121 6-12.40 Farmer, horse raising
1576. 6111 6-12.20 Farmer, jute
1577. 6121 6-12.40 Farmer, livestock
1578. 6111 6-12.20 Farmer, maize
1579. 6121 6-12.50 Farmer, milk
1580. 6114 6-11.10 Farmer, mixed crop
1581. 6130 6-11.10 Farmer, mixed farming
1582. 6124 6-12.90 Farmer, mixed-animal husbandry
1583. 6112 6-12.30 Farmer, nut
1584. 6112 6-12.30 Farmer, orchard
1585. 6151 6-49.30 Farmer, oyster
1586. 6121 6-24.90 Farmer, pelt
1587. 6121 6-12.40 Farmer, pig
1588. 6122 6-12.60 Farmer, poultry/hatching and breeding
1589. 6121 6-12.40 Farmer, ranch
1590. 6111 6-12.20 Farmer, rice
1591. 6112 6-23.30 Farmer, rubber
1592. 6112 6-12.30 Farmer, rubber plantation
1593. 6151 6-49.20 Farmer, seafood
1594. 6123 6-12.90 Farmer, sericulture
1595. 6121 6-24.40 Farmer, sheep
1596. 6121 6-12.40 Farmer, sheep raising
1597. 6121 6-24.40 Farmer, sheep/astrakhan
1598. 6112 6-12.30 Farmer, shrub crop
1599. 6123 6-12.90 Farmer, silkworm raising
1600. 6111 6-12.20 Farmer, sisal
1601. 6111 6-12.20 Farmer, soya-bean
1602. 6121 6-12.40 Farmer, stud breeding
1603. 6210 6-11.10 Farmer, subsistence farming
1604. 6111 6-12.20 Farmer, sugar-beet
1605. 6111 6-12.20 Farmer, sugar-cane
1606. 6112 6-23.30 Farmer, tea
1607. 6112 6-12.30 Farmer, tea plantation
1608. 6111 6-12.20 Farmer, tobacco
1609. 6112 6-12.30 Farmer, tree crop
1610. 6122 6-12.60 Farmer, turkey
1611. 6111 6-12.20 Farmer, vegetable
1612. 6112 6-23.30 Farmer, vineyard
1613. 6112 6-12.30 Farmer, viniculture
1614. 6111 6-12.20 Farmer, wheat
1615. 7221 8-31.10 Farrier
1616. 6141 6-31.20 Feller, logging
1617. 6141 6-31.20 Feller-bucker, tree
1618. 7441 7-61.25 Fellmonger
1619. 8223 7-29.30 Fettler
1620. 7431 7-51.40 Fibre lapper, textiles
1621. 7411 7-79.40 Filleter, fish
1622. 8153 7-43.20 Filter-press operator/chemical and related materials
1623. 7345 9-26.40 Finisher, book
1624. 7224 7-29.30 Finisher, cast metal articles
1625. 7123 9-52.40 Finisher, cement
1626. 7123 9-52.40 Finisher, concrete
1627. 7222 8-32.90 Finisher, die
1628. 7442 8-02.55 Finisher, footwear
1629. 7322 8-91.90 Finisher, glass
1630. 7224 8-35.20 Finisher, metal
1631. 7441 7-62.60 Finisher, pelt
1632. 7343 9-25.60 Finisher, photo-engraving/printing plates
1633. 7113 8-20.20 Finisher, stone
1634. 7422 8-19.55 Finisher, wooden furniture
1635. 3151 5-81.90 Fire investigator
1636. 5161 5-81.10 Fire-fighter
1637. 5161 5-81.40 Fire-fighter, aircraft accidents
1638. 5161 6-32.50 Fire-fighter, forest
1639. 7122 9-51.30 Firebrick layer
1640. 8162 9-69.30 Fireperson, boiler plant
1641. 8162 9-83.30 Fireperson, locomotive boiler
1642. 8162 9-82.20 Fireperson, ship
1643. 6152 6-41.30 Fisherman, coastal waters
1644. 6153 6-41.20 Fisherman, deep-sea
1645. 6152 6-41.30 Fisherman, inland waters
1646. 6154 6-49.50 Fisherman, seal
1647. 6152 6-41.30 Fisherwoman, coastal waters
1648. 6153 6-41.20 Fisherwoman, deep-sea
1649. 6152 6-41.30 Fisherwoman, inland waters
1650. 6154 6-49.40 Fisherwoman, seal
1651. 6152 6-41.30 Fishery worker, skilled/coastal waters
1652. 6153 6-41.20 Fishery worker, skilled/deep-sea
1653. 6152 6-41.30 Fishery worker, skilled/inland
1654. 6151 6-49.20 Fishery worker, skilled/pisciculture
1655. 7411 7-79.40 Fishmonger
1656. 7233 8-41.60 Fitter, agricultural machinery
1657. 3226 0-79.50 Fitter, artificial limb
1658. 7241 8-51.20 Fitter, dynamo
1659. 7233 8-41.65 Fitter, earth-moving equipment
1660. 7241 8-51.10 Fitter, electrical
1661. 7241 8-51.40 Fitter, electrical/control apparatus
1662. 7241 8-51.60 Fitter, electrical/elevator and related equipment
1663. 7241 8-51.20 Fitter, electrical/generator
1664. 7241 8-51.50 Fitter, electrical/instruments
1665. 7241 8-51.20 Fitter, electrical/magneto
1666. 7241 8-51.20 Fitter, electrical/motor
1667. 7241 8-51.90 Fitter, electrical/refrigeration and air-conditioning
1668. 7241 8-51.40 Fitter, electrical/rheostat
1669. 7241 8-51.90 Fitter, electrical/signalling equipment
1670. 7241 8-51.40 Fitter, electrical/switchgear
1671. 7241 8-51.30 Fitter, electrical/transformer
1672. 7242 8-52.10 Fitter, electronics
1673. 7242 8-52.20 Fitter, electronics/audio-visual equipment
1674. 7242 8-52.40 Fitter, electronics/computer equipment
1675. 7242 8-52.40 Fitter, electronics/data-processing equipment
1676. 7242 8-52.50 Fitter, electronics/industrial equipment
1677. 7242 8-52.90 Fitter, electronics/instruments
1678. 7242 8-52.30 Fitter, electronics/medical equipment
1679. 7242 8-52.90 Fitter, electronics/meteorological equipment
1680. 7242 8-52.10 Fitter, electronics/prototype
1681. 7242 8-52.20 Fitter, electronics/radar
1682. 7242 8-52.20 Fitter, electronics/radio
1683. 7242 8-52.60 Fitter, electronics/signalling equipment
1684. 7242 8-52.60 Fitter, electronics/signalling systems
1685. 7242 8-52.20 Fitter, electronics/telecommunications equipment
1686. 7242 8-52.20 Fitter, electronics/television
1687. 7232 8-41.20 Fitter, engine/aircraft
1688. 7233 8-41.25 Fitter, engine/marine
1689. 7231 8-41.15 Fitter, engine/motor-vehicle
1690. 7233 8-41.90 Fitter, engine/steam
1691. 7442 8-02.40 Fitter, footwear/soles
1692. 7442 8-02.30 Fitter, footwear/uppers
1693. 7233 8-41.05 Fitter, industrial machinery
1694. 7233 8-41.35 Fitter, machine-tool
1695. 7233 8-41.35 Fitter, metalworking machinery
1696. 7233 8-41.40 Fitter, mining machinery
1697. 7233 8-41.70 Fitter, office machinery
1698. 7136 8-71.10 Fitter, pipe
1699. 7136 8-71.40 Fitter, pipe/aircraft
1700. 7136 8-71.20 Fitter, pipe/gas
1701. 7136 8-71.30 Fitter, pipe/marine
1702. 7136 8-71.10 Fitter, pipe/sewerage
1703. 7136 8-71.90 Fitter, pipe/steam
1704. 7136 8-71.10 Fitter, pipe/ventilation
1705. 7136 8-71.10 Fitter, pipe/water supply
1706. 7233 8-49.70 Fitter, plant maintenance
1707. 7135 9-57.40 Fitter, plate-glass
1708. 7233 8-41.45 Fitter, printing machinery
1709. 7124 9-54.70 Fitter, shop
1710. 7233 8-41.50 Fitter, textile machinery
1711. 7136 8-71.40 Fitter, tube/aircraft
1712. 7233 8-41.30 Fitter, turbine
1713. 7233 8-41.55 Fitter, woodworking machinery
1714. 7232 8-41.85 Fitter-assembler, airframe
1715. 7432 7-53.20 Fixer, loom
1716. 7432 7-53.20 Fixer, loom/jacquard
1717. 7432 7-53.20 Fixer, loom/weaving
1718. 7129 9-59.90 Fixer, prefabricated buildings
1719. 7212 8-72.50 Flamecutter
1720. 7416 7-81.90 Flavourer, tobacco
1721. 7411 7-73.90 Flayer
1722. 6154 6-49.40 Flenser, whale
1723. 7441 7-61.30 Flesher, hide
1724. 7441 7-62.30 Flesher, pelt
1725. 7441 7-61.30 Flesher-dehairer, hide
1726. 4133 3-59.90 Float master
1727. 8112 7-12.60 Floatation worker, copper
1728. 8112 7-12.60 Floatation worker, minerals
1729. 8112 7-12.60 Floatation worker, molybdenum
1730. 7132 9-54.75 Floor layer, parquetry
1731. 7132 9-59.70 Floor layer, tile
1732. 7132 9-54.90 Floor layer, wood block
1733. 2213 0-53.30 Floriculturist
1734. 7442 8-02.30 Folder, footwear/uppers
1735. 2112 0-13.40 Forecaster, weather
1736. 6141 6-32.20 Forester
1737. 2213 0-53.40 Forestry scientist
1738. 6141 6-32.30 Forestry worker, skilled
1739. 6141 6-32.30 Forestry worker, skilled/afforestation
1740. 6142 7-44.60 Forestry worker, skilled/charcoal burning (traditional techniques)
1741. 6142 7-44.60 Forestry worker, skilled/wood distillation (traditional techniques)
1742. 7221 8-31.40 Forging-press worker
1743. 7221 8-39.50 Former, metal
1744. 5152 1-99.60 Fortune-teller
1745. 7345 9-26.20 Forwarder, bookbinding
1746. 9333 9-71.20 Freight handler
1747. 7216 5-89.90 Frogman, salvage
1748. 7216 5-89.90 Frogwoman, salvage
1749. 7323 8-94.40 Froster, glass sandblasting
1750. 5143 5-92.10 Funeral director
1751. 7434 7-92.20 Fur tailor
1752. 8131 8-93.30 Furnace-operator, annealing/glass
1753. 8123 7-26.20 Furnace-operator, annealing/metal
1754. 8123 7-26.40 Furnace-operator, case-hardening/metal
1755. 8152 7-42.40 Furnace-operator, chemical and related processes
1756. 8121 7-21.70 Furnace-operator, converting/non-ferrous metal
1757. 8121 7-21.10 Furnace-operator, converting/steel
1758. 8121 7-21.50 Furnace-operator, converting/steel (bessemer furnace)
1759. 8121 7-21.40 Furnace-operator, converting/steel (oxygen furnace)
1760. 8121 7-21.50 Furnace-operator, converting/steel (thomas furnace)
1761. 8131 8-93.20 Furnace-operator, glass production
1762. 8123 7-26.30 Furnace-operator, hardening/metal
1763. 8123 7-26.30 Furnace-operator, heat-treating/metal
1764. 8131 8-93.30 Furnace-operator, lehr
1765. 8122 7-23.20 Furnace-operator, melting/metal
1766. 8122 7-23.20 Furnace-operator, melting/metal (crucible furnace)
1767. 8122 7-23.30 Furnace-operator, melting/metal (cupola furnace)
1768. 8122 7-23.20 Furnace-operator, melting/metal (electric-arc furnace)
1769. 8122 7-23.20 Furnace-operator, melting/metal (open-hearth furnace)
1770. 8122 7-23.20 Furnace-operator, melting/metal (reverberatory furnace)
1771. 8121 7-21.90 Furnace-operator, puddling
1772. 8121 7-21.70 Furnace-operator, refining/non-ferrous metal
1773. 8121 7-21.10 Furnace-operator, refining/steel
1774. 8121 7-21.60 Furnace-operator, refining/steel (electric-arc furnace)
1775. 8121 7-21.30 Furnace-operator, refining/steel (open-hearth furnace)
1776. 8163 9-69.60 Furnace-operator, refuse disposal
1777. 8122 7-23.40 Furnace-operator, reheating/metal
1778. 8131 8-93.20 Furnace-operator, smelting/glass
1779. 8121 7-21.10 Furnace-operator, smelting/metal
1780. 8121 7-21.20 Furnace-operator, smelting/metal (blast furnace)
1781. 8131 8-93.40 Furnace-operator, tempering/glass
1782. 9333 9-71.90 Furniture mover
1783. 7434 7-92.20 Furrier
1784. 6154 6-49.90 Game beater
1785. 5169 6-49.90 Game-warden
1786. 6129 6-49.90 Gamekeeper
1787. 5163 5-89.30 Gaoler
1788. 6113 6-27.40 Gardener
1789. 6113 6-12.70 Gardener, greenhouse
1790. 6113 6-27.40 Gardener, jobbing
1791. 6113 6-29.60 Gardener, park
1792. 6113 6-27.30 Gardener, seed propagation
1793. 7322 8-91.90 Gatherer, glass
1794. 9213 6-49.90 Gatherer, seaweed
1795. 9213 6-49.90 Gatherer, shellfish
1796. 2443 1-92.90 Genealogist
1797. 1311 6-00.20 General manager, agriculture
1798. 1315 5-00.90 General manager, boarding-house
1799. 1317 2-11.10 General manager, business services
1800. 1315 5-00.90 General manager, cafe
1801. 1315 5-00.90 General manager, camping site
1802. 1315 5-00.90 General manager, canteen
1803. 1315 5-10.90 General manager, caravan park
1804. 1318 2-11.10 General manager, cleaning
1805. 1316 2-11.10 General manager, communications
1806. 1313 2-11.10 General manager, construction
1807. 1319 2-11.10 General manager, cultural activities
1808. 1319 2-11.10 General manager, education
1809. 1311 6-00.20 General manager, fishing
1810. 1311 6-00.20 General manager, forestry
1811. 1315 5-10.40 General manager, guest-house
1812. 1319 2-11.10 General manager, health
1813. 1315 5-00.90 General manager, hostel
1814. 1315 5-10.20 General manager, hotel
1815. 1311 6-00.20 General manager, hunting
1816. 1315 5-10.20 General manager, inn
1817. 1315 5-10.90 General manager, lodging-house
1818. 1312 2-11.10 General manager, manufacturing
1819. 1315 5-00.20 General manager, motel
1820. 1318 2-11.10 General manager, personal care
1821. 1319 2-11.10 General manager, recreation
1822. 1315 5-00.90 General manager, refreshment-room
1823. 1315 5-00.30 General manager, restaurant
1824. 1314 4-00.30 General manager, retail trade
1825. 1314 4-00.30 General manager, retail trade/chain store
1826. 1314 4-00.30 General manager, retail trade/discount store
1827. 1314 4-00.30 General manager, retail trade/mail-order store
1828. 1314 4-00.30 General manager, retail trade/self-service store
1829. 1314 4-00.30 General manager, retail trade/shop
1830. 1315 5-10.90 General manager, self-service restaurant
1831. 1315 5-10.50 General manager, snack-bar
1832. 1319 2-11.10 General manager, social work
1833. 1319 2-11.10 General manager, sporting activities
1834. 1316 2-11.10 General manager, storage
1835. 1316 2-11.10 General manager, transport
1836. 1319 2-11.10 General manager, travel agency
1837. 1314 4-00.20 General manager, wholesale trade
1838. 1314 4-10.20 General manager, wholesale trade/export
1839. 1314 4-10.20 General manager, wholesale trade/import
1840. 2211 0-52.90 Geneticist
1841. 2211 0-52.90 Geneticist, animal
1842. 2211 0-52.90 Geneticist, plant
1843. 2114 0-13.20 Geodesist
1844. 2442 1-92.50 Geographer
1845. 2442 1-92.50 Geographer, economic
1846. 2442 1-92.50 Geographer, physical
1847. 2442 1-92.50 Geographer, political
1848. 2114 0-13.30 Geologist
1849. 2114 0-13.30 Geologist, engineering
1850. 2114 0-13.30 Geologist, micropalaeontology
1851. 2114 0-13.30 Geologist, mining
1852. 2114 0-13.30 Geologist, oceanography
1853. 2114 0-13.30 Geologist, oil
1854. 2114 0-13.30 Geologist, palaeontology
1855. 2114 0-13.30 Geologist, petrology
1856. 2114 0-13.30 Geologist, stratigraphy
1857. 2114 0-13.20 Geomagnetician
1858. 2114 0-13.20 Geomorphologist
1859. 2114 0-13.20 Geophysicist
1860. 2114 0-13.20 Geophysicist, geomagnetics
1861. 2114 0-13.20 Geophysicist, geomorphology
1862. 2114 0-13.20 Geophysicist, glaciology
1863. 2114 0-13.20 Geophysicist, hydrology
1864. 2114 0-13.20 Geophysicist, oceanography
1865. 2114 0-13.20 Geophysicist, seismology
1866. 2114 0-13.20 Geophysicist, volcanology
1867. 2114 0-13.20 Glaciologist
1868. 7322 8-91.10 Glass worker
1869. 7135 9-57.10 Glazier
1870. 7135 9-57.20 Glazier, building
1871. 7135 9-57.20 Glazier, double glazing
1872. 7135 9-57.50 Glazier, leaded-glass
1873. 7135 9-57.30 Glazier, patent roofing
1874. 7135 9-57.40 Glazier, plate-glass
1875. 7135 9-57.30 Glazier, roofing
1876. 7135 9-57.50 Glazier, stained-glass
1877. 7135 9-57.20 Glazier, structural
1878. 7135 9-57.60 Glazier, vehicle
1879. 7313 8-80.70 Gold beater
1880. 7313 8-80.50 Goldsmith
1881. 5131 5-40.35 Governess, children
1882. 1110 2-01.10 Governor, commonwealth
1883. 1120 2-02.10 Governor, prison
1884. 1110 2-01.10 Governor, state
1885. 7431 7-51.15 Grader, fibre/textiles
1886. 7415 7-74.90 Grader, food
1887. 7442 8-02.40 Grader, footwear/soles
1888. 7415 7-79.90 Grader, fruit
1889. 7434 7-92.40 Grader, fur
1890. 7441 7-61.20 Grader, hide
1891. 7415 7-73.90 Grader, meat
1892. 7415 7-79.90 Grader, oil
1893. 7441 7-62.20 Grader, pelt
1894. 7441 7-61.20 Grader, skin
1895. 7113 8-20.30 Grader, stone
1896. 7416 7-81.20 Grader, tobacco
1897. 7415 7-74.90 Grader, vegetable
1898. 7421 7-32.70 Grader, wood
1899. 6112 6-23.90 Grafter, fruit tree
1900. 7343 9-25.90 Grainer, photo-engraving/printing plates
1901. 7343 9-25.90 Grainer, photogravure/printing plates
1902. 2444 1-95.20 Graphologist
1903. 6121 6-12.40 Grazier
1904. 6113 6-27.30 Greenhouse worker, skilled
1905. 6113 6-29.60 Greenkeeper
1906. 7412 7-76.50 Grinder, chocolate
1907. 7322 8-91.10 Grinder, glass
1908. 7322 8-91.64 Grinder, glass edge
1909. 7322 8-91.68 Grinder, glass lens
1910. 7224 8-35.30 Grinder, machine tool
1911. 7224 8-35.30 Grinder, metal
1912. 7113 8-20.20 Grinder, slate
1913. 7416 7-89.20 Grinder, snuff
1914. 7113 8-20.20 Grinder, stone
1915. 7224 8-35.60 Grinder, textile carding machine
1916. 7224 8-35.40 Grinder, tool
1917. 9211 6-24.90 Groom, stud
1918. 6113 6-29.60 Groundsman
1919. 6113 6-29.60 Groundswoman
1920. 6113 6-12.70 Grower, carnation
1921. 6112 6-12.30 Grower, cocoa
1922. 6112 6-12.30 Grower, coconut
1923. 6112 6-12.30 Grower, coffee
1924. 6111 6-12.20 Grower, field crop
1925. 6111 6-12.20 Grower, field vegetable
1926. 6113 6-12.70 Grower, flower
1927. 6113 6-12.70 Grower, horticultural nursery
1928. 6113 6-12.70 Grower, market gardening
1929. 6113 6-12.90 Grower, mushroom
1930. 6113 6-12.70 Grower, nursery
1931. 6113 6-12.70 Grower, nursery/bulbs
1932. 6113 6-12.70 Grower, nursery/seeds
1933. 6113 6-12.90 Grower, nursery/spices
1934. 6113 6-12.70 Grower, nursery/vegetables
1935. 6113 6-12.90 Grower, osier
1936. 6113 6-12.90 Grower, reed
1937. 6113 6-12.70 Grower, rose
1938. 6112 6-12.30 Grower, rubber
1939. 6112 6-12.30 Grower, shrub crop
1940. 6111 6-12.20 Grower, soya-bean
1941. 6111 6-12.20 Grower, sugar-beet
1942. 6112 6-12.20 Grower, tree crop
1943. 6113 6-12.70 Grower, tulip
1944. 9152 5-89.40 Guard, art gallery
1945. 5169 5-89.90 Guard, beach
1946. 8312 9-84.20 Guard, freight train
1947. 8312 9-84.20 Guard, goods train
1948. 9152 5-89.40 Guard, museum
1949. 5162 5-82.40 Guard, police force
1950. 5163 5-89.30 Guard, prison
1951. 5112 3-60.20 Guard, railway
1952. 5169 5-82.40 Guard, security
1953. 5113 5-91.30 Guide, art gallery
1954. 5113 5-91.30 Guide, museum
1955. 5113 5-91.20 Guide, travel
1956. 5113 5-91.90 Guide, travel/alpine
1957. 5113 5-91.30 Guide, travel/art gallery
1958. 5113 5-40.90 Guide, travel/bus
1959. 5113 5-91.90 Guide, travel/fishing
1960. 5113 5-91.90 Guide, travel/game park
1961. 5113 5-91.90 Guide, travel/hunting
1962. 5113 5-91.90 Guide, travel/industrial establishment
1963. 5113 5-91.30 Guide, travel/museum
1964. 5113 5-91.90 Guide, travel/safari
1965. 5113 5-91.30 Guide, travel/sightseeing
1966. 2453 1-71.40 Guitarist
1967. 7222 8-39.20 Gunsmith
1968. 3226 0-79.90 Gymnast, remedial
1969. 2221 0-61.20 Gynaecologist
1970. 5141 5-70.30 Hairdresser
1971. 5141 5-70.30 Hairdresser, men
1972. 5141 5-70.20 Hairdresser, women
1973. 7221 8-31.20 Hammer-smith
1974. 7221 8-31.20 Hammer-smith, forge
1975. 7313 8-80.90 Hammer-smith, precious-metal articles
1976. 8340 9-81.90 Hand, cable-ship
1977. 9322 7-74.90 Hand, cannery
1978. 8340 9-81.40 Hand, deck
1979. 9211 6-21.05 Hand, farm
1980. 9211 6-23.20 Hand, farm/citrus fruit
1981. 9211 6-22.40 Hand, farm/cotton picking
1982. 9211 6-25.10 Hand, farm/dairy
1983. 9211 6-22.10 Hand, farm/field crops
1984. 9211 6-23.20 Hand, farm/fruit picking
1985. 9211 6-24.50 Hand, farm/fur-bearing animals
1986. 9211 6-24.10 Hand, farm/livestock
1987. 9211 6-25.90 Hand, farm/milch
1988. 9211 6-25.90 Hand, farm/milking
1989. 9211 6-23.20 Hand, farm/orchard
1990. 9211 6-29.30 Hand, farm/silk worms
1991. 9211 6-23.90 Hand, farm/tea plucking
1992. 9211 6-21.10 Hand, harvest
1993. 9211 6-22.90 Hand, harvest/field crops
1994. 9211 6-23.90 Hand, harvest/orchard
1995. 9132 5-52.90 Hand, kitchen
1996. 9211 6-24.20 Hand, ranch/cattle
1997. 9211 6-24.30 Hand, ranch/sheep
1998. 9322 7-54.90 Hand, shuttle
1999. 7331 9-42.20 Handicraft worker, basketry
2000. 7331 9-49.60 Handicraft worker, candlemaking
2001. 7332 7-54.35 Handicraft worker, carpets
2002. 7332 7-55.50 Handicraft worker, garment knitting
2003. 7332 7-91.90 Handicraft worker, garments
2004. 7332 8-03.10 Handicraft worker, leather
2005. 7332 8-03.10 Handicraft worker, leather accessories
2006. 7331 9-10.10 Handicraft worker, paper articles
2007. 7331 9-42.20 Handicraft worker, reed weaving
2008. 7331 8-20.70 Handicraft worker, stone articles
2009. 7331 9-42.90 Handicraft worker, straw articles
2010. 7332 7-54.30 Handicraft worker, textile weaving
2011. 7332 7-54.90 Handicraft worker, textiles
2012. 7331 8-19.90 Handicraft worker, wooden articles
2013. 9333 9-71.20 Handler, freight
2014. 7321 8-92.90 Handler, pottery
2015. 9313 9-99.10 Handyman
2016. 9313 9-59.20 Handyman, building maintenance
2017. 9313 9-99.10 Handywoman
2018. 9313 9-59.20 Handywoman, building maintenance
2019. 2453 1-71.40 Harpist
2020. 6154 6-49.40 Harpooner, whale
2021. 6151 6-49.20 Hatcher, fish
2022. 6122 6-12.60 Hatcher-breeder, poultry
2023. 6151 6-49.20 Hatchery worker, skilled/fish
2024. 6122 6-26.20 Hatchery worker, skilled/poultry
2025. 9112 4-52.20 Hawker
2026. 1229 1-39.40 Head teacher
2027. 1120 2-02.10 Head, chancery
2028. 1229 2-19.90 Head, college faculty
2029. 1120 2-02.10 Head, government department
2030. 1229 2-19.90 Head, university faculty
2031. 1130 2-01.10 Head, village
2032. 1229 1-93.40 Headmaster
2033. 1229 1-93.40 Headmistress
2034. 3241 0-79.90 Healer, drugless treatment
2035. 3242 1-49.20 Healer, faith
2036. 3241 0-79.90 Healer, herbal
2037. 3241 0-79.90 Healer, village
2038. 2230 0-71.30 Health visitor
2039. 9131 5-40.20 Helper, domestic
2040. 9131 5-40.90 Helper, domestic/parlour
2041. 9211 6-21.10 Helper, farm
2042. 9131 5-40.90 Helper, kitchen/domestic
2043. 9132 5-32.90 Helper, kitchen/non-domestic
2044. 6141 6-31.30 High climber, logging
2045. 1120 2-02.10 High commissioner, government
2046. 2211 0-51.90 Histologist
2047. 2211 0-51.30 Histologist, animal
2048. 2211 0-51.20 Histologist, plant
2049. 2212 0-52.60 Histopathologist
2050. 2443 1-92.60 Historian
2051. 2443 1-92.60 Historian, economic
2052. 2443 1-92.60 Historian, political
2053. 2443 1-92.60 Historian, social
2054. 9313 9-99.10 Hod carrier
2055. 2419 1-99.30 Home economist
2056. 3229 0-79.90 Homeopath
2057. 6129 6-24.90 Horse-breaker
2058. 6113 6-12.70 Horticultural grower
2059. 6113 6-27.30 Horticultural worker, skilled
2060. 2213 0-53.30 Horticulturist
2061. 5149 5-99.90 Host, club
2062. 5149 5-99.90 Hostess, club
2063. 8159 7-49.40 Hot cell technician
2064. 9131 5-40.20 Houseboy
2065. 7129 9-59.10 Housebuilder, non-traditional materials
2066. 7121 9-59.10 Housebuilder, traditional materials
2067. 3460 1-93.20 Housefather, associate professional
2068. 2446 1-93.20 Housefather, professional
2069. 5121 5-20.20 Housekeeper
2070. 5121 5-20.20 Housekeeper, executive
2071. 9131 5-40.20 Housemaid
2072. 3460 1-93.40 Housemaster, associate professional/approved school
2073. 2446 1-93.40 Housemaster, professional/approved school
2074. 3460 1-93.20 Housemother, associate professional
2075. 2446 1-93.20 Housemother, professional
2076. 6154 6-49.60 Hunter
2077. 6154 6-49.50 Hunter, seal
2078. 6154 6-49.50 Hunter, whale
2079. 2211 0-51.90 Hydrobiologist
2080. 2111 0-12.20 Hydrodynamicist
2081. 2114 0-13.20 Hydrologist
2082. 3225 0-64.40 Hygienist, dental
2083. 3225 0-64.40 Hygienist, oral
2084. 3474 1-79.90 Hypnotist
2085. 2211 0-51.30 Ichthyologist
2086. 3474 1-75.30 Illusionist
2087. 3471 1-62.20 Illustrator, advertising
2088. 3471 1-62.20 Illustrator, book
2089. 3118 0-32.70 Illustrator, engineering
2090. 3118 0-32.70 Illustrator, technical
2091. 2460 1-41.20 Imam
2092. 3474 1-79.90 Imitator
2093. 3474 1-79.90 Imitator, animal noise
2094. 2211 0-51.90 Immunologist
2095. 2455 1-73.90 Impersonator
2096. 7341 9-21.50 Imposer, printing
2097. 7421 7-31.30 Impregnator, wood
2098. 1229 1-74.20 Impresario
2099. 2432 1-91.90 Information scientist, business services
2100. 2432 1-91.90 Information scientist, technical information
2101. 7422 8-19.65 Inlayer, marquetry
2102. 1315 5-10.20 Innkeeper
2103. 3441 3-10.10 Inspector, border
2104. 3151 5-89.90 Inspector, building
2105. 3449 3-10.10 Inspector, civil service
2106. 3417 4-43.30 Inspector, claims
2107. 4133 3-59.30 Inspector, clerical/railway transport service
2108. 4133 3-59.45 Inspector, clerical/road transport service
2109. 3441 3-10.10 Inspector, customs
2110. 3151 5-81.20 Inspector, fire
2111. 3449 3-10.10 Inspector, government administration
2112. 3417 4-43.30 Inspector, insurance claims
2113. 3444 3-10.10 Inspector, licensing
2114. 3152 3-10.10 Inspector, occupational safety
2115. 3443 3-10.10 Inspector, pensions
2116. 3450 5-82.30 Inspector, police
2117. 3449 3-10.10 Inspector, price
2118. 3152 9-49.80 Inspector, product safety
2119. 3152 9-49.80 Inspector, quality
2120. 3152 8-59.20 Inspector, quality/electrical products
2121. 3152 8-59.20 Inspector, quality/electronic products
2122. 3152 7-54.70 Inspector, quality/fabrics
2123. 3152 9-49.80 Inspector, quality/industrial processes
2124. 3152 8-49.85 Inspector, quality/mechanical products
2125. 3152 9-49.80 Inspector, quality/products
2126. 3152 9-49.80 Inspector, quality/services
2127. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health
2128. 3152 1-93.90 Inspector, safety and health/child care
2129. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/consumer protection
2130. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/electricity
2131. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/establishments
2132. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/factories
2133. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/industrial waste-processing
2134. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/labour
2135. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/pollution
2136. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/shops
2137. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/vehicles
2138. 3152 3-10.10 Inspector, safety and health/working conditions
2139. 3222 0-79.40 Inspector, sanitary
2140. 2352 1-39.50 Inspector, school
2141. 3442 3-10.10 Inspector, tax
2142. 3152 9-49.80 Inspector, vehicles/technical standards inspection
2143. 3449 3-10.10 Inspector, wage
2144. 3449 3-10.10 Inspector, weights and measures
2145. 1120 2-02.10 Inspector-general, police
2146. 7244 8-56.20 Installer, telegraph
2147. 7244 8-56.20 Installer, telephone
2148. 3475 1-80.90 Instructor, billiards
2149. 3475 1-80.90 Instructor, bridge
2150. 3475 1-80.90 Instructor, chess
2151. 3340 9-85.90 Instructor, driving
2152. 3340 0-41.60 Instructor, flying
2153. 3340 1-80.30 Instructor, sailing
2154. 3475 1-80.30 Instructor, sports
2155. 2453 1-71.40 Instrumentalist
2156. 7134 9-56.10 Insulation worker
2157. 7134 9-56.40 Insulation worker, acoustical
2158. 7134 9-56.50 Insulation worker, boiler and pipe
2159. 7134 9-56.20 Insulation worker, building
2160. 7134 9-56.60 Insulation worker, refrigeration and air- onditio n ing equipment
2161. 7134 9-56.40 Insulation worker, sound-proofing
2162. 3412 4-41.20 Insurance broker
2163. 2444 1-95.40 Interpreter
2164. 7341 9-21.30 Intertype operator
2165. 2412 1-94.20 Interviewer, employment
2166. 3472 1-79.20 Interviewer, media
2167. 7123 9-52.30 Iron worker, concrete reinforcement
2168. 9133 5-60.70 Ironer, hand
2169. 6111 6-29.50 Irrigation worker, skilled
2170. 8262 7-53.50 Jacquard card cutter
2171. 8262 7-53.90 Jacquard card lacer
2172. 7435 7-53.40 Jacquard design copyist
2173. 9141 5-51.30 Janitor
2174. 7313 8-80.10 Jeweller
2175. 7321 8-92.30 Jiggerer, pottery and porcelain
2176. 3411 4-41.90 Jobber, stock
2177. 3475 1-80.20 Jockey
2178. 7124 9-54.10 Joiner
2179. 7124 9-54.60 Joiner, aircraft
2180. 7124 9-54.70 Joiner, bench
2181. 7124 9-54.20 Joiner, construction
2182. 7124 9-54.45 Joiner, ship
2183. 7245 8-57.50 Jointer, cable
2184. 7245 8-57.50 Jointer, cable/electric
2185. 7245 8-57.50 Jointer, cable/telegraph
2186. 7245 8-57.50 Jointer, cable/telephone
2187. 7136 9-59.50 Jointer, pipe-laying
2188. 7321 8-92.30 Jollier, pottery and porcelain
2189. 2451 1-59.15 Journalist
2190. 2451 1-59.15 Journalist, media
2191. 2422 1-22.10 Judge
2192. 2422 1-22.10 Judge, appeal court
2193. 2422 1-22.10 Judge, arbitration court
2194. 2422 1-22.10 Judge, assize
2195. 2422 1-22.10 Judge, circuit
2196. 2422 1-22.10 Judge, county court
2197. 2422 1-22.10 Judge, district court
2198. 2422 1-22.10 Judge, high court
2199. 2422 1-22.10 Judge, probate
2200. 2422 1-22.10 Judge, puisne
2201. 2422 1-22.10 Judge, quarter sessions
2202. 3475 1-80.40 Judge, sports
2203. 2422 1-22.10 Judge, supreme court
2204. 3474 1-75.90 Juggler
2205. 2429 1-29.10 Jurist, except lawyer or judge
2206. 4111 3-21.10 Justowriter
2207. 6129 6-49.90 Keeper, animal reserve
2208. 6129 6-12.90 Keeper, aviary
2209. 6129 6-12.90 Keeper, kennel
2210. 8340 9-89.40 Keeper, lighthouse
2211. 6129 6-24.90 Keeper, zoo
2212. 6121 6-24.90 Kennel worker, skilled
2213. 8131 8-93.60 Kiln-operator, brick and tile
2214. 8131 8-93.60 Kiln-operator, brick and tile/dry kiln
2215. 8131 8-93.60 Kiln-operator, brick and tile/oven kiln
2216. 8131 8-93.60 Kiln-operator, brick and tile/retort kiln
2217. 8152 7-42.90 Kiln-operator, cement production
2218. 8159 7-49.30 Kiln-operator, charcoal production
2219. 8152 7-42.40 Kiln-operator, chemical and related processes
2220. 8159 7-49.20 Kiln-operator, coke/retort kiln
2221. 8131 8-91.52 Kiln-operator, float-glass bath
2222. 8139 8-99.50 Kiln-operator, frit
2223. 8278 7-78.25 Kiln-operator, malting/spirits
2224. 8131 8-93.50 Kiln-operator, pottery and porcelain
2225. 8131 8-93.50 Kiln-operator, pottery and porcelain/biscuit kiln
2226. 8131 8-93.50 Kiln-operator, pottery and porcelain/dry kiln
2227. 8131 8-93.50 Kiln-operator, pottery and porcelain/glost kiln
2228. 8131 8-93.50 Kiln-operator, pottery and porcelain/oven kiln
2229. 8131 8-93.60 Kiln-operator, tile/biscuit kiln
2230. 8131 8-93.60 Kiln-operator, tile/glost kiln
2231. 7411 7-73.90 Knacker
2232. 7432 7-55.40 Knitter
2233. 7432 7-55.40 Knitter, garments
2234. 9322 9-71.60 Labeller, hand
2235. 6129 6-49.90 Laboratory worker, skilled/animals
2236. 9321 9-99.10 Labourer, assembling
2237. 9211 6-24.20 Labourer, cattle station
2238. 9312 9-99.10 Labourer, construction
2239. 9313 9-99.10 Labourer, construction/buildings
2240. 9312 9-99.10 Labourer, construction/dams
2241. 9312 9-99.10 Labourer, construction/roads
2242. 9313 9-99.10 Labourer, demolition
2243. 9312 9-99.10 Labourer, digging/ditch
2244. 9312 9-99.10 Labourer, digging/grave
2245. 9311 7-11.90 Labourer, digging/quarry
2246. 9312 9-99.10 Labourer, digging/trench
2247. 9211 6-21.10 Labourer, farm
2248. 9211 6-21.10 Labourer, farm/casual
2249. 9211 6-22.40 Labourer, farm/cotton
2250. 9211 6-22.10 Labourer, farm/field crops
2251. 9211 6-21.10 Labourer, farm/migrant
2252. 9211 6-22.90 Labourer, farm/potato digging
2253. 9211 6-21.10 Labourer, farm/seasonal
2254. 9213 9-99.10 Labourer, fishery
2255. 9212 9-99.10 Labourer, forestry
2256. 9213 9-99.10 Labourer, hunting
2257. 9312 9-99.10 Labourer, maintenance
2258. 9312 9-99.10 Labourer, maintenance/dams
2259. 9312 9-99.10 Labourer, maintenance/roads
2260. 9322 9-99.10 Labourer, manufacturing
2261. 9311 7-11.90 Labourer, mining
2262. 9162 9-99.10 Labourer, odd-jobbing
2263. 9211 9-99.10 Labourer, roustabout
2264. 9213 9-99.10 Labourer, trapping
2265. 9312 9-99.10 Labourer, tube well
2266. 9312 9-99.10 Labourer, water well
2267. 9322 7-78.50 Labourer, wine production
2268. 7322 8-91.90 Ladler, glass
2269. 7211 7-24.20 Ladler, metal
2270. 7134 9-56.50 Lagger, boiler and pipe
2271. 9312 9-99.10 Land clearer
2272. 7313 8-80.30 Lapidary
2273. 7442 8-02.45 Laster, footwear
2274. 8211 8-34.20 Lathe-operator, capstan/metalworking
2275. 8211 8-34.20 Lathe-operator, centre/metalworking
2276. 8141 7-32.40 Lathe-operator, cutting/veneer
2277. 8141 7-32.10 Lathe-operator, cutting/wood
2278. 8211 8-34.20 Lathe-operator, engine/metalworking
2279. 8211 8-34.20 Lathe-operator, metalworking
2280. 8212 8-20.50 Lathe-operator, stoneworking
2281. 8211 8-34.20 Lathe-operator, turret/metalworking
2282. 8240 8-12.30 Lathe-operator, woodworking
2283. 9133 5-60.10 Launderer, hand
2284. 2421 1-21.10 Lawyer
2285. 2421 1-21.10 Lawyer, civil
2286. 2421 1-21.10 Lawyer, conveyancing
2287. 2421 1-21.10 Lawyer, criminal
2288. 2421 1-21.10 Lawyer, litigation
2289. 3480 1-41.40 Lay preacher
2290. 3480 1-49.90 Lay worker
2291. 7132 9-59.70 Layer, composition tile
2292. 7129 9-59.50 Layer, drain
2293. 7132 9-54.75 Layer, parquetry
2294. 7136 9-59.50 Layer, pipe
2295. 7132 9-59.70 Layer, tile
2296. 7245 9-59.90 Layer, underground cable
2297. 7132 9-54.90 Layer, wood block
2298. 7136 9-59.50 Layer-jointer, mains pipes
2299. 7341 9-22.90 Layer-on, printing press
2300. 1141 2-11.10 Leader, political party
2301. 1142 2-11.10 Leader, trade union
2302. 2310 1-31.10 Lecturer, college
2303. 2310 1-31.10 Lecturer, university
2304. 7324 9-39.50 Letterer, sign-writing
2305. 2444 1-95.20 Lexicographer
2306. 2432 1-91.20 Librarian
2307. 5169 5-89.90 Life-guard
2308. 8340 9-81.90 Lifeboatman
2309. 8340 9-81.90 Lifeboatwoman
2310. 8340 9-81.90 Lighterman
2311. 8340 9-81.90 Lighterwoman
2312. 8340 9-89.40 Lighthouse keeper
2313. 8340 9-81.90 Lightshipman
2314. 8340 9-81.90 Lightshipwoman
2315. 7245 8-57.20 Line worker, electric power
2316. 7245 8-57.30 Line worker, electric traction
2317. 7245 8-57.40 Line worker, telegraph
2318. 7245 8-57.40 Line worker, telephone
2319. 2444 1-95.20 Linguist
2320. 7341 9-21.30 Linotyper
2321. 9333 9-71.35 Loader, aircraft
2322. 9333 9-71.40 Loader, boat
2323. 9333 9-71.40 Loader, boat/gases
2324. 9333 9-71.20 Loader, boat/liquids
2325. 9333 9-71.90 Loader, furniture
2326. 9333 9-71.30 Loader, railway vehicles
2327. 9333 9-71.30 Loader, road vehicles
2328. 9333 9-71.30 Loader, road vehicles/lorry
2329. 9333 9-71.30 Loader, road vehicles/truck
2330. 9333 9-71.20 Loader, ship
2331. 9333 9-71.40 Loader, ship/gases
2332. 9333 9-71.20 Loader, ship/liquids
2333. 8333 9-89.30 Lock-keeper, canal or port
2334. 7222 8-39.30 Locksmith
2335. 7214 8-74.20 Loftsman, structural metal
2336. 7214 8-74.20 Loftswoman, structural metal
2337. 6141 6-31.10 Logger
2338. 9333 9-71.20 Longshoreman
2339. 9333 9-71.20 Longshorewoman
2340. 6141 6-31.10 Lumberjack
2341. 8212 9-43.90 Machine-operator, abrasive-coatings production
2342. 8222 9-49.90 Machine-operator, ammunition products
2343. 8211 8-51.90 Machine-operator, armature production
2344. 8212 9-43.40 Machine-operator, artificial stone products
2345. 8212 9-43.30 Machine-operator, asbestos-cement products
2346. 8281 8-41.10 Machine-operator, assembly line/vehicles
2347. 8281 8-41.10 Machine-operator, assembly-line/aircraft
2348. 8281 8-73.80 Machine-operator, assembly-line/except vehicles and aircraft
2349. 8171 8-53.90 Machine-operator, automated assembly line
2350. 8211 8-34.80 Machine-operator, automatic transfer/components
2351. 8274 7-76.90 Machine-operator, bakery products
2352. 8131 8-74.90 Machine-operator, bending/glass
2353. 8211 8-39.70 Machine-operator, bending/metal
2354. 8240 8-19.90 Machine-operator, bending/wood
2355. 8275 7-79.90 Machine-operator, blanching/edible nuts
2356. 8264 7-56.15 Machine-operator, bleaching/textiles
2357. 8151 7-41.40 Machine-operator, blending/chemical and related processes
2358. 8277 7-77.30 Machine-operator, blending/coffee
2359. 8278 7-78.90 Machine-operator, blending/spirits
2360. 8277 7-77.40 Machine-operator, blending/tea
2361. 8261 7-51.25 Machine-operator, blending/textile fibres
2362. 8279 7-81.30 Machine-operator, blending/tobacco
2363. 8278 7-78.90 Machine-operator, blending/wine
2364. 8269 7-93.30 Machine-operator, blocking/hats
2365. 8131 8-91.28 Machine-operator, blowing/glass
2366. 8223 7-29.20 Machine-operator, bluing/metal
2367. 8211 8-73.50 Machine-operator, boiler production
2368. 8252 9-26.30 Machine-operator, bookbinding
2369. 8211 8-34.50 Machine-operator, boring/metal
2370. 8141 7-32.10 Machine-operator, boring/wood
2371. 8131 8-91.28 Machine-operator, bottle production
2372. 8290 9-71.55 Machine-operator, bottling
2373. 8269 7-59.25 Machine-operator, braid production
2374. 8290 9-71.60 Machine-operator, branding
2375. 8274 7-76.20 Machine-operator, bread production
2376. 8278 7-78.10 Machine-operator, brewing/spirits
2377. 8211 8-35.90 Machine-operator, buffing/metal
2378. 8232 9-01.90 Machine-operator, buffing/plastics
2379. 8211 8-35.20 Machine-operator, burnishing/metal
2380. 8290 9-59.90 Machine-operator, cable installation
2381. 8211 8-39.90 Machine-operator, cable production
2382. 8229 9-49.60 Machine-operator, candle production
2383. 8271 7-74.15 Machine-operator, canning/fish
2384. 8275 7-74.90 Machine-operator, canning/fruit
2385. 8271 7-74.15 Machine-operator, canning/meat
2386. 8275 7-74.90 Machine-operator, canning/vegetables
2387. 8290 9-71.55 Machine-operator, capping
2388. 8143 7-34.10 Machine-operator, cardboard production
2389. 8253 9-10.90 Machine-operator, cardboard products
2390. 8262 7-99.90 Machine-operator, carpet production
2391. 8232 9-01.90 Machine-operator, carving/plastics
2392. 8212 8-20.70 Machine-operator, carving/stone products
2393. 8240 8-12.80 Machine-operator, carving/wood
2394. 8212 9-43.20 Machine-operator, cast-concrete products
2395. 8212 9-43.40 Machine-operator, cast-stone products
2396. 8122 7-24.30 Machine-operator, casting/centrifugal (cylindrical metal products)
2397. 8122 7-24.50 Machine-operator, casting/continuous rod (non-ferrous metal)
2398. 8122 7-24.40 Machine-operator, casting/die (non-ferrous metal)
2399. 8122 7-24.20 Machine-operator, casting/metal
2400. 8232 9-01.90 Machine-operator, casting/plastic products
2401. 8131 8-92.35 Machine-operator, casting/pottery and porcelain
2402. 8251 9-21.40 Machine-operator, casting/printing type
2403. 8253 9-10.80 Machine-operator, cellophane bag production
2404. 8212 9-43.30 Machine-operator, cement products
2405. 8131 8-93.50 Machine-operator, ceramics production
2406. 8274 7-76.10 Machine-operator, cereal products
2407. 8111 7-11.20 Machine-operator, channelling/mine
2408. 8159 7-49.30 Machine-operator, charcoal production
2409. 8142 7-33.30 Machine-operator, chipping/wood
2410. 8229 7-49.90 Machine-operator, chlorine gas production
2411. 8274 7-76.50 Machine-operator, chocolate production
2412. 8274 7-76.30 Machine-operator, chocolate products
2413. 8279 7-82.30 Machine-operator, cigar production
2414. 8279 7-83.20 Machine-operator, cigarette production
2415. 8139 8-99.40 Machine-operator, clay slips production
2416. 8211 8-42.20 Machine-operator, clock production
2417. 8262 7-54.40 Machine-operator, cloth production
2418. 8159 7-49.25 Machine-operator, coal gas production
2419. 8223 7-28.40 Machine-operator, coating/metal
2420. 8143 7-34.50 Machine-operator, coating/paper
2421. 8231 9-01.90 Machine-operator, coating/rubber
2422. 8223 7-28.40 Machine-operator, coating/wire
2423. 8277 7-77.90 Machine-operator, cocoa-bean processing
2424. 8277 7-77.10 Machine-operator, coffee-bean processing
2425. 8159 7-49.20 Machine-operator, coke production
2426. 8261 7-51.45 Machine-operator, combing/textile fibres
2427. 8211 8-51.90 Machine-operator, commutator production
2428. 8151 7-41.40 Machine-operator, compounding/chemical and related processes
2429. 8231 9-01.20 Machine-operator, compounding/rubber
2430. 8232 9-01.55 Machine-operator, compression moulding/plastics
2431. 8274 7-76.50 Machine-operator, conching/chocolate
2432. 8274 7-76.60 Machine-operator, confectionery production
2433. 8211 7-25.60 Machine-operator, core-blowing
2434. 8262 7-59.35 Machine-operator, crocheting
2435. 8151 7-41.20 Machine-operator, crushing/chemical and related processes
2436. 8112 7-12.30 Machine-operator, crushing/coal
2437. 8112 7-12.30 Machine-operator, crushing/mineral ore
2438. 8112 7-12.30 Machine-operator, crushing/rock
2439. 8112 7-12.30 Machine-operator, crushing/stone
2440. 8271 7-74.50 Machine-operator, curing/meat
2441. 8269 7-94.50 Machine-operator, cutting/garments
2442. 8131 8-91.10 Machine-operator, cutting/glass
2443. 8212 8-80.30 Machine-operator, cutting/industrial diamonds
2444. 8265 8-03.30 Machine-operator, cutting/leather
2445. 8211 8-39.80 Machine-operator, cutting/metal
2446. 8111 7-11.20 Machine-operator, cutting/mine
2447. 8212 9-51.55 Machine-operator, cutting/mosiac
2448. 8253 9-10.50 Machine-operator, cutting/paper-boxes
2449. 8232 9-01.90 Machine-operator, cutting/plastics
2450. 8112 8-20.20 Machine-operator, cutting/stone
2451. 8212 8-20.50 Machine-operator, cutting/stone products
2452. 8269 7-94.50 Machine-operator, cutting/textiles
2453. 8279 7-81.70 Machine-operator, cutting/tobacco leaf
2454. 8141 7-32.40 Machine-operator, cutting/veneer
2455. 8141 7-32.40 Machine-operator, cutting/wood
2456. 8272 7-75.10 Machine-operator, dairy products
2457. 8223 7-29.40 Machine-operator, degreasing/metal
2458. 8264 7-56.40 Machine-operator, degumming/silk
2459. 8265 7-61.35 Machine-operator, dehairing/hide
2460. 8275 7-74.40 Machine-operator, dehydrating/foodstuffs
2461. 8221 7-44.90 Machine-operator, detergent production
2462. 8224 9-27.90 Machine-operator, developing/motion picture film
2463. 8224 9-27.30 Machine-operator, developing/photography
2464. 8223 7-28.30 Machine-operator, dipping/metal
2465. 8278 7-44.90 Machine-operator, distilling/spirits
2466. 8261 7-52.30 Machine-operator, doubling/thread and yarn
2467. 8290 9-59.50 Machine-operator, drain installation
2468. 8261 7-51.50 Machine-operator, drawing-frame/textile fibres
2469. 8262 7-54.25 Machine-operator, drawing-in/textile weaving
2470. 8131 8-91.40 Machine-operator, drawing/glass
2471. 8124 7-27.40 Machine-operator, drawing/metal
2472. 8124 7-27.40 Machine-operator, drawing/seamless pipe
2473. 8124 7-27.40 Machine-operator, drawing/seamless tube
2474. 8124 7-27.30 Machine-operator, drawing/wire
2475. 8131 8-91.90 Machine-operator, drilling/glass
2476. 8211 8-34.60 Machine-operator, drilling/metal
2477. 8111 7-11.30 Machine-operator, drilling/mine
2478. 8232 9-01.90 Machine-operator, drilling/plastics
2479. 8131 8-92.90 Machine-operator, drilling/pottery
2480. 8111 7-11.30 Machine-operator, drilling/quarry
2481. 8112 8-20.90 Machine-operator, drilling/stone
2482. 8141 7-32.10 Machine-operator, drilling/wood
2483. 8264 5-60.30 Machine-operator, dry-cleaning
2484. 8275 7-74.40 Machine-operator, drying/foodstuffs
2485. 8264 5-60.90 Machine-operator, drying/laundry
2486. 8264 7-56.90 Machine-operator, drying/textiles
2487. 8264 7-56.25 Machine-operator, dyeing/fabric
2488. 8264 7-56.30 Machine-operator, dyeing/garments
2489. 8264 7-56.90 Machine-operator, dyeing/textile fibres
2490. 8264 7-56.20 Machine-operator, dyeing/yarn
2491. 8275 7-79.90 Machine-operator, edible nut processing
2492. 8275 7-79.20 Machine-operator, edible oil production
2493. 8290 9-59.90 Machine-operator, electrical line installation
2494. 8223 7-28.20 Machine-operator, electroplating/metal
2495. 8252 9-26.50 Machine-operator, embossing/books
2496. 8253 9-10.90 Machine-operator, embossing/paper
2497. 8231 9-01.90 Machine-operator, embossing/rubber
2498. 8262 7-95.70 Machine-operator, embroidery
2499. 8131 8-94.20 Machine-operator, engraving/glass
2500. 8211 8-39.90 Machine-operator, engraving/metal
2501. 8212 8-20.90 Machine-operator, engraving/stone
2502. 8240 8-12.90 Machine-operator, engraving/wood
2503. 8224 9-27.50 Machine-operator, enlarging/photography
2504. 8253 9-10.70 Machine-operator, envelope and paper bag production
2505. 8131 8-94.30 Machine-operator, etching/glass
2506. 8211 9-24.60 Machine-operator, etching/metal
2507. 8232 9-01.90 Machine-operator, etching/plastics
2508. 8240 8-12.90 Machine-operator, etching/wood
2509. 8222 9-49.90 Machine-operator, explosives production
2510. 8124 7-27.50 Machine-operator, extruding/metal
2511. 8232 9-01.60 Machine-operator, extruding/plastics
2512. 8231 9-01.20 Machine-operator, extruding/rubber
2513. 8232 9-01.80 Machine-operator, fabrication/plastic products
2514. 8159 7-49.90 Machine-operator, fertiliser production
2515. 8261 7-51.10 Machine-operator, fibre preparing
2516. 8290 9-71.55 Machine-operator, filling/containers
2517. 8224 9-27.30 Machine-operator, film developing
2518. 8224 9-49.70 Machine-operator, film paper production
2519. 8223 7-29.30 Machine-operator, finishing/cast metal articles
2520. 8212 9-52.40 Machine-operator, finishing/concrete
2521. 8131 8-94.90 Machine-operator, finishing/glass
2522. 8223 8-35.20 Machine-operator, finishing/metal
2523. 8265 7-62.60 Machine-operator, finishing/pelt
2524. 8232 9-01.90 Machine-operator, finishing/plastics
2525. 8212 8-20.20 Machine-operator, finishing/stone
2526. 8240 8-12.90 Machine-operator, finishing/wood
2527. 8222 9-49.90 Machine-operator, fireworks production
2528. 8271 7-79.40 Machine-operator, fish processing
2529. 8271 7-79.40 Machine-operator, fish products
2530. 8211 8-72.55 Machine-operator, flamecutting/metal
2531. 8265 7-61.35 Machine-operator, fleshing/hide
2532. 8265 7-62.30 Machine-operator, fleshing/pelt
2533. 8253 9-10.50 Machine-operator, folding/paper boxes
2534. 8266 8-01.10 Machine-operator, footwear production
2535. 8266 8-01.20 Machine-operator, footwear production/orthopaedic
2536. 8266 8-01.90 Machine-operator, footwear production/raffia
2537. 8266 8-01.90 Machine-operator, footwear production/sports
2538. 8211 8-31.20 Machine-operator, forging/metal
2539. 8269 7-59.50 Machine-operator, forming/felt hoods
2540. 8211 8-39.50 Machine-operator, forming/metal
2541. 8272 7-75.90 Machine-operator, freezing/dairy products
2542. 8271 7-74.30 Machine-operator, freezing/fish
2543. 8275 7-74.30 Machine-operator, freezing/fruit
2544. 8271 7-74.30 Machine-operator, freezing/meat
2545. 8275 7-74.30 Machine-operator, freezing/vegetables
2546. 8275 7-79.90 Machine-operator, fruit juice production
2547. 8275 7-74.90 Machine-operator, fruit processing
2548. 8265 7-62.60 Machine-operator, fur preparing
2549. 8240 8-19.55 Machine-operator, furniture production
2550. 8223 7-28.30 Machine-operator, galvanising/metal
2551. 8131 8-93.10 Machine-operator, glass production
2552. 8131 8-93.10 Machine-operator, glass products
2553. 8131 8-91.76 Machine-operator, glass rod production
2554. 8131 8-91.76 Machine-operator, glass tube production
2555. 8139 8-99.70 Machine-operator, glass-fibre production
2556. 8139 8-99.50 Machine-operator, glaze production
2557. 8273 7-71.90 Machine-operator, grain processing
2558. 8151 7-41.30 Machine-operator, grinding/chemical and related processes
2559. 8139 8-99.30 Machine-operator, grinding/clay
2560. 8131 8-91.10 Machine-operator, grinding/glass
2561. 8139 8-99.50 Machine-operator, grinding/glaze
2562. 8211 8-35.30 Machine-operator, grinding/machine-tool
2563. 8211 8-34.65 Machine-operator, grinding/metal
2564. 8232 9-01.90 Machine-operator, grinding/plastics
2565. 8112 8-20.20 Machine-operator, grinding/stone
2566. 8211 8-35.40 Machine-operator, grinding/tool
2567. 8142 7-33.20 Machine-operator, grinding/wood
2568. 8229 7-49.90 Machine-operator, halogen gas production
2569. 8269 7-93.10 Machine-operator, hat making
2570. 8265 7-61.35 Machine-operator, hide processing
2571. 8211 8-34.70 Machine-operator, honing/metal
2572. 8273 7-71.90 Machine-operator, hulling/grain
2573. 8273 7-71.90 Machine-operator, husking/grain
2574. 8229 7-49.90 Machine-operator, hydrogen gas production
2575. 8163 9-69.70 Machine-operator, ice production
2576. 8212 8-80.10 Machine-operator, industrial-diamonds production
2577. 8232 9-01.50 Machine-operator, injection moulding/plastics
2578. 8290 9-56.30 Machine-operator, insulation
2579. 8211 7-24.90 Machine-operator, jewellery production
2580. 8262 7-55.10 Machine-operator, knitting
2581. 8262 7-55.20 Machine-operator, knitting/garment
2582. 8262 7-55.30 Machine-operator, knitting/hosiery
2583. 8290 9-71.60 Machine-operator, labelling
2584. 8262 7-54.50 Machine-operator, lace production
2585. 8223 8-35.20 Machine-operator, laminating/metal
2586. 8232 9-01.65 Machine-operator, laminating/plastics
2587. 8211 8-34.90 Machine-operator, lapping/metal
2588. 8261 7-51.40 Machine-operator, lapping/ribbon
2589. 8261 7-51.40 Machine-operator, lapping/sliver
2590. 8261 7-51.40 Machine-operator, lapping/textile fibres
2591. 8264 5-60.20 Machine-operator, laundering
2592. 8264 5-60.60 Machine-operator, laundry
2593. 8229 7-49.90 Machine-operator, lead production
2594. 8265 7-61.50 Machine-operator, leather preparing
2595. 8253 9-10.40 Machine-operator, lining/cardboard
2596. 8229 9-49.30 Machine-operator, linoleum production
2597. 8278 7-78.90 Machine-operator, liqueur production
2598. 8211 8-34.10 Machine-operator, machine tool
2599. 8112 7-12.90 Machine-operator, magnetic ore processing
2600. 8278 7-78.20 Machine-operator, malting/spirits
2601. 8275 7-79.90 Machine-operator, margarine processing
2602. 8290 9-71.60 Machine-operator, marking/goods
2603. 8240 8-19.90 Machine-operator, marking/wood
2604. 8222 9-49.90 Machine-operator, match production
2605. 8269 7-94.40 Machine-operator, mattress production
2606. 8271 7-73.30 Machine-operator, meat processing
2607. 8271 7-73.90 Machine-operator, meat products
2608. 8211 8-34.10 Machine-operator, metal products
2609. 8272 7-75.90 Machine-operator, milk powder production
2610. 8272 7-75.90 Machine-operator, milk processing
2611. 8151 7-41.30 Machine-operator, milling/chemical and related processes
2612. 8273 7-71.20 Machine-operator, milling/grain
2613. 8211 8-34.30 Machine-operator, milling/metal
2614. 8112 7-12.40 Machine-operator, milling/minerals
2615. 8273 7-71.90 Machine-operator, milling/mustard seeds
2616. 8275 7-79.20 Machine-operator, milling/oil-seed
2617. 8273 7-71.30 Machine-operator, milling/rice
2618. 8231 9-01.20 Machine-operator, milling/rubber
2619. 8273 7-71.40 Machine-operator, milling/spices
2620. 8112 7-12.40 Machine-operator, milling/stone
2621. 8141 7-32.10 Machine-operator, milling/wood
2622. 8112 7-12.10 Machine-operator, mineral processing
2623. 8212 8-20.10 Machine-operator, mineral products
2624. 8111 7-11.40 Machine-operator, mining/continuous
2625. 8211 8-39.90 Machine-operator, minting/metal
2626. 8139 8-99.60 Machine-operator, mixing/abrasives
2627. 8151 7-41.40 Machine-operator, mixing/chemical and related processes
2628. 8139 8-99.30 Machine-operator, mixing/clay
2629. 8265 7-59.45 Machine-operator, mixing/fur fibre
2630. 8139 8-99.20 Machine-operator, mixing/glass
2631. 8139 8-99.50 Machine-operator, mixing/glaze
2632. 8123 7-26.90 Machine-operator, mixing/metal
2633. 8131 8-91.36 Machine-operator, moulding/glass
2634. 8211 7-25.40 Machine-operator, moulding/metal
2635. 8232 9-01.90 Machine-operator, moulding/plastics
2636. 8231 9-01.35 Machine-operator, moulding/rubber
2637. 8231 9-01.30 Machine-operator, moulding/tyres
2638. 8211 8-39.90 Machine-operator, needle production
2639. 8262 7-54.65 Machine-operator, net production
2640. 8274 7-76.40 Machine-operator, noodle production
2641. 8211 8-39.90 Machine-operator, nut production/metal
2642. 8290 9-71.55 Machine-operator, packing
2643. 8131 8-95.50 Machine-operator, painting/ceramics
2644. 8131 8-95.20 Machine-operator, painting/glass
2645. 8223 9-39.90 Machine-operator, painting/metal
2646. 8240 9-39.90 Machine-operator, painting/wood
2647. 8253 9-10.30 Machine-operator, paper box production
2648. 8253 9-10.10 Machine-operator, paper products
2649. 8253 9-10.10 Machine-operator, paperboard products
2650. 8143 7-34.10 Machine-operator, papermaking
2651. 8143 7-34.10 Machine-operator, papermaking/back end
2652. 8143 7-34.20 Machine-operator, papermaking/wet end
2653. 8274 7-76.90 Machine-operator, pasta production
2654. 8272 7-75.20 Machine-operator, pasteurising/dairy products
2655. 8272 7-75.20 Machine-operator, pasteurising/milk
2656. 8274 7-76.30 Machine-operator, pastry production
2657. 8269 7-94.10 Machine-operator, pattern-making/fur
2658. 8269 7-94.10 Machine-operator, pattern-making/leather
2659. 8269 7-94.10 Machine-operator, pattern-making/textiles
2660. 8290 7-12.90 Machine-operator, pelletising
2661. 8265 7-62.60 Machine-operator, pelt processing
2662. 8229 9-49.90 Machine-operator, pencil production
2663. 8221 7-44.90 Machine-operator, pharmaceutical products
2664. 8251 9-21.55 Machine-operator, photo-typesetting
2665. 8224 9-27.30 Machine-operator, photographic film developing
2666. 8224 9-49.70 Machine-operator, photographic film production
2667. 8224 9-49.70 Machine-operator, photographic paper production
2668. 8224 9-49.90 Machine-operator, photographic plate production
2669. 8224 9-27.10 Machine-operator, photographic products
2670. 8290 9-59.50 Machine-operator, pipe installation
2671. 8211 8-39.90 Machine-operator, pipe production
2672. 8211 8-34.40 Machine-operator, planing/metal
2673. 8112 8-20.20 Machine-operator, planing/stone
2674. 8141 7-32.10 Machine-operator, planing/wood
2675. 8232 9-01.10 Machine-operator, plastic products
2676. 8232 9-01.10 Machine-operator, plastics production
2677. 8131 8-95.90 Machine-operator, plating/glass
2678. 8223 7-28.30 Machine-operator, plating/metal
2679. 8223 7-28.40 Machine-operator, plating/wire
2680. 8141 7-32.50 Machine-operator, plywood core laying
2681. 8131 8-94.90 Machine-operator, polishing/glass
2682. 8131 8-91.72 Machine-operator, polishing/glass lens
2683. 8212 8-80.30 Machine-operator, polishing/industrial diamonds
2684. 8223 8-35.20 Machine-operator, polishing/metal
2685. 8131 8-91.48 Machine-operator, polishing/plate-glass
2686. 8212 8-20.20 Machine-operator, polishing/stone
2687. 8240 8-12.90 Machine-operator, polishing/wood
2688. 8253 9-10.80 Machine-operator, polythene bag production
2689. 8131 8-92.20 Machine-operator, pottery and porcelain production
2690. 8122 7-24.20 Machine-operator, pouring/metal
2691. 8211 8-34.65 Machine-operator, precision grinding/metal
2692. 8271 7-74.15 Machine-operator, preserving/fish
2693. 8275 7-74.90 Machine-operator, preserving/fruit
2694. 8271 7-74.10 Machine-operator, preserving/meat
2695. 8275 7-74.90 Machine-operator, preserving/vegetables
2696. 8131 8-91.36 Machine-operator, pressing/glass
2697. 8264 5-60.60 Machine-operator, pressing/laundry
2698. 8251 9-22.10 Machine-operator, printing
2699. 8224 9-27.30 Machine-operator, printing/photography (black and white)
2700. 8224 9-27.40 Machine-operator, printing/photography (colour)
2701. 8251 9-22.90 Machine-operator, printing/textiles
2702. 8142 7-33.20 Machine-operator, pulping/wood
2703. 8151 7-41.30 Machine-operator, pulverising/chemical and related processes
2704. 8112 7-12.40 Machine-operator, pulverising/minerals
2705. 8211 8-34.60 Machine-operator, reaming/metal
2706. 8231 9-02.40 Machine-operator, rebuilding/tyres
2707. 8261 7-52.50 Machine-operator, reeling/thread and yarn
2708. 8223 7-28.20 Machine-operator, refining/metal
2709. 8275 7-79.25 Machine-operator, refining/oils and fats
2710. 8276 7-72.10 Machine-operator, refining/sugar
2711. 8276 7-72.60 Machine-operator, refining/sugar (continuous)
2712. 8211 8-39.90 Machine-operator, rivet production
2713. 8211 8-74.65 Machine-operator, riveting
2714. 8131 8-91.44 Machine-operator, rolling/plate-glass
2715. 8261 7-51.55 Machine-operator, roving-frame/textile fibres
2716. 8231 9-01.20 Machine-operator, rubber processing
2717. 8231 9-01.90 Machine-operator, rubber products
2718. 8231 9-49.50 Machine-operator, rubber stamp production
2719. 8211 8-34.75 Machine-operator, sawing/metal
2720. 8112 8-20.20 Machine-operator, sawing/stone
2721. 8141 7-32.20 Machine-operator, sawing/wood
2722. 8290 9-71.55 Machine-operator, sealing
2723. 8141 7-31.20 Machine-operator, seasoning/wood
2724. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing
2725. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing/embroidery
2726. 8263 8-02.50 Machine-operator, sewing/footwear
2727. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing/fur
2728. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing/garments
2729. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing/hats
2730. 8263 8-03.50 Machine-operator, sewing/leather
2731. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing/textile products
2732. 8263 7-95.50 Machine-operator, sewing/upholstery
2733. 8211 8-34.90 Machine-operator, shaping/metal
2734. 8141 7-32.90 Machine-operator, shaping/wood
2735. 8211 8-35.20 Machine-operator, sharpening/metal
2736. 8141 7-32.90 Machine-operator, shaving/wood
2737. 8211 8-39.80 Machine-operator, shearing/metal
2738. 8266 8-01.10 Machine-operator, shoe production
2739. 8223 7-29.30 Machine-operator, shotblasting/metal
2740. 8264 7-56.50 Machine-operator, shrinking/textiles
2741. 8290 8-53.90 Machine-operator, silicon chip production
2742. 8264 7-56.65 Machine-operator, silk weighting
2743. 8261 7-52.50 Machine-operator, skeining/thread and yarn
2744. 8278 7-78.10 Machine-operator, soft-drinks production
2745. 8211 8-39.40 Machine-operator, spinning/metal
2746. 8261 7-49.35 Machine-operator, spinning/synthetic fibre
2747. 8261 7-52.20 Machine-operator, spinning/thread and yarn
2748. 8290 9-72.10 Machine-operator, splicing/cable and rope
2749. 8112 7-12.20 Machine-operator, splitting/stone
2750. 8261 7-52.50 Machine-operator, spooling/thread and yarn
2751. 8211 8-39.90 Machine-operator, sports equipment/metal
2752. 8240 8-19.90 Machine-operator, sports equipment/wood
2753. 8223 7-28.50 Machine-operator, spraying/metal
2754. 8265 7-61.55 Machine-operator, staining/leather
2755. 8271 7-74.20 Machine-operator, sterilising/fish
2756. 8275 7-74.20 Machine-operator, sterilising/fruit
2757. 8271 7-74.20 Machine-operator, sterilising/meat
2758. 8275 7-74.20 Machine-operator, sterilising/vegetables
2759. 8112 7-12.10 Machine-operator, stone processing
2760. 8212 8-20.10 Machine-operator, stone products
2761. 8279 7-81.60 Machine-operator, stripping/tobacco-leaf
2762. 8276 7-72.10 Machine-operator, sugar production
2763. 8159 7-49.35 Machine-operator, synthetic-fibre production
2764. 8265 7-61.45 Machine-operator, tanning
2765. 8277 7-77.10 Machine-operator, tea-leaf processing
2766. 8131 8-93.40 Machine-operator, tempering/glass
2767. 8123 7-26.50 Machine-operator, tempering/metal
2768. 8141 7-32.90 Machine-operator, tempering/wood
2769. 8261 7-51.10 Machine-operator, textile fibre preparing
2770. 8262 7-54.25 Machine-operator, threading/loom
2771. 8279 7-81.10 Machine-operator, tobacco processing
2772. 8279 7-81.10 Machine-operator, tobacco products
2773. 8221 7-44.90 Machine-operator, toiletries production
2774. 8211 8-32.20 Machine-operator, tool production
2775. 8211 9-49.90 Machine-operator, toy production/metal
2776. 8240 9-49.90 Machine-operator, toy production/wood
2777. 8141 7-31.30 Machine-operator, treating/wood
2778. 8261 7-52.40 Machine-operator, twining/thread and yarn
2779. 8261 7-52.40 Machine-operator, twisting/thread and yarn
2780. 8231 9-02.90 Machine-operator, tyre production
2781. 8275 7-79.90 Machine-operator, vegetable juice production
2782. 8275 7-74.90 Machine-operator, vegetable processing
2783. 8281 9-39.90 Machine-operator, vehicle assembly
2784. 8278 7-78.70 Machine-operator, vinegar making
2785. 8231 9-01.90 Machine-operator, vulcanising/rubber goods
2786. 8231 9-02.30 Machine-operator, vulcanising/tyres
2787. 8262 7-54.15 Machine-operator, warping/beam (textile weaving)
2788. 8278 9-71.55 Machine-operator, washing/bottles
2789. 8271 7-73.90 Machine-operator, washing/carcasses
2790. 8229 7-49.90 Machine-operator, washing/chemical and related materials
2791. 8264 7-56.35 Machine-operator, washing/cloth
2792. 8275 7-74.90 Machine-operator, washing/fruit
2793. 8265 7-61.90 Machine-operator, washing/hide
2794. 8264 5-60.20 Machine-operator, washing/laundry
2795. 8112 7-12.90 Machine-operator, washing/minerals
2796. 8261 7-51.90 Machine-operator, washing/textile fibres
2797. 8275 7-74.90 Machine-operator, washing/vegetables
2798. 8264 7-56.35 Machine-operator, washing/yarn
2799. 8211 8-42.20 Machine-operator, watch production
2800. 8264 7-56.60 Machine-operator, waterproofing/cloth
2801. 8264 7-56.60 Machine-operator, waterproofing/fabric
2802. 8264 7-56.60 Machine-operator, waterproofing/textiles
2803. 8262 7-54.40 Machine-operator, weaving
2804. 8262 7-54.60 Machine-operator, weaving/carpets
2805. 8262 7-54.40 Machine-operator, weaving/fabrics
2806. 8262 7-54.45 Machine-operator, weaving/jacquard
2807. 8262 7-54.50 Machine-operator, weaving/laces
2808. 8211 8-72.25 Machine-operator, welding/metal
2809. 8282 8-53.40 Machine-operator, winding/armature
2810. 8283 8-53.90 Machine-operator, winding/filament
2811. 8282 8-53.40 Machine-operator, winding/rotor coil
2812. 8282 8-53.40 Machine-operator, winding/stator coil
2813. 8261 7-52.50 Machine-operator, winding/thread and yarn
2814. 8282 8-53.40 Machine-operator, winding/transformer coil
2815. 8211 8-39.90 Machine-operator, wire goods production
2816. 8211 8-39.90 Machine-operator, wiring/electric
2817. 8141 7-32.10 Machine-operator, wood processing
2818. 8240 8-11.10 Machine-operator, wood products
2819. 8240 8-12.08 Machine-operator, woodworking
2820. 8290 9-71.55 Machine-operator, wrapping
2821. 3474 1-75.30 Magician
2822. 2422 1-22.10 Magistrate
2823. 9332 9-86.90 Mahout
2824. 9132 5-40.50 Maid, chamber
2825. 5142 5-40.30 Maid, lady's
2826. 9133 5-40.90 Maid, linen
2827. 5142 5-40.30 Maid, personal
2828. 4142 3-70.30 Mailman
2829. 4142 3-70.30 Mailwoman
2830. 7129 9-59.20 Maintenance worker, building
2831. 5123 5-32.20 Maitre d'hotel
2832. 5141 5-70.60 Make-up artist, stage
2833. 5141 5-70.60 Make-up artist, studio
2834. 7312 9-41.50 Maker, accordion
2835. 7436 7-99.90 Maker, artificial flower
2836. 7311 8-42.45 Maker, artificial limb
2837. 7436 7-99.20 Maker, awning
2838. 7311 8-42.30 Maker, barometer
2839. 7422 8-19.30 Maker, barrel
2840. 7424 9-42.20 Maker, basket
2841. 7437 7-96.90 Maker, bedding
2842. 7412 7-76.90 Maker, biscuit
2843. 7433 7-91.90 Maker, blouse
2844. 7213 8-73.50 Maker, boiler
2845. 7311 8-42.45 Maker, brace/orthopaedic
2846. 7432 7-59.20 Maker, braid
2847. 7341 9-21.90 Maker, braille plate
2848. 7424 9-42.40 Maker, broom
2849. 7424 9-42.30 Maker, brush
2850. 7413 7-75.30 Maker, butter
2851. 7422 8-11.20 Maker, cabinet
2852. 7433 7-93.90 Maker, cap
2853. 7436 7-99.90 Maker, carpet
2854. 7422 8-19.30 Maker, cask
2855. 7422 8-11.90 Maker, chair
2856. 7413 7-75.30 Maker, cheese
2857. 7412 7-76.90 Maker, chewing-gum
2858. 7412 7-76.50 Maker, chocolate
2859. 7416 7-82.20 Maker, cigar
2860. 7416 7-83.10 Maker, cigarette
2861. 7311 8-42.20 Maker, clock
2862. 7422 8-11.90 Maker, clock case
2863. 7422 8-19.90 Maker, clog
2864. 7422 8-19.90 Maker, coffin
2865. 7412 7-76.60 Maker, confectionery
2866. 7433 7-91.90 Maker, corset
2867. 7413 7-75.10 Maker, dairy products
2868. 7311 8-42.50 Maker, dental prosthesis
2869. 7312 9-41.90 Maker, drum
2870. 7432 7-59.40 Maker, fishing net
2871. 7442 8-01.10 Maker, footwear
2872. 7442 8-01.20 Maker, footwear/orthopaedic
2873. 7424 9-49.90 Maker, footwear/raffia
2874. 7442 8-01.90 Maker, footwear/sport
2875. 7414 7-79.90 Maker, fruit juice
2876. 7424 9-42.50 Maker, furniture/basket
2877. 7422 9-42.50 Maker, furniture/cane
2878. 7437 7-96.90 Maker, furniture/soft furnishing
2879. 7424 9-42.50 Maker, furniture/wicker
2880. 7222 8-32.30 Maker, gauge
2881. 7433 7-91.40 Maker, gown
2882. 7442 8-03.20 Maker, harness
2883. 7433 7-93.20 Maker, hat
2884. 7442 8-03.90 Maker, horse collar
2885. 7413 7-75.50 Maker, ice-cream
2886. 7422 8-11.90 Maker, instrument case
2887. 7311 8-42.90 Maker, instrument/dental
2888. 7311 8-42.30 Maker, instrument/meteorological
2889. 7312 9-41.40 Maker, instrument/musical (brass)
2890. 7312 9-41.40 Maker, instrument/musical (metal wind)
2891. 7312 9-41.20 Maker, instrument/musical (string)
2892. 7312 9-41.30 Maker, instrument/musical (woodwind)
2893. 7311 8-42.30 Maker, instrument/nautical
2894. 7311 8-42.35 Maker, instrument/optical
2895. 7311 8-42.30 Maker, instrument/precision
2896. 7311 8-42.90 Maker, instrument/scientific
2897. 7311 8-42.90 Maker, instrument/surgical
2898. 7313 7-24.90 Maker, jewellery
2899. 7222 8-32.30 Maker, jig-gauge
2900. 7422 8-19.90 Maker, ladder/wood
2901. 7442 8-03.10 Maker, leather goods
2902. 7433 7-91.90 Maker, lingerie
2903. 6141 6-31.40 Maker, log-raft
2904. 7124 9-54.90 Maker, mast and spar/wood
2905. 7437 7-96.40 Maker, mattress
2906. 7422 8-19.40 Maker, model/wooden
2907. 7432 7-59.40 Maker, net
2908. 7412 7-76.40 Maker, noodle
2909. 7312 9-41.60 Maker, organ
2910. 7312 9-41.60 Maker, organ/bellow
2911. 7312 9-41.60 Maker, organ/pipe
2912. 7311 8-42.45 Maker, orthopaedic appliance
2913. 7442 8-03.90 Maker, panel/saddlery
2914. 7422 7-34.60 Maker, paper
2915. 7412 7-76.30 Maker, pastry
2916. 7311 8-42.40 Maker, photographic equipment
2917. 7343 9-25.40 Maker, photogravure/printing plate
2918. 7312 9-41.70 Maker, piano
2919. 7312 9-41.50 Maker, piano accordion
2920. 7422 8-11.90 Maker, piano case
2921. 7312 9-41.70 Maker, piano/key
2922. 7312 9-41.70 Maker, piano/sound-board
2923. 7422 8-19.90 Maker, picture frame
2924. 7412 7-76.30 Maker, pie
2925. 7422 8-19.60 Maker, pipe/smoking
2926. 7422 8-19.60 Maker, pipe/smoking (wood)
2927. 7321 8-92.20 Maker, pottery and porcelain mould
2928. 7321 8-92.90 Maker, pottery spout
2929. 7313 8-80.90 Maker, precious-metal chain
2930. 7313 8-80.70 Maker, precious-metal leaf
2931. 7311 8-42.40 Maker, precision instrument
2932. 7222 8-32.20 Maker, press tool
2933. 7437 7-96.90 Maker, quilt
2934. 7442 8-03.20 Maker, saddle
2935. 7432 7-59.40 Maker, safety net
2936. 7436 7-99.20 Maker, sail, tent and awning
2937. 7411 7-73.40 Maker, sausage
2938. 7433 7-91.90 Maker, shirt
2939. 7416 7-89.20 Maker, snuff
2940. 7437 7-96.90 Maker, soft furnishing
2941. 7412 7-76.30 Maker, sponge cake
2942. 7442 8-01.90 Maker, sports equipment/footwear
2943. 7422 8-19.90 Maker, sports equipment/wood
2944. 7343 9-24.90 Maker, stencil/printing plate
2945. 7346 9-29.90 Maker, stencil/silk-screen
2946. 7411 9-49.90 Maker, string/gut
2947. 7414 7-72.10 Maker, sugar/traditional methods
2948. 7311 8-42.45 Maker, surgical appliance
2949. 7442 8-01.20 Maker, surgical footwear
2950. 7422 8-19.30 Maker, tank/wooden
2951. 7222 8-32.20 Maker, tap-die
2952. 7432 7-54.35 Maker, tapestry
2953. 7222 8-32.90 Maker, template
2954. 7436 7-99.20 Maker, tent
2955. 7416 7-89.90 Maker, tobacco cake
2956. 7416 7-89.90 Maker, tobacco plug
2957. 7222 8-32.20 Maker, tool
2958. 7222 8-32.20 Maker, tool and die
2959. 7222 8-32.90 Maker, tool/diamond-pointed
2960. 7436 9-49.40 Maker, toy/dolls and stuffed toys
2961. 7223 9-49.90 Maker, toy/metal
2962. 7436 9-49.90 Maker, toy/soft toys
2963. 7436 9-49.40 Maker, toy/stuffed toys
2964. 7424 9-49.90 Maker, toy/wooden
2965. 7436 7-99.30 Maker, umbrella
2966. 7414 7-79.90 Maker, vegetable juice
2967. 7312 9-41.20 Maker, violin
2968. 7311 8-42.20 Maker, watch
2969. 7442 8-03.90 Maker, whip
2970. 7433 9-49.90 Maker, wig
2971. 7312 9-41.90 Maker, xylophone
2972. 7412 7-78.40 Maker, yeast
2973. 7341 9-21.90 Maker-up, photo-typesetting
2974. 7341 9-21.45 Maker-up, printing
2975. 8278 7-78.20 Maltster
2976. 2211 0-51.30 Mammalogist
2977. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise
2978. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/agriculture
2979. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/business services
2980. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/cleaning
2981. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/communications
2982. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/construction
2983. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/cultural activities
2984. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/education
2985. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/fishing
2986. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/forestry
2987. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/health
2988. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/hotel
2989. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/hunting
2990. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/manufacturing
2991. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/personal care
2992. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/recreation
2993. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/restaurant
2994. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/retail trade
2995. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/social work
2996. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/sporting activities
2997. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/storage
2998. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/transport
2999. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/travel agency
3000. 1210 2-11.10 Managing director, enterprise/wholesale trade
3001. 1210 2-11.10 Managing director, organisation
3002. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/cultural activities
3003. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/education
3004. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/extra-territorial organisations
3005. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/fishing
3006. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/forestry
3007. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/health
3008. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/public administration
3009. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/recreation
3010. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/social work
3011. 1210 2-11.10 Managing director, organisation/sporting activities
3012. 5141 5-70.50 Manicurist
3013. 8122 7-22.70 Manipulator, rolling-mill
3014. 5210 4-51.40 Mannequin
3015. 5142 5-40.30 Manservant
3016. 2148 0-32.60 Map maker
3017. 7435 7-94.40 Marker, garment
3018. 7323 8-94.90 Marker, glass engraving
3019. 7222 8-32.50 Marker, metal
3020. 7213 8-73.20 Marker, sheet metal
3021. 7214 8-74.20 Marker, structural metal
3022. 6141 6-32.90 Marker, timber
3023. 6141 6-32.90 Marker, tree
3024. 7422 8-19.90 Marker, woodworking
3025. 6113 6-27.20 Market gardener
3026. 6113 6-27.20 Market gardening worker, skilled
3027. 7113 8-20.80 Mason, monument
3028. 7133 9-55.30 Mason, stucco
3029. 3226 0-76.40 Masseur
3030. 3226 0-76.40 Masseuse
3031. 1226 3-51.10 Master, railway station
3032. 3142 0-42.20 Master, ship/inland waterways
3033. 3142 0-42.15 Master, ship/sea
3034. 7434 7-92.40 Matcher, fur
3035. 2121 0-82.50 Mathematician, actuarial science
3036. 2121 0-82.30 Mathematician, applied mathematics
3037. 2121 0-82.20 Mathematician, pure mathematics
3038. 2230 0-71.10 Matron
3039. 5121 5-20.60 Matron, housekeeping
3040. 1110 2-01.10 Mayor
3041. 7233 8-49.55 Mechanic, agricultural machinery
3042. 7233 8-41.80 Mechanic, air-conditioning equipment
3043. 7231 8-43.20 Mechanic, automobile
3044. 7231 8-43.90 Mechanic, automobile transmission
3045. 7231 8-43.90 Mechanic, bus
3046. 7233 8-49.60 Mechanic, construction machinery
3047. 7311 8-42.50 Mechanic, dental
3048. 7233 8-49.60 Mechanic, earth-moving equipment
3049. 7241 8-55.70 Mechanic, electrical
3050. 7243 8-52.10 Mechanic, electronics
3051. 7243 8-49.65 Mechanic, electronics/accounting-machine
3052. 7243 8-54.20 Mechanic, electronics/audio-visual equipment
3053. 7243 8-49.65 Mechanic, electronics/business machine
3054. 7243 8-49.65 Mechanic, electronics/calculating machine
3055. 7243 8-52.40 Mechanic, electronics/computer
3056. 7243 8-49.65 Mechanic, electronics/office machine
3057. 7243 8-54.20 Mechanic, electronics/radio
3058. 7243 8-54.20 Mechanic, electronics/television
3059. 7232 8-44.20 Mechanic, engine/aircraft
3060. 7231 8-43.20 Mechanic, engine/diesel (motor vehicle)
3061. 7233 8-49.20 Mechanic, engine/diesel (except motor vehicle)
3062. 7231 8-43.20 Mechanic, engine/motor vehicle
3063. 7233 8-49.15 Mechanic, engine/steam
3064. 7233 8-49.55 Mechanic, farm machinery
3065. 7231 8-43.20 Mechanic, garage
3066. 7233 8-49.10 Mechanic, industrial machinery
3067. 7233 8-49.30 Mechanic, machine tool
3068. 7233 8-49.35 Mechanic, mining machinery
3069. 7231 8-43.40 Mechanic, motor cycle
3070. 7231 8-43.30 Mechanic, motor truck
3071. 7231 8-43.20 Mechanic, motor vehicle
3072. 7231 8-43.90 Mechanic, motor-vehicle transmission
3073. 7233 8-49.70 Mechanic, plant maintenance
3074. 7233 8-49.40 Mechanic, printing machinery
3075. 7233 8-41.80 Mechanic, refrigeration and air-conditioning equipment
3076. 7233 8-41.80 Mechanic, refrigeration equipment
3077. 7233 8-49.90 Mechanic, ship
3078. 7244 8-56.30 Mechanic, telegraph
3079. 7244 8-56.30 Mechanic, telephone
3080. 7233 8-49.45 Mechanic, textile machinery
3081. 7231 8-43.90 Mechanic, tractor
3082. 7231 8-43.30 Mechanic, truck
3083. 7233 8-49.25 Mechanic, turbine
3084. 7233 8-49.65 Mechanic, typewriter
3085. 7233 8-49.50 Mechanic, woodworking machinery
3086. 2221 0-61.05 Medical practitioner
3087. 1110 2-01.10 Member, parliament
3088. 1314 4-10.30 Merchant, retail trade
3089. 1314 4-10.20 Merchant, wholesale trade
3090. 9151 3-70.40 Messenger
3091. 9151 3-70.40 Messenger boy
3092. 9151 3-70.40 Messenger girl
3093. 9151 3-70.40 Messenger, office
3094. 9151 3-70.40 Messenger, telegraph
3095. 2147 0-26.20 Metallurgist, extractive
3096. 2147 0-26.30 Metallurgist, foundry
3097. 2147 0-26.30 Metallurgist, physical
3098. 2147 0-26.90 Metallurgist, radioactive minerals
3099. 2147 0-26.30 Metallurgist-assayer
3100. 2112 0-13.40 Meteorologist
3101. 2112 0-13.40 Meteorologist, climatology
3102. 2112 0-13.40 Meteorologist, weather forecasting
3103. 9153 3-31.90 Meter reader
3104. 2453 1-71.45 Mezzo-soprano
3105. 2211 0-52.50 Microbiologist
3106. 2114 0-13.30 Micropalaeontologist
3107. 3131 1-63.90 Microphotographer
3108. 3232 0-74.10 Midwife, associate professional
3109. 3232 0-73.10 Midwife, associate professional/district
3110. 2230 0-73.10 Midwife, professional
3111. 2230 0-73.10 Midwife, professional/district
3112. 7433 7-93.20 Milliner
3113. 7233 8-49.70 Millwright
3114. 4141 3-99.50 Mimeographer
3115. 7111 7-11.05 Miner
3116. 7111 7-11.90 Miner, hydraulic/placer mining
3117. 7111 7-11.05 Miner, surface
3118. 7111 7-11.05 Miner, underground
3119. 2114 0-13.90 Mineralogist
3120. 1110 2-01.10 Minister, government
3121. 1110 2-01.10 Minister, government/junior
3122. 2460 1-41.20 Minister, religion
3123. 2460 1-41.30 Missionary
3124. 7412 7-76.20 Mixer, bread dough
3125. 7412 7-76.50 Mixer, chocolate
3126. 7123 9-74.70 Mixer, concrete
3127. 7412 7-76.30 Mixer, flour confectionery
3128. 7412 7-76.30 Mixer, pie paste
3129. 7416 7-89.20 Mixer, snuff
3130. 7412 7-76.60 Mixer, sugar confectionery
3131. 7416 7-81.30 Mixer, tobacco
3132. 5210 4-51.90 Model, advertising
3133. 5210 5-99.90 Model, artist's
3134. 5210 4-51.40 Model, clothing display
3135. 5210 4-51.40 Model, fashion
3136. 7321 8-92.15 Modeller, pottery and porcelain
3137. 2452 1-61.20 Modeller, sculpture
3138. 4212 3-31.50 Money changer
3139. 4214 4-90.20 Money-lender
3140. 3480 1-41.40 Monk, associate professional
3141. 2460 1-41.20 Monk, professional
3142. 7341 9-21.35 Monotyper
3143. 2444 1-95.20 Morphologist
3144. 5143 5-92.20 Mortician
3145. 8321 9-85.70 Motor-cyclist
3146. 7321 8-92.60 Moulder, abrasive wheel
3147. 7321 8-92.40 Moulder, brick and tile
3148. 7412 7-76.90 Moulder, chocolate
3149. 7416 7-82.20 Moulder, cigar
3150. 7342 9-23.30 Moulder, electrotype
3151. 7322 8-91.90 Moulder, glass
3152. 7322 8-91.32 Moulder, glass lens
3153. 7211 7-25.10 Moulder, metal castings
3154. 7211 7-25.20 Moulder, metal castings/bench
3155. 7211 7-25.30 Moulder, metal castings/floor and pit
3156. 7211 7-25.30 Moulder, metal castings/pit
3157. 7211 7-25.20 Moulder, metal castings/stump
3158. 7211 7-25.20 Moulder, metal castings/tub
3159. 7342 9-23.20 Moulder, stereotype
3160. 7313 8-80.90 Mounter, jewellery
3161. 7343 9-25.90 Mounter, photo-engraving/printing plates
3162. 7343 9-25.90 Mounter, photogravure/printing
3163. 2453 1-71.40 Musician, instrumental
3164. 3473 1-71.40 Musician, night-club
3165. 3473 1-71.40 Musician, street
3166. 2453 1-71.20 Musicologist
3167. 2211 0-51.20 Mycologist
3168. 7434 7-92.60 Nailer, fur
3169. 5131 5-40.35 Nanny
3170. 3241 0-79.90 Naturopath
3171. 3143 0-41.40 Navigator, flight
3172. 9312 9-99.10 Navvy
3173. 2221 0-52.40 Neurologist
3174. 2212 0-52.60 Neuropathologist
3175. 2221 0-61.30 Neurosurgeon
3176. 3472 1-79.20 Newscaster
3177. 9112 4-52.40 Newsvendor
3178. 8123 7-26.40 Nitrider
3179. 2429 1-29.10 Notary
3180. 2451 1-51.20 Novelist
3181. 5152 1-99.60 Numerologist
3182. 3480 1-41.40 Nun, associate professional
3183. 2460 1-41.20 Nun, professional
3184. 3231 0-72.10 Nurse, associate professional
3185. 3231 0-71.20 Nurse, associate professional/anaesthetics
3186. 3231 0-71.10 Nurse, associate professional/charge
3187. 3231 0-71.10 Nurse, associate professional/clinic
3188. 3231 0-71.90 Nurse, associate professional/consultant
3189. 3231 0-71.10 Nurse, associate professional/district
3190. 3231 0-71.40 Nurse, associate professional/industrial
3191. 3231 0-71.20 Nurse, associate professional/maternity
3192. 3231 0-71.20 Nurse, associate professional/obstetrics
3193. 3231 0-71.40 Nurse, associate professional/occupational health
3194. 3231 0-71.20 Nurse, associate professional/orthopaedic
3195. 3231 0-71.20 Nurse, associate professional/pediatric
3196. 3231 0-71.20 Nurse, associate professional/psychiatric
3197. 3231 0-71.90 Nurse, associate professional/school
3198. 2230 0-71.10 Nurse, professional
3199. 2230 0-71.20 Nurse, professional/anaesthetics
3200. 2230 0-71.10 Nurse, professional/charge
3201. 2230 0-71.10 Nurse, professional/clinic
3202. 2230 0-71.90 Nurse, professional/consultant
3203. 2230 0-71.10 Nurse, professional/district
3204. 2230 0-71.40 Nurse, professional/industrial
3205. 2230 0-71.20 Nurse, professional/maternity
3206. 2230 0-71.20 Nurse, professional/obstetrics
3207. 2230 0-71.40 Nurse, professional/occupational health
3208. 2230 0-71.20 Nurse, professional/orthopaedic
3209. 2230 0-71.20 Nurse, professional/pediatric
3210. 2230 0-71.20 Nurse, professional/psychiatric
3211. 2230 0-71.90 Nurse, professional/school
3212. 5131 5-40.35 Nursemaid
3213. 6113 6-12.70 Nurseryman
3214. 6113 6-12.70 Nurserywoman
3215. 3223 0-69.20 Nutritionist
3216. 2453 1-71.40 Oboist
3217. 2221 0-61.20 Obstetrician
3218. 2114 0-13.30 Oceanographer, geological
3219. 2114 0-13.20 Oceanographer, geophysical
3220. 9162 9-99.10 Odd-job person
3221. 7411 7-73.90 Offal worker
3222. 3449 3-10.10 Officer, civil defence
3223. 3449 3-10.10 Officer, civil service commission
3224. 3442 3-10.10 Officer, excise
3225. 3444 3-10.10 Officer, immigration
3226. 2412 1-94.20 Officer, industrial relations
3227. 3423 1-99.90 Officer, job placement
3228. 3444 3-10.10 Officer, licensing
3229. 2412 1-94.30 Officer, occupational guidance
3230. 3441 3-10.10 Officer, passport checking
3231. 3444 3-10.10 Officer, passport issuing
3232. 3443 3-10.10 Officer, pensions
3233. 2412 1-94.20 Officer, personnel
3234. 2412 1-94.90 Officer, personnel safety
3235. 2419 1-59.55 Officer, press liaison
3236. 3231 0-71.10 Officer, principal nursing/associate professional
3237. 2230 0-71.10 Officer, principal nursing/professional
3238. 2419 1-59.55 Officer, public information
3239. 2419 1-59.55 Officer, public relations
3240. 3142 0-42.30 Officer, ship/deck
3241. 3142 0-42.30 Officer, ship/navigation
3242. 3132 3-80.50 Officer, ship/radio
3243. 3443 3-10.10 Officer, social benefits
3244. 3443 3-10.10 Officer, social security claims
3245. 2412 1-94.20 Officer, staff training
3246. 3442 3-10.10 Officer, tax
3247. 3423 1-99.90 Officer, youth employment
3248. 3439 3-10.10 Official, consular
3249. 3449 3-10.10 Official, electoral
3250. 1110 2-01.10 Official, legislative
3251. 3475 1-80.40 Official, sports
3252. 7233 8-49.80 Oiler and greaser
3253. 7233 9-82.30 Oiler and greaser, ship
3254. 2213 0-53.30 Olericulturist
3255. 8333 9-73.45 Onsetter, mine
3256. 7431 7-51.90 Opener, fibre/textiles
3257. 8331 6-28.20 Operator, agricultural machinery
3258. 3144 3-59.60 Operator, air-traffic control equipment
3259. 8171 8-53.90 Operator, assembly-line/automated
3260. 3131 8-61.30 Operator, audio equipment/radio
3261. 3131 8-61.30 Operator, audio equipment/television
3262. 3133 0-79.90 Operator, audiometric equipment
3263. 8152 7-42.90 Operator, autoclave/chemical and related processes
3264. 8275 7-74.20 Operator, autoclave/fruit and vegetables
3265. 8271 7-74.20 Operator, autoclave/meat and fish
3266. 8275 7-79.30 Operator, autoclave/oils and fats
3267. 8331 6-28.20 Operator, baler/farm
3268. 8141 7-32.30 Operator, band saw
3269. 8340 9-81.90 Operator, barge
3270. 8142 7-33.60 Operator, beater/paper pulp
3271. 8159 7-49.15 Operator, bleacher/chemicals
3272. 8142 7-33.50 Operator, bleacher/paper
3273. 8155 7-45.60 Operator, blender/petroleum and natural gas refining (ethyl)
3274. 8333 9-73.90 Operator, boat/derrick
3275. 8162 9-69.30 Operator, boiler plant/steam
3276. 8152 7-42.20 Operator, boiler/chemical and related processes
3277. 8162 9-83.30 Operator, boiler/locomotive
3278. 8142 7-33.40 Operator, boiler/paper pulp
3279. 8162 9-82.20 Operator, boiler/ship
3280. 8113 7-13.80 Operator, boring equipment/wells
3281. 8112 7-12.80 Operator, breaker/gyratory
3282. 8333 9-73.55 Operator, bridge
3283. 8333 9-73.55 Operator, bridge/bascule
3284. 8333 9-73.55 Operator, bridge/opening
3285. 8333 9-73.55 Operator, bridge/swing
3286. 3132 8-61.90 Operator, broadcasting equipment/field
3287. 3132 8-61.30 Operator, broadcasting equipment/radio
3288. 3132 8-61.30 Operator, broadcasting equipment/telecine
3289. 3132 8-61.30 Operator, broadcasting equipment/television
3290. 3132 8-61.30 Operator, broadcasting equipment/video
3291. 8332 9-74.30 Operator, bulldozer
3292. 8159 7-49.30 Operator, burner/charcoal production
3293. 8152 7-42.40 Operator, burner/chemical and related processes
3294. 8159 7-49.20 Operator, burner/coke production
3295. 8333 9-79.90 Operator, cable car
3296. 8333 9-73.45 Operator, cage/mine
3297. 8152 7-42.40 Operator, calciner/chemical and related processes
3298. 8231 9-01.25 Operator, calender/rubber
3299. 8264 7-56.70 Operator, calender/textiles
3300. 3131 1-63.60 Operator, camera/cinematography
3301. 3131 1-63.60 Operator, camera/motion picture
3302. 3131 1-63.70 Operator, camera/television
3303. 8123 7-26.40 Operator, carbonation equipment/metal
3304. 8276 7-72.40 Operator, carbonation equipment/sugar refining
3305. 8152 7-42.90 Operator, cement production plant
3306. 8153 7-43.40 Operator, centrifugal separator/chemical and related processes
3307. 8333 9-79.90 Operator, chair-lift
3308. 8152 7-42.40 Operator, chemical and related processing plant
3309. 8159 7-49.90 Operator, chemical processing plant/electric cells
3310. 8159 7-49.40 Operator, chemical processing plant/radioactive materials
3311. 8142 7-33.30 Operator, chipper/paper pulp
3312. 8264 5-60.90 Operator, cleaning equipment/carpets
3313. 8264 7-56.35 Operator, cleaning equipment/cloth
3314. 8264 5-60.20 Operator, cleaning equipment/laundry
3315. 8223 7-29.40 Operator, cleaning equipment/metal
3316. 8264 7-56.35 Operator, cleaning equipment/textiles
3317. 8159 7-49.20 Operator, coke production plant
3318. 8331 6-28.20 Operator, combiner/agricultural
3319. 8143 7-34.90 Operator, combiner/paper production
3320. 8155 7-45.60 Operator, compounder/petroleum and natural gas refining
3321. 8163 9-69.20 Operator, compressor/air
3322. 8163 9-69.25 Operator, compressor/gas
3323. 3122 3-42.20 Operator, computer peripheral equipment
3324. 3122 3-42.20 Operator, computer peripheral equipment/console
3325. 3122 3-42.90 Operator, computer peripheral equipment/high-speed printer
3326. 8212 9-74.75 Operator, concrete-mixing plant
3327. 8112 7-12.80 Operator, cone/mine
3328. 8155 7-45.50 Operator, control-panel/petroleum and natural gas refinery
3329. 3132 8-61.30 Operator, control-room equipment/radio
3330. 3132 8-61.30 Operator, control-room equipment/television
3331. 8154 7-44.40 Operator, converter/chemical processes (except petroleum and natural gas)
3332. 8333 9-79.90 Operator, conveyer
3333. 8152 7-42.20 Operator, cooking equipment/chemical and related processes
3334. 8278 7-78.30 Operator, cooking equipment/malt
3335. 8163 9-69.70 Operator, cooling plant
3336. 8333 9-73.10 Operator, crane
3337. 8333 9-73.20 Operator, crane/bridge
3338. 8333 9-73.30 Operator, crane/crawler
3339. 8333 9-73.90 Operator, crane/floating
3340. 8333 9-73.20 Operator, crane/gantry
3341. 8333 9-73.90 Operator, crane/locomotive
3342. 8333 9-73.30 Operator, crane/mobile
3343. 8333 9-73.90 Operator, crane/railway
3344. 8333 9-73.25 Operator, crane/stationary jib
3345. 8333 9-73.27 Operator, crane/tower
3346. 8333 9-73.30 Operator, crane/tractor
3347. 8276 7-72.50 Operator, crystallising equipment/sugar refining
3348. 8141 7-32.90 Operator, cut-off saw/barrel staves
3349. 8141 7-32.90 Operator, cut-off saw/log staves
3350. 8153 7-43.50 Operator, dehydrator/oilfield
3351. 8113 7-13.20 Operator, derrick/oil and gas wells
3352. 8163 9-69.90 Operator, desilting basin
3353. 7341 9-21.55 Operator, desktop publishing equipment
3354. 8139 8-92.50 Operator, die-press/pottery and porcelain
3355. 8276 7-72.30 Operator, diffuser/beet sugar
3356. 8142 7-33.40 Operator, digester/paper pulp
3357. 8332 9-74.25 Operator, digger/trench digging
3358. 8154 7-44.20 Operator, distiller/batch (chemical processes except petroleum and natural gas)
3359. 8154 7-44.30 Operator, distiller/continuous (chemical processes except petroleum and natural gas)
3360. 8155 7-45.40 Operator, distiller/petroleum and natural gas refining
3361. 8154 7-44.90 Operator, distiller/turpentine
3362. 8221 7-44.90 Operator, distilling equipment/perfume
3363. 8333 9-73.50 Operator, donkey engine
3364. 8333 9-73.55 Operator, drawbridge
3365. 8332 9-74.35 Operator, dredge
3366. 8152 7-42.40 Operator, drier/chemical and related processes
3367. 8113 7-13.40 Operator, drilling equipment/cable (oil and gas wells)
3368. 8113 7-13.30 Operator, drilling equipment/rotary (oil and gas wells)
3369. 8113 7-13.80 Operator, drilling equipment/wells
3370. 8332 9-74.90 Operator, drilling plant
3371. 3131 8-62.90 Operator, dubbing equipment
3372. 8332 9-74.90 Operator, earth-boring machinery/construction
3373. 8332 9-74.10 Operator, earth-moving equipment
3374. 8161 9-61.90 Operator, electric power plant
3375. 3133 0-79.90 Operator, electrocardiograph equipment
3376. 3133 0-79.90 Operator, electroencephalograph equipment
3377. 8333 9-79.90 Operator, elevator/material-handling
3378. 8275 7-74.90 Operator, evaporation equipment/food essences
3379. 8154 7-44.50 Operator, evaporator/chemical processes (except petroleum and natural gas)
3380. 8332 9-74.20 Operator, excavator
3381. 8153 7-43.20 Operator, expeller/chemical and related materials
3382. 8153 7-43.90 Operator, extractor/chemical and related materials
3383. 8154 7-44.60 Operator, extractor/wood distillation
3384. 8278 7-78.35 Operator, fermentation equipment/spirits
3385. 8159 7-49.90 Operator, fertiliser plant
3386. 8153 7-43.10 Operator, filter/chemical and related processes
3387. 8153 7-43.30 Operator, filter/rotary drum
3388. 8163 9-69.50 Operator, filter/water
3389. 8331 8-32.90 Operator, forestry machinery
3390. 8163 9-69.70 Operator, freezer
3391. 8264 7-56.55 Operator, fulling-mill/textiles
3392. 8161 9-61.90 Operator, gas plant/electric power generation
3393. 8161 9-61.10 Operator, generator/electric power
3394. 8161 9-61.30 Operator, generator/electric power (hydroelectric)
3395. 8161 9-61.20 Operator, generator/electric power (steam)
3396. 8161 9-61.90 Operator, geo-thermal power plant
3397. 8278 7-78.20 Operator, germination equipment/malting (spirits)
3398. 8332 9-74.45 Operator, grader and scraper/construction
3399. 8221 7-44.90 Operator, granulation equipment/pharmaceutical and toiletry products
3400. 8112 7-12.80 Operator, gravitation equipment/mine
3401. 8276 7-72.20 Operator, grinding equipment/sugar-cane
3402. 8331 6-28.20 Operator, harvester
3403. 8123 7-26.30 Operator, heat-treating plant/metal
3404. 8152 7-42.10 Operator, heat-treating-plant/chemical and related processes
3405. 8163 9-69.80 Operator, heating plant
3406. 8333 9-73.10 Operator, hoist
3407. 8333 9-73.35 Operator, hoist/construction
3408. 8333 9-73.40 Operator, hoist/mine
3409. 8161 9-61.30 Operator, hydroelectric power plant
3410. 8275 7-79.30 Operator, hydrogenation equipment/oils and fats
3411. 8163 9-69.60 Operator, incinerator/refuse disposal
3412. 6122 6-26.20 Operator, incubator
3413. 8152 7-42.20 Operator, kettle/chemical and related processes
3414. 8131 8-91.90 Operator, ladle/glass
3415. 8122 7-24.20 Operator, ladle/metal pouring
3416. 8251 9-22.20 Operator, letterpress/cylinder
3417. 8251 9-22.25 Operator, letterpress/platen
3418. 8251 9-22.30 Operator, letterpress/rotary
3419. 8159 7-49.90 Operator, liquefaction plant/gases
3420. 8333 9-89.30 Operator, lock/canal or port
3421. 8262 7-54.60 Operator, loom/carpet weaving
3422. 8262 7-54.45 Operator, loom/jacquard
3423. 8262 7-54.50 Operator, loom/lace production
3424. 8211 8-34.10 Operator, machine-tool
3425. 8290 9-39.90 Operator, marking equipment/roads
3426. 3133 0-77.10 Operator, medical radiography equipment
3427. 3133 0-77.10 Operator, medical X-ray equipment
3428. 8290 5-99.90 Operator, merry-go-round
3429. 3131 8-62.30 Operator, microphone
3430. 8151 7-41.30 Operator, mill/chemical and related processes
3431. 8112 7-12.10 Operator, mineral-processing plant
3432. 3132 3-80.40 Operator, morse code
3433. 8331 6-28.20 Operator, motorised farm equipment
3434. 8331 6-32.90 Operator, motorised forestry equipment
3435. 8221 7-44.90 Operator, moulding equipment/toiletries
3436. 8161 9-61.90 Operator, natural gas plant/electric power generating
3437. 8161 9-61.40 Operator, nuclear power plant
3438. 8152 7-42.40 Operator, oven/chemical and related processes
3439. 8159 7-49.20 Operator, oven/coke production
3440. 8142 7-33.10 Operator, paper-pulp plant
3441. 8143 7-34.10 Operator, papermaking plant
3442. 8155 7-45.70 Operator, paraffin plant
3443. 8332 9-74.60 Operator, paving machinery/bituminous
3444. 8332 9-74.55 Operator, paving machinery/concrete
3445. 8332 9-74.40 Operator, pile-driver
3446. 8211 8-39.80 Operator, power-shear
3447. 3132 8-62.30 Operator, public address equipment
3448. 8139 8-99.90 Operator, pug-mill/clay
3449. 8113 7-13.60 Operator, pulling equipment/oil and gas wells
3450. 8155 7-45.30 Operator, pumping-station/petroleum and natural gas
3451. 8163 9-69.40 Operator, pumping-station/water
3452. 8163 9-69.40 Operator, pumping-station/except petroleum and natural gas
3453. 8163 9-69.50 Operator, purification plant/water
3454. 3132 3-80.60 Operator, radio equipment/flight
3455. 3132 3-80.30 Operator, radio equipment/land-based
3456. 3132 3-80.50 Operator, radio equipment/sea-based
3457. 8154 7-44.40 Operator, reactor-converter/chemical processes (except petroleum and natural gas)
3458. 8154 7-44.40 Operator, reactor/chemical processes (except petroleum and natural gas)
3459. 8161 9-61.40 Operator, reactor/nuclear-power
3460. 3131 8-62.20 Operator, recording equipment/discs
3461. 3131 8-62.20 Operator, recording equipment/sound
3462. 3131 8-62.90 Operator, recording equipment/sound mixing
3463. 3131 8-62.20 Operator, recording equipment/tape
3464. 3131 8-61.30 Operator, recording equipment/video
3465. 3131 8-62.20 Operator, recording equipment/wire
3466. 8161 9-61.90 Operator, rectifier/electric current
3467. 8142 7-33.90 Operator, refinery/paper pulp
3468. 8155 7-45.30 Operator, refinery/petroleum and natural gas
3469. 8163 9-69.70 Operator, refrigeration system
3470. 8163 9-69.90 Operator, reservoir/water
3471. 8152 7-42.40 Operator, retort/chemical and related processes
3472. 8159 7-49.25 Operator, retort/coal gas
3473. 8332 9-74.60 Operator, road surface laying machinery
3474. 8332 9-74.50 Operator, road-roller
3475. 8152 7-42.30 Operator, roasting equipment/chemical and related processes
3476. 8277 7-77.60 Operator, roasting equipment/cocoa-bean
3477. 8277 7-77.50 Operator, roasting equipment/coffee
3478. 8172 0-39.90 Operator, robot
3479. 8273 7-71.20 Operator, rolling-mill/grain
3480. 8122 7-22.50 Operator, rolling-mill/non-ferrous metal
3481. 8122 7-22.60 Operator, rolling-mill/seamless pipe and tube
3482. 8273 7-71.40 Operator, rolling-mill/spices
3483. 8122 7-22.40 Operator, rolling-mill/steel (cold-rolling)
3484. 8122 7-22.30 Operator, rolling-mill/steel (continuous)
3485. 8122 7-22.20 Operator, rolling-mill/steel (hot-rolling)
3486. 8333 9-79.90 Operator, ropeway/aerial
3487. 8159 7-49.90 Operator, rubber processing plant
3488. 8131 8-94.40 Operator, sandblasting equipment/glass
3489. 8223 7-29.30 Operator, sandblasting equipment/metal
3490. 8141 7-32.10 Operator, sawmill
3491. 8141 7-32.30 Operator, sawmill/band-saw
3492. 3133 0-77.90 Operator, scanning equipment
3493. 3133 3-42.90 Operator, scanning equipment/optical
3494. 8153 7-43.90 Operator, screener/chemical and related materials
3495. 8142 7-33.90 Operator, screener/paper pulp
3496. 8153 7-43.40 Operator, separator/chemical and related processes
3497. 8163 9-69.90 Operator, sewage plant
3498. 8332 9-74.20 Operator, shovel/mechanical
3499. 8324 9-79.40 Operator, shuttle-car/mine
3500. 8324 9-79.40 Operator, shuttle-car/quarry
3501. 8153 7-43.90 Operator, sifting equipment/chemical and related materials
3502. 8333 9-89.90 Operator, sluice/dock
3503. 8161 9-61.90 Operator, solar power plant
3504. 8152 7-42.90 Operator, spray-drier/chemical and related processes
3505. 8332 9-74.60 Operator, spreader/asphalt
3506. 8332 9-74.55 Operator, spreader/concrete paving (construction)
3507. 8332 9-74.90 Operator, spreader/stone (construction)
3508. 8332 9-74.60 Operator, spreader/tar
3509. 8162 9-69.30 Operator, steam engine
3510. 8161 9-61.20 Operator, steam power plant
3511. 8155 7-45.30 Operator, still-pump/petroleum and natural gas refining
3512. 8154 7-44.20 Operator, still/batch (chemical processes except petroleum and natural gas)
3513. 8154 7-44.30 Operator, still/continuous (chemical processes except petroleum and natural gas)
3514. 8221 7-44.90 Operator, still/perfume
3515. 8155 7-45.40 Operator, still/petroleum and natural gas refining
3516. 8278 7-44.90 Operator, still/spirits
3517. 8154 7-44.90 Operator, still/turpentine
3518. 8112 7-12.10 Operator, stone-processing plant
3519. 3131 8-61.30 Operator, studio equipment/radio
3520. 3131 8-61.30 Operator, studio equipment/television
3521. 8143 7-34.40 Operator, supercalender
3522. 8161 9-61.60 Operator, switchboard/electrical power station
3523. 8161 9-61.60 Operator, switchboard/power station generator
3524. 8159 7-49.35 Operator, synthetic-fibre production plant
3525. 8332 9-74.90 Operator, tamping machinery/construction
3526. 3132 3-59.75 Operator, telecommunications equipment
3527. 3132 3-80.40 Operator, telegraphic equipment
3528. 8331 6-28.20 Operator, thresher
3529. 8161 9-61.90 Operator, tidal power plant
3530. 3132 8-61.20 Operator, transmitting equipment/radio
3531. 3132 8-61.20 Operator, transmitting equipment/television
3532. 8155 7-45.20 Operator, treater/desulphurisation (petroleum and natural gas refining)
3533. 8155 7-45.20 Operator, treater/petroleum and natural gas refining
3534. 8159 7-49.40 Operator, treater/radioactive waste
3535. 8163 9-69.50 Operator, treater/water
3536. 8153 7-43.50 Operator, treating equipment/crude oil
3537. 8334 9-79.20 Operator, truck/fork-lift
3538. 8334 9-79.20 Operator, truck/industrial
3539. 8334 9-79.20 Operator, truck/lifting
3540. 8332 9-74.90 Operator, tunnelling machinery/construction
3541. 8161 9-61.50 Operator, turbine/electricity generation
3542. 8161 9-61.50 Operator, turbine/power station
3543. 8275 7-74.40 Operator, vacuum oven/foodstuffs
3544. 8154 7-44.50 Operator, vacuum pan/chemical and related processes (except petroleum and natural gas)
3545. 8272 7-75.90 Operator, vacuum pan/condensed milk
3546. 8275 7-74.90 Operator, vacuum pan/food essences
3547. 8279 7-81.40 Operator, vacuum-conditioner/tobacco processing
3548. 8163 9-69.80 Operator, ventilation equipment
3549. 8163 9-69.50 Operator, water purification plant
3550. 8163 9-69.50 Operator, water treatment plant
3551. 8333 9-73.50 Operator, winch
3552. 8161 9-61.90 Operator, wind-energy plant/electric power generating
3553. 8278 7-78.50 Operator, winemaking plant
3554. 8141 7-32.10 Operator, wood-processing plant
3555. 2221 0-61.20 Ophthalmologist
3556. 3224 0-75.30 Optician, dispensing
3557. 3224 0-75.20 Optician, ophthalmic
3558. 3224 0-75.20 Optometrist
3559. 2453 1-71.30 Orchestrator
3560. 5132 5-99.40 Orderly
3561. 3414 1-99.90 Organiser, travel
3562. 2453 1-71.40 Organist
3563. 2211 0-51.30 Ornithologist
3564. 2222 0-63.20 Orthodontist
3565. 3229 0-79.90 Orthoepist
3566. 3229 0-79.90 Orthophonist
3567. 3224 0-75.20 Orthoptist
3568. 2221 0-79.20 Osteopath
3569. 3226 0-79.20 Osteopath, lay
3570. 2221 0-61.20 Otolaryngologist
3571. 7141 9-31.20 Outside painter, construction
3572. 7412 7-76.90 Oven worker, biscuits
3573. 7412 7-76.20 Oven worker, bread
3574. 7412 7-76.30 Oven worker, flour confectionery
3575. 9322 9-71.50 Packer, hand
3576. 7142 9-39.60 Painter, automobile
3577. 7141 9-31.20 Painter, building
3578. 7141 9-31.20 Painter, construction
3579. 7324 9-39.20 Painter, decorative
3580. 7324 8-95.30 Painter, decorative/ceramics
3581. 7324 8-95.20 Painter, decorative/glass
3582. 7324 9-39.50 Painter, decorative/sign
3583. 7141 9-31.20 Painter, house
3584. 7142 9-39.10 Painter, manufactured articles
3585. 7142 9-39.90 Painter, metal
3586. 2452 1-61.90 Painter, miniatures
3587. 7141 9-31.90 Painter, motion picture set
3588. 7141 9-31.20 Painter, outside/construction
3589. 2452 1-61.30 Painter, portrait
3590. 7141 9-31.30 Painter, ship's hull
3591. 7141 9-31.90 Painter, stage scenery
3592. 7141 9-31.30 Painter, structural steel
3593. 7142 9-39.60 Painter, vehicle
3594. 7141 9-31.20 Painter-decorator, buildings
3595. 7141 9-59.25 Painter-decorator, wallcarpeting
3596. 7141 9-59.25 Painter-decorator, wallcovering
3597. 7141 9-59.25 Painter-decorator, wallpapering
3598. 2114 0-13.30 Palaeontologist
3599. 5152 1-99.60 Palmist
3600. 7141 9-59.25 Paperhanger
3601. 2211 0-51.30 Parasitologist
3602. 3480 1-49.90 Parish worker
3603. 1110 2-01.10 Parliamentarian
3604. 3460 1-93.40 Parole officer, associate professional
3605. 2446 1-93.40 Parole officer, professional
3606. 7132 9-54.75 Parquetry worker
3607. 5149 5-99.90 Partner, dancing
3608. 2460 1-41.20 Pastor
3609. 9211 6-12.40 Pastoralist
3610. 7412 5-31.40 Pastry-cook
3611. 2419 1-99.20 Patent agent
3612. 2212 0-52.60 Pathologist
3613. 2212 0-52.65 Pathologist, animal
3614. 2212 0-52.60 Pathologist, clinical
3615. 2212 0-52.60 Pathologist, forensic
3616. 2212 0-52.60 Pathologist, histopathology
3617. 2212 0-52.60 Pathologist, medical
3618. 2212 0-52.60 Pathologist, neuropathology
3619. 2212 0-52.90 Pathologist, plant
3620. 2212 0-52.60 Pathologist, surgical
3621. 2212 0-52.65 Pathologist, veterinary
3622. 5169 5-89.90 Patrolman, beach
3623. 5161 6-32.50 Patrolman, forest fire
3624. 5162 5-82.20 Patrolman, police
3625. 5169 5-89.40 Patrolman, security
3626. 5169 5-89.90 Patrolwoman, beach
3627. 5161 5-81.10 Patrolwoman, forest fire
3628. 5162 5-82.20 Patrolwoman, police
3629. 5169 5-89.40 Patrolwoman, security
3630. 7435 7-94.30 Pattern-maker, caps
3631. 7442 8-02.15 Pattern-maker, footwear
3632. 7435 7-92.30 Pattern-maker, fur
3633. 7435 7-94.20 Pattern-maker, garment
3634. 7435 7-94.90 Pattern-maker, gloves
3635. 7435 7-94.30 Pattern-maker, hats
3636. 7435 7-94.90 Pattern-maker, mattresses
3637. 7222 8-32.40 Pattern-maker, metal foundry
3638. 7435 7-94.90 Pattern-maker, sails
3639. 7435 7-94.90 Pattern-maker, tents
3640. 7435 7-94.90 Pattern-maker, umbrellas
3641. 7435 7-94.90 Pattern-maker, upholstery
3642. 7422 8-19.35 Pattern-maker, wood patterns
3643. 7122 9-51.60 Paviour
3644. 4214 4-90.20 Pawnbroker
3645. 1120 2-02.10 Paymaster-general, government
3646. 2221 0-61.20 Pediatrician
3647. 9112 4-52.20 Pedlar
3648. 2222 0-63.20 Pedodontist
3649. 2442 1-92.20 Penologist
3650. 2453 1-71.40 Percussionist
3651. 2222 0-63.20 Periodontist
3652. 2114 0-13.30 Petrologist
3653. 7313 8-80.50 Pewtersmith
3654. 2224 0-67.10 Pharmacist
3655. 2224 0-67.10 Pharmacist, hospital
3656. 2113 0-11.90 Pharmacist, industrial
3657. 2224 0-67.10 Pharmacist, retail
3658. 2212 0-52.70 Pharmacologist
3659. 2212 0-52.70 Pharmacologist, toxicology
3660. 2444 1-95.20 Philologist
3661. 2444 1-95.20 Philologist, etymology
3662. 2444 1-95.20 Philologist, graphology
3663. 2444 1-95.20 Philologist, lexicography
3664. 2444 1-95.20 Philologist, linguistics
3665. 2444 1-95.20 Philologist, morphology
3666. 2444 1-95.20 Philologist, phonology
3667. 2444 1-95.20 Philologist, semantics
3668. 2443 1-92.70 Philosopher
3669. 2443 1-92.70 Philosopher, political
3670. 2444 1-95.20 Phonologist
3671. 7341 9-21.55 Photo type-setter, printing
3672. 7341 9-21.55 Photo-composer, printing
3673. 7343 9-25.10 Photo-engraver
3674. 2148 0-31.50 Photogrammetrist
3675. 3131 1-63.10 Photographer
3676. 3131 1-63.30 Photographer, advertising
3677. 3131 1-63.90 Photographer, aerial
3678. 3131 1-63.90 Photographer, architecture
3679. 3131 1-63.30 Photographer, commercial
3680. 3131 1-63.90 Photographer, commercial illustration
3681. 3131 1-63.30 Photographer, fashion
3682. 3131 1-63.30 Photographer, industrial
3683. 3131 1-63.90 Photographer, medical
3684. 3131 1-63.90 Photographer, microphotography
3685. 3131 1-63.40 Photographer, news
3686. 7343 9-25.20 Photographer, photogravure
3687. 3131 1-63.90 Photographer, police
3688. 3131 1-63.20 Photographer, portrait
3689. 3131 1-63.40 Photographer, press
3690. 3131 1-63.90 Photographer, scientific
3691. 7343 9-25.20 Photolithographer
3692. 2221 0-61.05 Physician
3693. 2111 0-12.10 Physicist
3694. 2111 0-12.50 Physicist, acoustics
3695. 2111 0-13.50 Physicist, astronomy
3696. 2111 0-12.80 Physicist, atomic
3697. 2111 0-12.20 Physicist, ballistics
3698. 2111 0-12.60 Physicist, electricity and magnetism
3699. 2111 0-12.70 Physicist, electronics
3700. 2111 0-12.30 Physicist, heat
3701. 2111 0-12.20 Physicist, hydrodynamics
3702. 2111 0-12.40 Physicist, light
3703. 2111 0-12.20 Physicist, mechanics
3704. 2111 0-12.80 Physicist, molecular
3705. 2111 0-12.80 Physicist, nuclear
3706. 2111 0-12.50 Physicist, optics
3707. 2111 0-12.20 Physicist, rheology
3708. 2111 0-12.90 Physicist, solid-state
3709. 2111 0-12.50 Physicist, sound
3710. 2111 0-12.90 Physicist, theoretical
3711. 2111 0-12.30 Physicist, thermodynamics
3712. 2212 0-52.40 Physiologist
3713. 2212 0-52.40 Physiologist, animal
3714. 2212 0-52.40 Physiologist, endocrinology
3715. 2212 0-52.40 Physiologist, epidemiology
3716. 2212 0-52.40 Physiologist, neurology
3717. 2212 0-52.40 Physiologist, plant
3718. 3226 0-76.20 Physiotherapist
3719. 2453 1-71.40 Pianist
3720. 9211 6-22.90 Picker, cotton
3721. 7431 7-51.30 Picker, fibre/textiles
3722. 9211 6-23.90 Picker, fruit
3723. 7411 7-74.50 Pickler, fish
3724. 7414 7-74.50 Pickler, fruit
3725. 7411 7-74.50 Pickler, meat
3726. 7441 7-62.90 Pickler, pelt
3727. 7414 7-74.50 Pickler, vegetables
3728. 7111 7-11.60 Piler, mine
3729. 3143 0-41.30 Pilot, aircraft
3730. 3340 0-41.60 Pilot, check
3731. 3143 0-41.20 Pilot, helicopter
3732. 3142 0-42.90 Pilot, hovercraft
3733. 3143 0-41.20 Pilot, seaplane
3734. 3142 0-42.40 Pilot, ship
3735. 3143 0-41.30 Pilot, test
3736. 7136 9-59.50 Pipeline worker
3737. 2211 0-51.30 Pisciculturist
3738. 7123 9-52.10 Placer, concrete
3739. 7113 8-20.20 Planer, stone
3740. 2141 0-21.30 Planner, town
3741. 2141 0-29.50 Planner, traffic
3742. 2141 0-21.30 Planner, urban
3743. 6112 6-23.50 Plantation worker, skilled/rubber
3744. 6112 6-23.10 Plantation worker, skilled/shrub crop
3745. 6112 6-23.40 Plantation worker, skilled/tea
3746. 6112 6-23.10 Plantation worker, skilled/tree crop
3747. 6112 6-12.30 Planter, copra
3748. 6111 6-12.20 Planter, cotton
3749. 6141 6-32.90 Planter, forestry
3750. 6111 6-12.20 Planter, sugar-cane
3751. 6112 6-12.30 Planter, tea
3752. 6111 6-12.20 Planter, tobacco
3753. 7133 9-55.10 Plasterer
3754. 7133 9-55.40 Plasterer, fibrous sheet
3755. 7133 9-55.20 Plasterer, ornamental
3756. 7133 9-55.30 Plasterer, stucco
3757. 7214 8-74.55 Plater, ship
3758. 3475 1-80.20 Player, sports
3759. 2451 1-51.20 Playwright
3760. 9211 6-23.90 Plucker, tea
3761. 7441 7-62.40 Plucker-trimmer, pelt
3762. 7136 8-71.05 Plumber
3763. 7136 8-71.90 Plumber, chemical
3764. 7136 8-71.30 Plumber, ship
3765. 7245 8-57.50 Plumber-jointer, electric cable
3766. 3226 0-79.90 Podiatrist
3767. 2451 1-51.20 Poet
3768. 5162 5-82.20 Police officer
3769. 5162 5-82.20 Police officer, harbour
3770. 5162 5-82.20 Police officer, river
3771. 5162 5-82.20 Police officer, traffic
3772. 7442 8-02.90 Polisher, footwear
3773. 7322 8-91.90 Polisher, glass
3774. 7322 8-91.72 Polisher, glass/lenses
3775. 7113 8-20.20 Polisher, granite
3776. 7313 8-80.30 Polisher, industrial diamonds
3777. 7313 8-80.90 Polisher, jewellery
3778. 7441 7-61.90 Polisher, leather
3779. 7113 8-20.20 Polisher, marble
3780. 7224 8-35.90 Polisher, metal
3781. 7224 8-35.90 Polisher, metal/emery polishing
3782. 7224 8-35.90 Polisher, metal/mirror-finish
3783. 7224 8-35.90 Polisher, metal/sand polishing
3784. 9120 5-99.90 Polisher, shoes
3785. 7113 8-20.20 Polisher, slate
3786. 7113 8-20.20 Polisher, stone
3787. 2443 1-92.70 Political scientist
3788. 2213 0-53.30 Pomologist
3789. 2460 1-41.20 Poojari
3790. 9333 9-71.45 Porter, cold-storage
3791. 9333 9-71.45 Porter, fish
3792. 9333 9-71.45 Porter, food market
3793. 9333 9-71.45 Porter, fruit
3794. 9333 9-71.30 Porter, goods-loading
3795. 9152 5-40.55 Porter, hotel
3796. 9151 9-71.90 Porter, luggage
3797. 9333 9-71.45 Porter, meat
3798. 9333 9-71.45 Porter, shop
3799. 9333 9-71.45 Porter, warehouse
3800. 4142 3-70.30 Post carrier
3801. 9151 3-70.40 Post-runner
3802. 4142 3-70.30 Postman
3803. 1226 3-52.10 Postmaster
3804. 1120 2-02.10 Postmaster-general, government
3805. 4142 3-70.30 Postwoman
3806. 7321 8-92.10 Potter
3807. 3229 0-79.90 Practitioner, homeopathic
3808. 3480 1-41.40 Preacher, lay
3809. 8112 7-12.70 Precipitator, gold
3810. 8112 7-12.70 Precipitator, silver
3811. 7431 7-51.10 Preparer, fibre/textiles
3812. 7442 8-02.40 Preparer, footwear/soles
3813. 7442 8-02.30 Preparer, footwear/uppers
3814. 7214 8-74.10 Preparer, structural metal
3815. 7414 7-74.90 Preserver, fruit
3816. 7414 7-79.90 Preserver, fruit juice
3817. 7411 7-74.90 Preserver, sauces and condiments
3818. 7414 7-74.90 Preserver, vegetable
3819. 7414 7-79.90 Preserver, vegetable juice
3820. 1142 2-11.10 President, employers' organisation
3821. 1210 2-11.10 President, enterprise
3822. 1110 2-01.10 President, government
3823. 1210 2-11.10 President, organisation
3824. 1141 2-11.10 President, political party
3825. 8290 9-71.70 Press-operator, baling
3826. 8275 7-79.20 Press-operator, edible oils
3827. 8139 8-92.55 Press-operator, extruding/clay
3828. 8124 7-27.50 Press-operator, extruding/metal
3829. 8139 8-99.90 Press-operator, filtering/clay
3830. 7221 8-31.40 Press-operator, forging/metal
3831. 8275 7-78.80 Press-operator, fruit
3832. 8143 7-34.90 Press-operator, hardboard
3833. 8211 8-39.60 Press-operator, metal/except forging
3834. 8141 7-32.60 Press-operator, plywood
3835. 8251 9-22.20 Press-operator, printing/cylinder
3836. 8251 9-22.50 Press-operator, printing/direct lithographic
3837. 8251 9-22.40 Press-operator, printing/offset
3838. 8251 9-22.40 Press-operator, printing/offset lithographic
3839. 8251 9-22.25 Press-operator, printing/platen
3840. 8251 9-22.30 Press-operator, printing/rotary
3841. 8251 9-22.60 Press-operator, printing/rotogravure
3842. 8251 9-22.70 Press-operator, printing/wallpaper
3843. 8211 8-39.60 Press-operator, punching/metal
3844. 8211 8-39.60 Press-operator, stamping/metal
3845. 8264 7-56.70 Press-operator, steam/textiles
3846. 8264 7-56.70 Press-operator, textile
3847. 8141 7-32.60 Press-operator, veneer
3848. 7412 7-76.50 Presser, chocolate production
3849. 7416 7-82.90 Presser, cigar
3850. 7321 8-92.55 Presser, clay extruding
3851. 7442 8-02.35 Presser, footwear/soles
3852. 9133 5-60.70 Presser, hand
3853. 7412 7-76.40 Presser, noodle extruding
3854. 7321 8-92.45 Presser, pottery and porcelain
3855. 3474 1-75.30 Prestidigitator
3856. 2460 1-41.20 Priest
3857. 1110 2-01.10 Prime minister
3858. 1210 2-11.10 Principal, college
3859. 1229 1-39.40 Principal, school
3860. 1210 2-11.10 Principal, university
3861. 7341 9-21.10 Printer
3862. 7346 9-29.40 Printer, block
3863. 7344 9-27.40 Printer, film
3864. 7341 9-21.10 Printer, job
3865. 7343 9-24.45 Printer, pantograph
3866. 7344 9-27.40 Printer, photograph
3867. 7344 9-27.50 Printer, projection
3868. 7346 9-29.30 Printer, silk-screen
3869. 7346 9-29.50 Printer, textile
3870. 3450 5-89.20 Private detective
3871. 3450 5-89.20 Private investigator
3872. 3460 1-93.40 Probation officer, associate professional
3873. 2446 1-93.40 Probation officer, professional
3874. 1229 1-74.30 Producer, motion picture
3875. 1229 1-74.40 Producer, radio
3876. 1229 1-74.20 Producer, stage
3877. 1229 1-74.40 Producer, television
3878. 1229 1-74.20 Producer, theatre
3879. 2310 1-31.10 Professor, college
3880. 2310 1-31.10 Professor, university
3881. 2132 0-84.20 Programmer
3882. 2132 0-84.20 Programmer, communications
3883. 2132 0-84.20 Programmer, database
3884. 2132 0-84.20 Programmer, technical
3885. 3132 8-62.40 Projectionist, cinema
3886. 3429 1-99.90 Promoter, sports
3887. 7341 9-21.90 Proof-presser
3888. 4143 3-99.40 Proof-reader, clerical
3889. 7343 9-25.90 Proofer, photogravure
3890. 2451 3-99.40 Proofreader
3891. 3225 0-64.40 Prophylactician
3892. 2421 1-21.10 Prosecutor
3893. 2222 0-63.20 Prosthodontist
3894. 7343 9-25.90 Prover, photo-engraving
3895. 7343 9-25.90 Prover, photogravure
3896. 6112 6-23.90 Pruner, fruit trees
3897. 6112 6-23.90 Pruner, shrub crops
3898. 6141 6-32.90 Pruner-trimmer, forestry
3899. 2221 0-61.20 Psychiatrist
3900. 2445 1-92.30 Psychologist
3901. 2445 1-92.30 Psychologist, clinical
3902. 2445 1-92.30 Psychologist, educational
3903. 2445 1-92.30 Psychologist, experimental
3904. 2445 1-92.30 Psychologist, industrial
3905. 2445 1-92.30 Psychologist, occupational
3906. 2445 1-92.30 Psychologist, social
3907. 4144 3-93.90 Public writer
3908. 2419 1-59.55 Publicity agent
3909. 7441 7-62.40 Puller, pelt
3910. 3474 1-79.90 Puppeteer
3911. 3416 4-22.20 Purchaser, merchandise
3912. 3416 4-22.20 Purchaser, merchandise/retail trade
3913. 3416 4-22.20 Purchaser, merchandise/wholesale trade
3914. 5111 5-99.70 Purser, aircraft
3915. 1231 5-00.40 Purser, ship
3916. 3152 9-49.80 Quality inspector
3917. 3152 8-59.20 Quality inspector, electrical products
3918. 3152 8-59.20 Quality inspector, electronic products
3919. 3152 8-59.85 Quality inspector, mechanical products
3920. 3152 9-49.80 Quality inspector, processes
3921. 3152 9-49.80 Quality inspector, products
3922. 3152 9-49.80 Quality inspector, services
3923. 7111 7-11.10 Quarrier
3924. 2460 1-41.20 Rabbi
3925. 3475 1-80.20 Racer, cycle
3926. 2221 0-61.20 Radiologist
3927. 6121 6-12.40 Raiser, cattle
3928. 6129 6-12.90 Raiser, laboratory animal
3929. 6129 6-12.90 Raiser, ostrich
3930. 6121 6-12.40 Raiser, pig
3931. 6121 6-12.40 Raiser, sheep
3932. 6123 6-12.90 Raiser, silkworm
3933. 6121 6-12.40 Rancher, cattle
3934. 6141 6-32.90 Ranger, forest
3935. 2310 1-31.10 Reader, university
3936. 3413 4-41.30 Realtor
3937. 4222 3-94.10 Receptionist
3938. 4222 3-94.30 Receptionist, dental
3939. 4222 3-94.20 Receptionist, hotel
3940. 4222 3-94.30 Receptionist, medical
3941. 2460 1-41.20 Rector, religion
3942. 3475 1-80.40 Referee, sports
3943. 7412 7-76.50 Refiner, chocolate
3944. 1120 2-02.10 Registrar-general, government
3945. 3480 1-41.40 Religious worker
3946. 9333 9-71.90 Remover, furniture
3947. 9333 9-71.90 Remover, household goods
3948. 7231 8-49.75 Repairer, bicycle
3949. 7129 9-59.20 Repairer, building
3950. 7311 8-42.35 Repairer, camera
3951. 7129 9-59.20 Repairer, chimney
3952. 7311 8-42.25 Repairer, clock
3953. 7311 8-42.50 Repairer, dental prosthesis
3954. 7241 8-55.70 Repairer, electrical equipment
3955. 7243 8-52.10 Repairer, electronics equipment
3956. 7243 8-54.20 Repairer, electronics equipment/audio-visual
3957. 7243 8-54.20 Repairer, electronics equipment/radio
3958. 7243 8-54.20 Repairer, electronics equipment/television
3959. 7232 8-44.10 Repairer, engine/aircraft
3960. 7432 7-54.75 Repairer, fabrics
3961. 7442 8-01.30 Repairer, footwear
3962. 7311 8-42.90 Repairer, instrument/dental
3963. 7312 9-41.90 Repairer, instrument/musical (percussion)
3964. 7312 9-41.20 Repairer, instrument/musical (string)
3965. 7312 9-41.40 Repairer, instrument/musical (wind)
3966. 7311 8-42.35 Repairer, instrument/optical
3967. 7311 8-42.30 Repairer, instrument/precision
3968. 7311 8-42.90 Repairer, instrument/scientific
3969. 7311 8-42.90 Repairer, instrument/surgical
3970. 7313 8-80.20 Repairer, jewellery
3971. 7231 8-43.90 Repairer, motor vehicle
3972. 7311 8-42.45 Repairer, orthopaedic appliance
3973. 7231 8-49.75 Repairer, pedal cycle
3974. 7311 8-42.90 Repairer, photographic equipment
3975. 7224 8-35.50 Repairer, saw
3976. 7311 8-42.90 Repairer, surgical appliance
3977. 7311 8-42.25 Repairer, watch
3978. 3431 3-21.30 Reporter, administrative/court
3979. 3431 3-21.30 Reporter, administrative/verbatim
3980. 2451 1-59.30 Reporter, journalism/media
3981. 2451 1-59.30 Reporter, journalism/media (crime)
3982. 2451 1-59.30 Reporter, journalism/media (fashion)
3983. 2451 1-59.30 Reporter, journalism/media (newspapers)
3984. 2451 1-59.30 Reporter, journalism/media (sports)
3985. 3429 4-42.20 Representative, business services
3986. 3429 4-42.30 Representative, business services/advertising
3987. 3429 4-42.20 Representative, business services/advertising space
3988. 1120 2-02.10 Representative, diplomatic
3989. 3415 4-32.20 Representative, sales/commercial
3990. 3415 4-31.20 Representative, sales/engineering
3991. 3415 4-32.30 Representative, sales/manufacturing
3992. 3415 4-31.20 Representative, sales/technical
3993. 1315 5-10.30 Restaurateur
3994. 2452 1-61.60 Restorer, picture
3995. 1314 4-10.30 Retailer
3996. 7343 9-25.30 Retoucher, photogravure
3997. 7343 9-25.60 Retoucher, printing plates
3998. 2111 0-12.20 Rheologist
3999. 7432 7-55.40 Ribbon lapper
4000. 9331 9-89.50 Rider, bicycle
4001. 8321 9-85.70 Rider, dispatch
4002. 8321 9-85.70 Rider, motor cycle
4003. 6141 6-31.40 Rider, timber
4004. 9331 9-89.50 Rider, tricycle
4005. 7215 9-72.05 Rigger
4006. 7215 9-72.40 Rigger, aircraft
4007. 7215 9-72.05 Rigger, hoisting equipment
4008. 7215 9-72.20 Rigger, hoisting equipment/construction
4009. 7215 9-72.50 Rigger, oil and gas well
4010. 7215 9-72.90 Rigger, railway cable
4011. 7129 9-59.40 Rigger, scaffolding
4012. 7215 9-72.30 Rigger, ship
4013. 7215 9-72.90 Rigger, ski-lift
4014. 7214 8-74.60 Riveter
4015. 7214 8-74.70 Riveter, pneumatic
4016. 7111 7-11.90 Robber, timber/mine
4017. 7416 7-82.20 Roller, cigar
4018. 7313 8-80.60 Roller, precious metal
4019. 7412 7-76.60 Roller, sugar confectionery
4020. 7131 9-53.10 Roofer
4021. 7131 9-53.40 Roofer, asphalt
4022. 7131 9-53.30 Roofer, composite materials
4023. 7131 9-53.50 Roofer, metal
4024. 7131 9-53.20 Roofer, slate
4025. 7131 9-53.20 Roofer, tile
4026. 7131 9-53.90 Roofer, wood-shingle
4027. 7442 8-02.40 Rounder, footwear
4028. 9113 4-52.20 Roundsman, distribution/retail
4029. 9113 4-52.20 Roundswoman, distribution/retail
4030. 7431 7-51.55 Rover, fibre/textiles
4031. 7324 8-95.40 Rubber stamper, ceramics
4032. 9151 3-70.40 Runner post
4033. 9151 3-70.40 Runner, messages
4034. 7442 8-03.20 Saddler
4035. 8340 9-81.30 Sailor
4036. 3411 4-41.40 Salesperson, bond
4037. 3429 4-42.20 Salesperson, business services
4038. 3429 4-42.30 Salesperson, business services/advertising
4039. 3429 4-42.30 Salesperson, business services/advertising space
4040. 3415 4-32.20 Salesperson, commercial
4041. 9113 4-52.30 Salesperson, door-to-door
4042. 3415 4-31.20 Salesperson, engineering
4043. 5230 4-51.30 Salesperson, kiosk
4044. 3415 4-32.30 Salesperson, manufacturing
4045. 5230 4-51.30 Salesperson, market
4046. 3413 4-41.30 Salesperson, property
4047. 3413 4-41.30 Salesperson, real-estate
4048. 5220 4-51.30 Salesperson, retail establishment
4049. 3411 4-41.40 Salesperson, securities
4050. 5220 4-51.30 Salesperson, shop
4051. 5230 4-51.30 Salesperson, street stall
4052. 3415 4-31.20 Salesperson, technical
4053. 9113 4-52.30 Salesperson, telephone
4054. 3415 4-32.20 Salesperson, travelling
4055. 5220 4-51.20 Salesperson, wholesale establishment
4056. 8272 7-75.90 Salter, cheese
4057. 7411 7-74.50 Salter, fish
4058. 7411 7-74.50 Salter, meat
4059. 5161 5-81.30 Salvageman, fire
4060. 5161 5-81.30 Salvagewoman, fire
4061. 3480 1-41.40 Salvationist
4062. 7111 7-11.90 Sampler, core
4063. 7111 7-11.70 Sampler, mine
4064. 7111 7-11.90 Sampler, quarry
4065. 7143 9-59.75 Sandblaster, building exteriors
4066. 7323 8-94.40 Sandblaster, glass decorating
4067. 7113 8-20.90 Sandblaster, stonecutting
4068. 3222 0-79.40 Sanitarian
4069. 8141 7-32.20 Sawyer, edge
4070. 7313 8-80.30 Sawyer, industrial diamonds
4071. 7423 8-12.20 Sawyer, precision woodworking
4072. 8141 7-32.10 Sawyer, sawmill
4073. 7113 8-20.20 Sawyer, stone
4074. 7423 8-12.20 Sawyer, wood
4075. 2453 1-71.40 Saxophonist
4076. 7129 9-59.40 Scaffolder
4077. 6141 6-31.90 Scaler, log
4078. 7431 7-51.20 Scourer, wool
4079. 7416 7-89.20 Screener, snuff
4080. 4144 3-93.90 Scribe
4081. 2452 1-61.20 Sculptor
4082. 8340 9-81.30 Seaman, able
4083. 8340 9-81.40 Seaman, ordinary
4084. 7436 7-95.10 Seamstress
4085. 8340 9-81.30 Seawoman, able
4086. 8340 9-81.40 Seawoman, ordinary
4087. 4115 3-21.20 Secretary
4088. 3431 3-21.20 Secretary, administrative
4089. 1120 2-02.10 Secretary, embassy
4090. 3439 3-10.10 Secretary, executive/committee
4091. 3439 3-10.10 Secretary, executive/consular office
4092. 3439 3-10.10 Secretary, executive/government administration
4093. 3439 3-10.10 Secretary, executive/non-government administration
4094. 1110 2-01.10 Secretary, government/legislative
4095. 1120 2-02.10 Secretary, government/non-legislative
4096. 1110 2-01.10 Secretary, state
4097. 4115 3-21.20 Secretary, stenography
4098. 4115 3-21.20 Secretary, stenography/typing
4099. 4115 3-21.20 Secretary, typing
4100. 4115 3-21.20 Secretary, word processing
4101. 1142 2-11.10 Secretary-general, employers' organisation
4102. 1143 2-11.10 Secretary-general, environment protection organisation
4103. 1120 2-02.10 Secretary-general, government administration
4104. 1120 2-02.10 Secretary-general, government administration/deputy
4105. 1143 2-11.10 Secretary-general, human rights organisation
4106. 1143 2-11.10 Secretary-general, humanitarian organisation
4107. 1141 2-11.10 Secretary-general, political party
4108. 1143 2-11.10 Secretary-general, Red crescent organisation
4109. 1143 2-11.10 Secretary-general, Red cross organisation
4110. 1143 2-11.10 Secretary-general, special-interest organisation
4111. 1142 2-11.10 Secretary-general, trade union
4112. 1143 2-11.10 Secretary-general, wild life protection organisation
4113. 2114 0-13.20 Seismologist
4114. 2444 1-95.20 Semasiologist
4115. 1110 2-01.10 Senator
4116. 1142 2-11.10 Senior official, employers' organisation
4117. 1120 2-02.10 Senior official, government
4118. 1143 2-11.10 Senior official, humanitarian organisation
4119. 1141 2-11.10 Senior official, political party
4120. 1143 2-11.10 Senior official, special-interest organisation
4121. 1142 2-11.10 Senior official, trade union
4122. 6123 6-29.30 Sericultural worker, skilled
4123. 6123 6-12.90 Sericulturist
4124. 7241 8-55.70 Servicer, electrical equipment
4125. 7243 8-52.10 Servicer, electronics equipment
4126. 7243 8-54.20 Servicer, electronics equipment/audio-visual
4127. 7243 8-54.20 Servicer, electronics equipment/radio
4128. 7243 8-54.20 Servicer, electronics equipment/television
4129. 7244 8-56.30 Servicer, telegraph
4130. 7244 8-56.30 Servicer, telephone
4131. 7135 9-57.50 Setter, artistic/glass
4132. 7313 8-80.40 Setter, gem
4133. 7135 9-57.20 Setter, glass/buildings
4134. 7313 8-80.40 Setter, jewels
4135. 7432 7-53.30 Setter, knitting-machine
4136. 7432 7-53.20 Setter, loom
4137. 7223 8-33.05 Setter, machine tool
4138. 7132 9-51.45 Setter, marble
4139. 7223 8-33.05 Setter, metalworking machine
4140. 7341 9-21.40 Setter, printing machine
4141. 7132 9-51.50 Setter, tile
4142. 7423 8-12.05 Setter, woodworking machine
4143. 7223 8-33.50 Setter-operator, boring machine/metalworking
4144. 7423 8-12.80 Setter-operator, carving machine/woodworking
4145. 7341 9-21.40 Setter-operator, casting machine/printing type
4146. 7223 8-33.90 Setter-operator, cutting machine/metalworking
4147. 7223 8-33.90 Setter-operator, die-sinking machine/metalworking
4148. 7223 8-33.60 Setter-operator, drilling machine/metalworking
4149. 7223 7-27.50 Setter-operator, extruding machine/metalworking
4150. 7423 8-12.20 Setter-operator, fret-saw/woodworking
4151. 7223 8-33.70 Setter-operator, grinding machine/metalworking
4152. 7223 8-33.80 Setter-operator, honing machine/metalworking
4153. 7423 8-12.20 Setter-operator, jigsaw/woodworking
4154. 7223 8-33.90 Setter-operator, lapping machine/metalworking
4155. 7322 8-91.90 Setter-operator, lathe/glass
4156. 7223 8-33.20 Setter-operator, lathe/metalworking
4157. 7113 8-20.50 Setter-operator, lathe/stone
4158. 7423 8-12.40 Setter-operator, lathe/woodworking
4159. 7223 8-33.10 Setter-operator, machine tool
4160. 7223 8-33.10 Setter-operator, metalworking machine
4161. 7223 8-33.30 Setter-operator, milling machine/metalworking
4162. 7223 8-33.85 Setter-operator, numerical control machine/metalworking
4163. 7223 8-33.40 Setter-operator, planing machine/metalworking
4164. 7423 8-12.70 Setter-operator, planing machine/woodworking
4165. 7223 8-33.70 Setter-operator, precision-grinding machine/metalworking
4166. 7223 8-33.60 Setter-operator, reaming machine/metalworking
4167. 7223 8-33.90 Setter-operator, routing machine/metalworking
4168. 7423 8-12.60 Setter-operator, routing machine/woodworking
4169. 7223 8-33.90 Setter-operator, shaping machine/metalworking
4170. 7423 8-12.50 Setter-operator, shaping machine/woodworking
4171. 7212 8-72.90 Setter-operator, soldering
4172. 7212 8-72.90 Setter-operator, soldering/jewellery
4173. 7212 8-72.90 Setter-operator, soldering/metal
4174. 7423 8-12.10 Setter-operator, woodworking machine
4175. 7436 7-95.10 Sewer
4176. 7436 8-02.50 Sewer, footwear
4177. 7436 7-95.40 Sewer, fur
4178. 7436 7-95.10 Sewer, garments
4179. 7436 7-95.90 Sewer, hat
4180. 7436 8-03.40 Sewer, leather
4181. 7436 7-95.90 Sewer, mattress
4182. 7436 7-95.90 Sewer, sail
4183. 7436 7-95.90 Sewer, tent
4184. 7436 7-95.10 Sewer, textile
4185. 7436 7-95.90 Sewer, upholstery
4186. 9141 5-51.40 Sexton
4187. 7411 7-73.20 Shactor
4188. 3411 4-41.40 Sharebroker
4189. 7224 8-35.40 Sharpener, cutting instruments
4190. 7224 8-35.90 Sharpener, itinerant
4191. 7224 8-35.40 Sharpener, knife
4192. 7224 8-35.50 Sharpener, saw
4193. 7224 8-35.40 Sharpener, tool
4194. 7441 7-62.90 Shaver, fur
4195. 6121 6-24.90 Shearer, sheep
4196. 7213 8-73.10 Sheet-metal worker
4197. 7213 8-73.80 Sheet-metal worker, aircraft
4198. 7213 8-73.30 Sheet-metal worker, copper
4199. 7213 8-73.90 Sheet-metal worker, furniture
4200. 7213 8-73.60 Sheet-metal worker, ornamental
4201. 7213 8-73.40 Sheet-metal worker, tin
4202. 7213 8-73.80 Sheet-metal worker, vehicles
4203. 6121 6-24.30 Shepherd
4204. 8223 7-28.90 Sherardiser
4205. 9120 5-99.90 Shiner, shoes
4206. 3142 0-42.30 Shipmate
4207. 7214 8-74.50 Shipwright, metal
4208. 7124 9-54.40 Shipwright, wood
4209. 9120 5-99.90 Shoe-black
4210. 7442 8-01.10 Shoe-maker
4211. 7442 8-01.10 Shoe-maker, bespoke
4212. 7442 8-01.20 Shoe-maker, orthopaedic
4213. 7442 8-49.90 Shoe-maker, raffia
4214. 7442 8-01.90 Shoe-maker, sports
4215. 9120 5-99.90 Shoe-polisher
4216. 9120 5-99.90 Shoe-shiner
4217. 3117 7-13.90 Shooter, oil and gas wells
4218. 7124 9-54.70 Shopfitter
4219. 1314 4-10.30 Shopkeeper
4220. 7129 9-59.90 Shorer, construction
4221. 7113 8-20.90 Shotblaster, stonecutting
4222. 7112 7-11.50 Shotfirer
4223. 9312 9-99.10 Shoveller
4224. 8312 9-84.40 Shunter, railway
4225. 7123 9-52.20 Shutterer, concrete moulding
4226. 7324 9-39.50 Sign-writer
4227. 8312 9-84.30 Signaller, railway
4228. 7324 9-39.50 Signpainter
4229. 7324 8-95.70 Silverer, glass
4230. 7324 8-95.70 Silverer, mirror
4231. 7313 8-80.50 Silversmith
4232. 2213 0-53.40 Silviculturist
4233. 2453 1-71.45 Singer, bass
4234. 2453 1-71.45 Singer, choir
4235. 2453 1-71.45 Singer, concert
4236. 2453 1-71.45 Singer, jazz
4237. 3473 1-71.40 Singer, night-club
4238. 2453 1-71.45 Singer, opera
4239. 2453 1-71.45 Singer, popular music
4240. 3473 1-71.45 Singer, street
4241. 7136 9-59.55 Sinker, well
4242. 3231 0-71.10 Sister, nursing/associate professional
4243. 2230 0-71.10 Sister, nursing/professional
4244. 2453 1-71.40 Sitar player
4245. 7411 7-73.90 Skinner, animal
4246. 3142 0-42.90 Skipper, yacht
4247. 7442 8-02.30 Skiver, footwear
4248. 7411 7-73.20 Slaughterer
4249. 7322 8-91.60 Slicer, optical glass
4250. 7322 8-91.60 Slitter, optical glass
4251. 7431 7-51.40 Sliver lapper
4252. 8333 9-89.90 Sluiceman, dock
4253. 8333 9-89.90 Sluicewoman, dock
4254. 7221 8-31.10 Smith, agricultural implement
4255. 7221 8-31.10 Smith, anvil
4256. 7221 8-31.40 Smith, bulldozer
4257. 7411 7-74.60 Smokehouse worker, fish
4258. 7411 7-74.60 Smokehouse worker, meat
4259. 2442 1-92.20 Social pathologist
4260. 3460 1-93.10 Social worker, associate professional
4261. 3460 1-93.30 Social worker, associate professional/community centre
4262. 3460 1-93.30 Social worker, associate professional/cultural centre
4263. 3460 1-93.40 Social worker, associate professional/delinquency
4264. 3460 1-93.10 Social worker, associate professional/enterprise
4265. 3460 1-93.90 Social worker, associate professional/family planning
4266. 3460 1-93.90 Social worker, associate professional/home-help service
4267. 3460 1-93.20 Social worker, associate professional/medical
4268. 3460 1-93.40 Social worker, associate professional/probation
4269. 3460 1-93.50 Social worker, associate professional/psychiatric
4270. 2446 1-93.10 Social worker, professional
4271. 2446 1-93.30 Social worker, professional/community centre
4272. 2446 1-93.30 Social worker, professional/cultural centre
4273. 2446 1-93.40 Social worker, professional/delinquency
4274. 2446 1-93.10 Social worker, professional/enterprise
4275. 2446 1-93.90 Social worker, professional/family planning
4276. 2446 1-93.90 Social worker, professional/home-help service
4277. 2446 1-93.20 Social worker, professional/medical
4278. 2446 1-93.40 Social worker, professional/probation
4279. 2446 1-93.50 Social worker, professional/psychiatric
4280. 2442 1-92.20 Sociologist
4281. 2442 1-92.20 Sociologist, criminology
4282. 2442 1-92.20 Sociologist, industrial
4283. 2442 1-92.20 Sociologist, penology
4284. 2442 1-92.20 Sociologist, social pathology
4285. 7442 8-02.90 Socker, footwear
4286. 2131 0-23.90 Software engineer
4287. 2213 0-53.50 Soil scientist
4288. 7212 8-72.60 Solderer
4289. 7212 8-72.90 Solderer, dip
4290. 7212 8-72.90 Solderer, furnace
4291. 7212 8-72.90 Solderer, torch
4292. 2421 1-21.10 Solicitor
4293. 2453 1-71.45 Soprano
4294. 7416 7-82.90 Sorter, cigar
4295. 7442 8-02.40 Sorter, footwear
4296. 7434 7-92.40 Sorter, fur
4297. 3131 8-62.90 Sound mixer
4298. 1110 2-01.10 Speaker
4299. 2351 1-39.30 Specialist, audio-visual and other teaching aids
4300. 2351 1-39.30 Specialist, audio-visual teaching aids
4301. 2419 0-28.10 Specialist, business efficiency
4302. 3151 5-81.20 Specialist, fire prevention
4303. 2412 1-94.20 Specialist, personnel
4304. 2419 0-28.20 Specialist, sales promotion methods
4305. 2351 1-39.30 Specialist, teaching aids
4306. 2351 1-39.30 Specialist, visual teaching aids
4307. 7223 8-39.40 Spinner, metal
4308. 7313 8-80.90 Spinner, precious metal
4309. 7223 8-39.40 Spinner, sheet-metal
4310. 7432 7-52.20 Spinner, thread and yarn
4311. 7215 9-72.60 Spinner-squeezer, cable
4312. 7215 9-72.60 Spinner-squeezer, wire
4313. 7215 9-72.10 Splicer, cable and rope
4314. 7411 7-73.90 Splitter, carcass
4315. 7442 8-02.40 Splitter, footwear
4316. 7441 7-61.40 Splitter, hide
4317. 7113 7-12.20 Splitter, stone
4318. 6152 6-49.90 Sponge hooker
4319. 3475 1-80.20 Sportsman, professional
4320. 3475 1-80.20 Sportwoman, professional
4321. 9133 5-60.50 Spotter, dry-cleaning
4322. 7141 9-31.20 Spray-painter, construction
4323. 7324 9-39.30 Spray-painter, except construction
4324. 7142 7-28.50 Sprayer, metal
4325. 9211 6-24.90 Stable lad
4326. 9313 9-99.10 Stacker, building construction
4327. 1229 1-74.90 Stage manager
4328. 7442 8-02.55 Stainer, footwear
4329. 7441 7-61.55 Stainer, leather
4330. 7422 8-19.55 Stainer, wooden furniture
4331. 7346 9-29.90 Stamper, heraldic printing
4332. 1226 3-51.10 Station master, railway
4333. 2122 0-81.10 Statistician
4334. 2122 0-81.30 Statistician, agricultural
4335. 2122 0-81.30 Statistician, applied statistics
4336. 2122 0-81.30 Statistician, biometrics
4337. 2122 0-81.30 Statistician, biostatistics
4338. 2122 0-81.30 Statistician, demography
4339. 2122 0-81.30 Statistician, economics
4340. 2122 0-81.30 Statistician, education
4341. 2122 0-81.30 Statistician, engineering
4342. 2122 0-81.30 Statistician, finance
4343. 2122 0-81.30 Statistician, health
4344. 2122 0-81.20 Statistician, mathematical
4345. 2122 0-81.30 Statistician, opinion-polling
4346. 2122 0-81.30 Statistician, physical sciences
4347. 2122 0-81.30 Statistician, survey
4348. 8278 7-78.20 Steeper, malting
4349. 7129 9-59.30 Steeplejack
4350. 7416 7-81.50 Stemmer, tobacco
4351. 7324 8-95.40 Stenciller, ceramics decoration
4352. 7346 9-29.30 Stenciller, silk-screen
4353. 4111 3-21.10 Stenographer
4354. 4111 3-21.10 Stenographer, typing
4355. 7342 9-23.20 Stereotyper
4356. 9333 9-71.20 Stevedore
4357. 5121 5-20.40 Steward, hotel
4358. 5121 5-20.40 Steward, house
4359. 5123 5-32.10 Steward, mess
4360. 5111 5-40.60 Steward, ship
4361. 5111 5-40.60 Steward, ship/cabin
4362. 5123 5-32.10 Steward, ship/dining saloon
4363. 5123 5-32.30 Steward, ship/mess
4364. 5123 5-32.40 Steward, wine
4365. 5121 5-20.40 Stewardess, hotel
4366. 5121 5-20.40 Stewardess, house
4367. 5123 5-32.10 Stewardess, mess
4368. 5111 5-40.60 Stewardess, ship
4369. 5111 5-40.60 Stewardess, ship/cabin
4370. 5123 5-32.10 Stewardess, ship/dining saloon
4371. 5123 5-32.30 Stewardess, ship/mess
4372. 5123 5-32.40 Stewardess, ship/wine
4373. 7411 7-73.90 Sticker, animal
4374. 7321 8-92.90 Sticker-up, pottery
4375. 3411 4-41.40 Stockbroker
4376. 9211 6-24.20 Stockman, beef cattle
4377. 9211 6-24.10 Stockman, livestock
4378. 9211 6-24.30 Stockman, sheep
4379. 9211 6-24.20 Stockwoman, beef cattle
4380. 9211 6-24.10 Stockwoman, livestock
4381. 9211 6-24.30 Stockwoman, sheep
4382. 8162 9-82.20 Stoker, ship
4383. 7341 9-21.50 Stonehand, printing
4384. 7122 9-51.40 Stonemason, construction
4385. 7122 9-51.40 Stonemason, facings
4386. 7122 9-51.60 Stonemason, paving
4387. 7113 8-20.40 Stonework layout worker
4388. 7113 8-20.40 Stoneworker
4389. 4131 3-91.40 Storekeeper
4390. 2455 1-73.50 Story-teller
4391. 2455 1-73.50 Story-teller, radio or television
4392. 7416 7-81.90 Stover, tobacco
4393. 2114 0-13.30 Stratigrapher
4394. 7441 7-61.90 Stretcher, leather
4395. 7441 7-62.60 Stretcher, pelt
4396. 9322 8-31.90 Striker, blacksmith's
4397. 7312 9-41.70 Stringer, piano
4398. 6154 6-49.40 Stripper, blubber
4399. 7432 7-54.90 Stripper, bobbin
4400. 6141 6-32.90 Stripper, cork bark
4401. 7411 7-73.90 Stripper, gut
4402. 7416 7-81.50 Stripper, tobacco leaf
4403. 7214 8-74.30 Structural steel worker, workshop
4404. 2412 1-94.30 Student counsellor, vocational
4405. 9212 9-99.10 Stump-grubber
4406. 7411 7-73.90 Stunner, animal
4407. 2451 1-59.25 Sub-editor, newspaper
4408. 2451 1-59.25 Sub-editor, periodicals
4409. 4133 3-59.90 Superintendent, clerical/barge
4410. 4133 3-59.90 Superintendent, clerical/cargo
4411. 4133 3-59.90 Superintendent, clerical/ferry
4412. 4133 3-59.90 Superintendent, clerical/quay
4413. 4133 3-59.20 Superintendent, clerical/railway depot
4414. 4133 3-59.40 Superintendent, clerical/road transport depot
4415. 4133 3-59.40 Superintendent, clerical/road transport traffic
4416. 4133 3-59.90 Superintendent, clerical/water transport terminal
4417. 4133 3-59.90 Superintendent, clerical/wharf
4418. 3142 0-42.50 Superintendent, marine/deck
4419. 3141 0-43.30 Superintendent, marine/technical
4420. 2221 0-61.10 Surgeon
4421. 2221 0-61.30 Surgeon, cardiology
4422. 2221 0-61.30 Surgeon, cardiothoracic
4423. 2221 0-61.30 Surgeon, neurosurgery
4424. 2222 0-63.20 Surgeon, oral/dentistry
4425. 2221 0-61.30 Surgeon, orthopaedic
4426. 2221 0-61.30 Surgeon, osteopathic
4427. 2221 0-61.30 Surgeon, plastic
4428. 2221 0-61.30 Surgeon, thoracic
4429. 2223 0-65.10 Surgeon, veterinary
4430. 2148 0-31.90 Surveyor, aerial
4431. 2148 0-31.20 Surveyor, cadastral
4432. 2148 0-31.20 Surveyor, geodesic
4433. 2148 0-31.40 Surveyor, hydrographic
4434. 2148 0-31.20 Surveyor, land
4435. 3115 0-35.90 Surveyor, marine
4436. 2148 0-31.30 Surveyor, mining
4437. 2148 0-31.90 Surveyor, photographic
4438. 2149 0-33.20 Surveyor, quantity
4439. 2148 0-31.20 Surveyor, topographic
4440. 7143 5-52.40 Sweep, chimney
4441. 9162 9-99.10 Sweeper, factory
4442. 9162 9-99.10 Sweeper, house
4443. 9162 9-99.10 Sweeper, park
4444. 9162 9-99.10 Sweeper, street
4445. 9162 9-99.10 Sweeper, yard
4446. 4223 3-80.20 Switchboard-operator, telephone
4447. 7412 7-76.20 Table hand, bread
4448. 7412 7-76.30 Table hand, flour confectionery
4449. 7433 7-91.10 Tailor
4450. 7433 7-91.90 Tailor, alteration
4451. 7433 7-91.20 Tailor, bespoke
4452. 7433 7-91.20 Tailor, garment/made-to-measure
4453. 7433 7-91.30 Tailor, garment/ready-to-wear
4454. 7433 7-91.90 Tailor, theatrical
4455. 7442 8-02.55 Taker-off, footwear finishing
4456. 7341 9-22.90 Taker-off, printing press
4457. 2460 1-41.20 Talapoin
4458. 3474 1-79.90 Tamer, wild animal
4459. 7441 7-61.45 Tanner
4460. 7441 7-61.45 Tanner, hide
4461. 7441 7-61.45 Tanner, leather
4462. 6112 6-29.40 Tapper, maple syrup
4463. 6112 6-29.40 Tapper, pine resin
4464. 6112 6-23.90 Tapper, rubber tree
4465. 6112 6-29.40 Tapper, toddy
4466. 7415 7-77.20 Taster, coffee
4467. 7415 7-74.90 Taster, food
4468. 7415 7-74.90 Taster, juice
4469. 7415 7-78.60 Taster, liquor
4470. 7415 7-77.20 Taster, tea
4471. 7415 7-78.60 Taster, wine
4472. 3471 1-62.90 Tattooist
4473. 3211 9-49.20 Taxidermist
4474. 2211 0-51.90 Taxonomist
4475. 2211 0-51.30 Taxonomist, animal
4476. 2211 0-51.20 Taxonomist, plant
4477. 3320 1-34.90 Teacher, kindergarten/associate professional
4478. 2332 1-34.90 Teacher, kindergarten/professional
4479. 3320 1-34.20 Teacher, nursery/associate professional
4480. 2332 1-34.20 Teacher, nursery/professional
4481. 2310 1-31.10 Teacher, post-secondary education
4482. 2310 1-31.45 Teacher, post-secondary education/accountancy
4483. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/advertising
4484. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/agricultural science
4485. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/agronomy
4486. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/anatomy
4487. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/animal husbandry
4488. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/anthropology
4489. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/archaeology
4490. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/architecture
4491. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/art
4492. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/art criticism
4493. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/art history
4494. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/astronomy
4495. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/bacteriology
4496. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/biochemistry
4497. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/biology
4498. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/botany
4499. 2310 1-31.45 Teacher, post-secondary education/business management
4500. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/chemistry
4501. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/chiropractic
4502. 2310 1-31.45 Teacher, post-secondary education/commerce
4503. 2310 1-31.40 Teacher, post-secondary education/community development
4504. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/computer science
4505. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/construction technology
4506. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/dancing
4507. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/demography
4508. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/dentistry
4509. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/dietetics
4510. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/drama
4511. 2310 1-31.45 Teacher, post-secondary education/economics
4512. 2310 1-31.55 Teacher, post-secondary education/education
4513. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering
4514. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering (chemical)
4515. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering (civil)
4516. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering (electrical)
4517. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering (electronics)
4518. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering (mechanical)
4519. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/engineering (technology)
4520. 2310 1-31.25 Teacher, post-secondary education/engineering (telecommunications)
4521. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/entomology
4522. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/family planning
4523. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/fishery
4524. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/food technology
4525. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/forensic science
4526. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/forestry
4527. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/geodesy
4528. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/geography
4529. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/geology
4530. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/geophysics
4531. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/government
4532. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/history
4533. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/home economics
4534. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/horticulture
4535. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/husbandry
4536. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/industrial arts
4537. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/industrial design
4538. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/industrial technology
4539. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/international affairs
4540. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/journalism
4541. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/languages
4542. 2310 1-31.50 Teacher, post-secondary education/law
4543. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/librarianship
4544. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/life sciences
4545. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/linguistics
4546. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/literature
4547. 2310 1-31.45 Teacher, post-secondary education/management
4548. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/marketing
4549. 2310 1-31.40 Teacher, post-secondary education/mathematics
4550. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/medical science
4551. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/medical therapy
4552. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/medicine
4553. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/metallurgy
4554. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/meteorology
4555. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/military science
4556. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/mineralogy
4557. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/mining technology
4558. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/music
4559. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/navigation
4560. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/numismatics
4561. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/nursing
4562. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/obstetrics
4563. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/occupational therapy
4564. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/optometry
4565. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/osteopathy
4566. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/palaeography
4567. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/pathology
4568. 2310 1-31.55 Teacher, post-secondary education/pedagogy
4569. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/pharmacology
4570. 2310 1-31.70 Teacher, post-secondary education/philology
4571. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/philosophy
4572. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/physical sciences
4573. 2310 1-31.20 Teacher, post-secondary education/physics
4574. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/physiotherapy
4575. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/political science
4576. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/prehistory
4577. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/psychology
4578. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/public administration
4579. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/public health
4580. 2310 1-31.75 Teacher, post-secondary education/radiology
4581. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/religion
4582. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/sales methods
4583. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/sculpture
4584. 2310 1-31.60 Teacher, post-secondary education/silviculture
4585. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/social science
4586. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/sociology
4587. 2310 1-31.40 Teacher, post-secondary education/statistics
4588. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/telecommunications services
4589. 2310 1-31.80 Teacher, post-secondary education/textile technology
4590. 2310 1-31.65 Teacher, post-secondary education/theology
4591. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/trade unionism
4592. 2310 1-31.90 Teacher, post-secondary education/transport services
4593. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/veterinary science
4594. 2310 1-31.30 Teacher, post-secondary education/zoology
4595. 3320 1-34.20 Teacher, pre-primary education/associate professional
4596. 2332 1-34.20 Teacher, pre-primary education/professional
4597. 3310 1-33.20 Teacher, primary education/associate professional
4598. 2331 1-33.90 Teacher, primary education/professional
4599. 3310 1-33.90 Teacher, primary education/reading (associate professional)
4600. 2331 1-33.90 Teacher, primary education/reading (professional)
4601. 3310 1-33.90 Teacher, primary education/writing (associate professional)
4602. 2331 1-33.90 Teacher, primary education/writing (professional)
4603. 3330 1-35.90 Teacher, remedial/associate professional
4604. 2340 1-35.90 Teacher, remedial/professional
4605. 2320 1-32.10 Teacher, secondary education
4606. 2320 1-32.90 Teacher, secondary education/adult literacy
4607. 2320 1-32.70 Teacher, secondary education/agricultural science
4608. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/archaeology
4609. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/art
4610. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/art history
4611. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/biology
4612. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/botany
4613. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/bricklaying
4614. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/chemistry
4615. 2320 1-32.60 Teacher, secondary education/commercial and secretarial
4616. 2320 1-32.60 Teacher, secondary education/commercial subjects
4617. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/computer science
4618. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/dancing
4619. 2320 1-32.75 Teacher, secondary education/domestic science
4620. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/drama
4621. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/economics
4622. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/engineering
4623. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/fine arts
4624. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/geography
4625. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/geology
4626. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/government
4627. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/handicrafts and crafts
4628. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/history
4629. 2320 1-32.15 Teacher, secondary education/language
4630. 2320 1-32.15 Teacher, secondary education/languages and literature
4631. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/life sciences
4632. 2320 1-32.15 Teacher, secondary education/linguistics
4633. 2320 1-32.15 Teacher, secondary education/literature
4634. 2320 1-32.20 Teacher, secondary education/mathematics
4635. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/metalwork
4636. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/music
4637. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/natural science
4638. 2320 1-32.75 Teacher, secondary education/nursing
4639. 2320 1-32.90 Teacher, secondary education/pedagogy
4640. 2320 1-32.90 Teacher, secondary education/philosophy
4641. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/photography
4642. 2320 1-32.90 Teacher, secondary education/physical education
4643. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/physics
4644. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/printing
4645. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/religion
4646. 2320 1-32.50 Teacher, secondary education/sculpture
4647. 2320 1-32.60 Teacher, secondary education/secretarial subjects
4648. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/social studies
4649. 2320 1-32.40 Teacher, secondary education/sociology
4650. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/stonemasonry
4651. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/technical drawing
4652. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/technical education
4653. 2320 1-32.60 Teacher, secondary education/typing
4654. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/vocational training
4655. 2320 1-32.80 Teacher, secondary education/woodwork
4656. 2320 1-32.30 Teacher, secondary education/zoology
4657. 3330 1-35.20 Teacher, special education/for the blind (associate professional)
4658. 2340 1-35.20 Teacher, special education/for the blind (professional)
4659. 3330 1-35.30 Teacher, special education/for the deaf (associate professional)
4660. 2340 1-35.30 Teacher, special education/for the deaf (professional)
4661. 3330 1-35.90 Teacher, special education/for the dumb (associate professional)
4662. 2340 1-35.90 Teacher, special education/for the dumb (professional)
4663. 3330 1-35.40 Teacher, special education/for the mentally handicapped (associate professional)
4664. 2340 1-35.40 Teacher, special education/for the mentally handicapped (professional)
4665. 3330 1-35.90 Teacher, special education/for the physically handicapped (associate professional)
4666. 2340 1-35.90 Teacher, special education/for the physically handicapped (professional)
4667. 3330 1-35.90 Teacher, special education/remedial (associate professional)
4668. 2340 1-35.90 Teacher, special education/remedial (professional)
4669. 7431 7-51.90 Teaser, textiles
4670. 3212 0-54.90 Technician, agronomy
4671. 3145 3-59.50 Technician, air traffic safety
4672. 3211 0-54.20 Technician, anatomy
4673. 3212 0-54.90 Technician, arboriculture
4674. 3111 0-14.90 Technician, astronomy
4675. 3211 0-54.20 Technician, bacteriology
4676. 3211 0-54.20 Technician, biochemistry
4677. 3211 0-54.20 Technician, biology
4678. 3211 0-54.20 Technician, biophysics
4679. 3211 0-54.30 Technician, blood-bank
4680. 3211 0-54.20 Technician, botany
4681. 3111 0-14.20 Technician, chemistry
4682. 3121 0-34.90 Technician, computer
4683. 3212 0-54.90 Technician, crop research
4684. 3211 0-54.30 Technician, cytology
4685. 3211 0-54.20 Technician, ecology
4686. 3115 0-35.30 Technician, engineering/aeronautics
4687. 3114 0-34.90 Technician, engineering/aerospace
4688. 3116 0-36.90 Technician, engineering/chemical
4689. 3116 0-36.90 Technician, engineering/chemical process
4690. 3112 0-33.10 Technician, engineering/civil
4691. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (construction)
4692. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (dredging)
4693. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (hydraulics)
4694. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (hydrology)
4695. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (irrigation)
4696. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (public health)
4697. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (sanitary)
4698. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (soil mechanics)
4699. 3112 0-33.90 Technician, engineering/civil (structural)
4700. 3113 0-34.05 Technician, engineering/electrical
4701. 3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric illumination)
4702. 3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric power distribution)
4703. 3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric power transmission)
4704. 3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical (electric traction)
4705. 3113 0-34.20 Technician, engineering/electrical (high voltage)
4706. 3113 0-34.90 Technician, engineering/electrical systems
4707. 3114 0-34.10 Technician, engineering/electronics
4708. 3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (computer hardware design)
4709. 3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (information engineering)
4710. 3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (instrumentation)
4711. 3114 0-34.90 Technician, engineering/electronics (semiconductors)
4712. 3119 0-39.30 Technician, engineering/industrial efficiency
4713. 3119 0-39.20 Technician, engineering/industrial layout
4714. 3115 0-35.20 Technician, engineering/marine
4715. 3115 0-35.10 Technician, engineering/mechanical
4716. 3115 0-35.30 Technician, engineering/mechanical (aeronautics)
4717. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (agriculture)
4718. 3115 0-35.50 Technician, engineering/mechanical (air-conditioning)
4719. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (automotive)
4720. 3115 0-35.20 Technician, engineering/mechanical (diesel)
4721. 3115 0-35.20 Technician, engineering/mechanical (gas turbine)
4722. 3115 0-35.50 Technician, engineering/mechanical (heating, ventilation and refrigeration)
4723. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (industrial machinery and tools)
4724. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (instruments)
4725. 3115 0-35.20 Technician, engineering/mechanical (internal combustion)
4726. 3115 0-35.20 Technician, engineering/mechanical (jet engine)
4727. 3115 0-35.20 Technician, engineering/mechanical (locomotive engine)
4728. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (lubrication)
4729. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (marine)
4730. 3115 0-35.20 Technician, engineering/mechanical (motor)
4731. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (naval)
4732. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (nuclear power)
4733. 3115 0-35.50 Technician, engineering/mechanical (refrigeration)
4734. 3115 0-35.90 Technician, engineering/mechanical (ship construction)
4735. 3119 0-39.20 Technician, engineering/methods
4736. 3117 0-38.10 Technician, engineering/mining
4737. 3117 0-38.90 Technician, engineering/mining (coal)
4738. 3117 0-38.90 Technician, engineering/mining (diamonds)
4739. 3117 0-38.90 Technician, engineering/mining (metal)
4740. 3117 0-38.20 Technician, engineering/mining (petroleum and natural gas)
4741. 3115 0-35.20 Technician, engineering/motor and engine
4742. 3116 0-36.90 Technician, engineering/natural gas production and distribution
4743. 3115 0-35.90 Technician, engineering/naval
4744. 3115 0-35.90 Technician, engineering/nuclear power
4745. 3116 0-36.20 Technician, engineering/petroleum
4746. 3119 0-39.20 Technician, engineering/planning
4747. 3119 0-39.20 Technician, engineering/production
4748. 3119 0-39.90 Technician, engineering/safety
4749. 3121 0-34.90 Technician, engineering/systems (computers)
4750. 3119 0-39.90 Technician, engineering/systems (except computers)
4751. 3114 0-34.30 Technician, engineering/telecommunications
4752. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (aerospace)
4753. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (radar)
4754. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (radio)
4755. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (signal systems)
4756. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (telegraph)
4757. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (telephone)
4758. 3114 0-34.90 Technician, engineering/telecommunications (television)
4759. 3119 0-39.30 Technician, engineering/time and motion study
4760. 3119 0-39.90 Technician, engineering/value
4761. 3119 0-39.30 Technician, engineering/work study
4762. 3212 0-54.90 Technician, floriculture
4763. 3212 0-54.90 Technician, forestry
4764. 3211 0-54.20 Technician, genetics
4765. 3111 0-14.90 Technician, geology
4766. 3111 0-14.90 Technician, geophysics
4767. 3211 0-54.30 Technician, haematology
4768. 3211 0-54.30 Technician, histology
4769. 3212 0-54.90 Technician, horticulture
4770. 3211 0-54.30 Technician, medical science
4771. 3117 0-37.90 Technician, metallurgy/assaying
4772. 3117 0-37.20 Technician, metallurgy/extractive
4773. 3117 0-37.30 Technician, metallurgy/foundry
4774. 3117 0-37.30 Technician, metallurgy/physical
4775. 3117 0-37.90 Technician, metallurgy/radioactive minerals
4776. 3111 0-14.90 Technician, meteorology
4777. 3111 0-14.90 Technician, oceanography
4778. 3212 0-54.90 Technician, olericulture
4779. 3226 0-79.50 Technician, orthopaedic
4780. 3211 0-54.20 Technician, pathology
4781. 3211 0-54.20 Technician, pharmacology
4782. 3111 0-14.30 Technician, physics
4783. 3211 0-54.20 Technician, physiology
4784. 3212 0-54.90 Technician, pomology
4785. 3226 0-79.50 Technician, prosthetic
4786. 3119 0-39.90 Technician, quantity surveying
4787. 3123 0-35.90 Technician, robot
4788. 3211 0-54.30 Technician, serology
4789. 3212 0-54.90 Technician, silviculture
4790. 3212 0-54.90 Technician, soil science
4791. 3131 8-62.90 Technician, sound-effects
4792. 3131 8-62.90 Technician, sound-testing
4793. 3131 8-62.20 Technician, sound/studio (radio)
4794. 3131 8-62.20 Technician, sound/studio (television)
4795. 3112 0-33.30 Technician, surveying
4796. 3211 0-54.30 Technician, tissue
4797. 3211 0-54.20 Technician, zoology
4798. 2146 0-29.40 Technologist, brewing
4799. 2142 0-22.90 Technologist, building materials
4800. 2149 0-29.90 Technologist, cement
4801. 2149 0-29.20 Technologist, ceramics
4802. 2146 0-25.90 Technologist, chemical process
4803. 2146 0-25.10 Technologist, engineering/chemical
4804. 2142 0-22.10 Technologist, engineering/civil
4805. 2143 0-23.90 Technologist, engineering/electrical
4806. 2144 0-23.90 Technologist, engineering/electronics
4807. 2145 0-24.90 Technologist, engineering/mechanical
4808. 2144 0-23.90 Technologist, engineering/telecommunications
4809. 2147 0-27.90 Technologist, extractive
4810. 2146 0-29.40 Technologist, fibre
4811. 2146 0-29.40 Technologist, food and drink
4812. 2146 0-25.90 Technologist, fuel
4813. 2149 0-29.20 Technologist, glass
4814. 2149 0-29.90 Technologist, leather
4815. 2149 0-29.90 Technologist, packaging
4816. 2146 0-25.90 Technologist, paint
4817. 2146 0-29.40 Technologist, paper
4818. 2146 0-25.90 Technologist, plastics
4819. 2146 0-25.90 Technologist, polymer
4820. 2149 0-29.90 Technologist, printing
4821. 2146 0-25.90 Technologist, rubber
4822. 2149 0-29.90 Technologist, textiles
4823. 2146 0-25.90 Technologist, tyre
4824. 2145 0-24.90 Technologist, welding
4825. 2149 0-29.90 Technologist, wood
4826. 3132 3-80.40 Telegrapher
4827. 4223 3-80.20 Telephonist
4828. 4112 3-21.50 Teletypist
4829. 4212 3-31.40 Teller, bank
4830. 7412 7-76.90 Temperer, chocolate
4831. 8112 7-12.50 Tender, jig
4832. 8333 9-73.45 Tender, skip
4833. 8163 9-69.90 Tender, water dam
4834. 7422 8-12.90 Tenoner
4835. 2453 1-71.45 Tenor
4836. 7123 9-52.50 Terrazzo worker
4837. 3143 0-41.30 Test pilot, aircraft
4838. 7131 9-53.60 Thatcher
4839. 2460 1-49.90 Theologian
4840. 3229 0-79.90 Therapist, occupational
4841. 3229 0-79.90 Therapist, orientation of the blind
4842. 3226 0-76.20 Therapist, physical
4843. 3226 0-76.30 Therapist, recreational
4844. 3229 0-79.90 Therapist, speech
4845. 2111 0-12.30 Thermodynamicist
4846. 7432 7-54.20 Threader, loom
4847. 7321 8-92.25 Thrower, pottery and porcelain
4848. 7132 9-51.50 Tiler
4849. 7132 9-51.50 Tiler, floor
4850. 7132 9-51.50 Tiler, wall
4851. 7129 9-59.90 Timbering worker, construction
4852. 7111 7-11.60 Timbering worker, mine
4853. 7111 7-11.60 Timbering worker, quarry
4854. 7111 7-11.60 Timbering worker, underground
4855. 4190 3-39.90 Timekeeper
4856. 9112 4-52.20 Tinker
4857. 7213 8-73.40 Tinsmith
4858. 7416 7-81.40 Tobacco worker, conditioning
4859. 7416 7-81.70 Tobacco worker, cutting
4860. 7416 7-81.90 Tobacco worker, drying
4861. 7416 7-81.50 Tobacco worker, leaf stemming
4862. 7416 7-81.50 Tobacco worker, leaf stripping
4863. 7312 9-41.30 Tone regulator, musical instruments
4864. 7222 8-32.20 Toolmaker
4865. 7221 8-31.10 Toolsmith
4866. 6141 6-31.30 Topper, logging
4867. 7324 8-95.90 Toucher-up, ceramics decoration
4868. 2212 0-52.70 Toxicologist
4869. 7223 9-49.90 Toymaker, metal
4870. 7324 8-95.90 Tracer, ceramics decoration
4871. 9312 9-99.10 Trackman, railway
4872. 9312 9-99.10 Trackwoman, railway
4873. 3475 1-80.30 Trainer, boxing
4874. 6129 6-24.90 Trainer, dog
4875. 3475 1-80.30 Trainer, golf
4876. 6129 6-24.90 Trainer, horse-breaking
4877. 3475 1-80.30 Trainer, martial arts
4878. 3475 1-80.50 Trainer, physical
4879. 6129 6-24.90 Trainer, racehorse
4880. 3475 1-80.30 Trainer, sports
4881. 3474 1-75.90 Trainer, wild animal
4882. 3475 1-80.30 Trainer, wrestling
4883. 3475 1-80.30 Trainer, yoga
4884. 2453 1-71.30 Transcriber, music
4885. 7324 8-95.40 Transferrer, ceramics decoration
4886. 7343 9-24.50 Transferrer, lithographic
4887. 7343 9-24.50 Transferrer, lithographic/direct
4888. 7343 9-24.50 Transferrer, lithographic/printing
4889. 7343 9-25.40 Transferrer, photo-mechanical/printing plates
4890. 2444 1-95.30 Translator
4891. 6154 6-49.60 Trapper, fur
4892. 6154 6-49.60 Trapper-hunter, fur
4893. 1319 2-11.10 Travel agent
4894. 3117 7-13.70 Treater, well acidising
4895. 5141 5-70.90 Trichologist
4896. 9331 9-89.50 Tricyclist
4897. 7442 8-02.55 Trimmer, footwear finishing
4898. 7434 7-92.90 Trimmer, fur
4899. 7411 7-73.90 Trimmer, meat
4900. 2453 1-71.40 Trombonist
4901. 2453 1-71.40 Trumpeter
4902. 7122 9-51.90 Tuckpointer
4903. 7432 7-54.90 Tufter, carpet weaving
4904. 3474 1-75.40 Tumbler
4905. 7312 9-41.80 Tuner, accordion
4906. 7231 8-43.90 Tuner, engine-driving
4907. 7312 9-41.80 Tuner, musical instrument
4908. 7312 9-41.80 Tuner, organ
4909. 7312 9-41.80 Tuner, piano
4910. 7321 8-92.90 Tuner, pottery and porcelain
4911. 7113 8-20.50 Tuner, stone
4912. 7231 8-43.90 Tuner, vehicle engine
4913. 7423 8-12.30 Tuner, wood
4914. 7223 8-33.20 Turner
4915. 7321 8-92.90 Turner, pottery and porcelain
4916. 7423 8-12.30 Turner, wood
4917. 7343 9-24.90 Tuscher, lithographic
4918. 7341 9-21.20 Typesetter
4919. 7341 9-21.30 Typesetter, linotype
4920. 7341 9-21.55 Typesetter, photo-type
4921. 4111 3-21.40 Typist
4922. 4111 3-21.40 Typist, clerical
4923. 4111 3-21.40 Typist, copy
4924. 4111 3-21.40 Typist, invoice
4925. 4111 3-21.90 Typist, perforator
4926. 4111 3-21.10 Typist, shorthand
4927. 4111 3-21.40 Typist, statistical
4928. 4111 3-21.10 Typist, stenography
4929. 4111 3-21.90 Typist, varityping
4930. 7341 9-21.30 Typographer
4931. 3475 1-80.40 Umpire, sports
4932. 1120 2-02.10 Under-secretary, government
4933. 5143 5-92.20 Undertaker
4934. 7216 9-59.60 Underwater worker
4935. 3412 1-99.50 Underwriter
4936. 3412 1-99.50 Underwriter, insurance
4937. 7437 7-96.30 Upholsterer, aircraft
4938. 7437 7-96.30 Upholsterer, automobile
4939. 7437 7-96.20 Upholsterer, furniture
4940. 7437 7-96.30 Upholsterer, railway carriage
4941. 7437 7-96.90 Upholsterer, soft furnishing
4942. 7437 7-96.30 Upholsterer, vehicle
4943. 9152 5-99.90 Usher
4944. 3227 0-66.10 Vaccinator, veterinary
4945. 5142 5-40.30 Valet
4946. 5142 5-40.90 Valet, hotel
4947. 5142 5-40.30 Valet, personal
4948. 3417 4-43.30 Valuer
4949. 4111 3-21.90 Varitypist
4950. 7142 9-39.10 Varnisher, manufactured articles
4951. 7142 9-39.90 Varnisher, metal
4952. 7142 9-39.60 Varnisher, vehicle
4953. 7422 8-19.55 Varnisher, wooden furniture
4954. 9111 4-52.20 Vendor, fresh-water
4955. 9112 4-52.40 Vendor, newspapers
4956. 9111 4-90.90 Vendor, refreshments
4957. 9111 4-90.90 Vendor, refreshments/cinema
4958. 9111 4-90.90 Vendor, refreshments/theatre
4959. 9111 4-52.20 Vendor, street/food
4960. 9112 4-52.20 Vendor, street/non-food products
4961. 9112 4-90.90 Vendor, theatre programme
4962. 7422 8-19.50 Veneer applier
4963. 3474 1-79.90 Ventriloquist
4964. 3431 3-21.30 Verbatim reporter
4965. 9141 5-51.40 Verger
4966. 2223 0-65.10 Veterinarian
4967. 2223 0-65.10 Veterinarian, epidemiology
4968. 2223 0-65.10 Veterinarian, surgery
4969. 2460 1-41.20 Vicar
4970. 6112 6-12.30 Viniculturist
4971. 2453 1-71.40 Violinist
4972. 7312 9-41.80 Voicer, organ
4973. 2114 0-13.20 Volcanologist
4974. 5123 5-32.10 Waiter
4975. 5123 5-32.30 Waiter, banquet
4976. 5123 5-32.30 Waiter, formal
4977. 5123 5-32.20 Waiter, head
4978. 5123 5-32.10 Waiter, railway dining car
4979. 5123 5-32.40 Waiter, wine
4980. 5123 5-32.10 Waitress
4981. 5123 5-32.30 Waitress, banquet
4982. 5123 5-32.30 Waitress, formal
4983. 5123 5-32.20 Waitress, head
4984. 5123 5-32.10 Waitress, railway dining car
4985. 5123 5-32.40 Waitress, wine
4986. 7141 9-59.25 Wallpaper hanger
4987. 5169 6-49.90 Warden, bird sanctuary
4988. 5121 5-20.90 Warden, camp
4989. 3460 1-93.30 Warden, community centre/associate professional
4990. 2446 1-93.30 Warden, community centre/professional
4991. 5121 5-20.90 Warden, dormitory
4992. 5163 5-89.30 Warden, prison
4993. 3460 1-93.40 Warden, probation home/associate professional
4994. 2446 1-93.40 Warden, probation home/professional
4995. 5169 5-89.90 Warden, traffic
4996. 5169 6-49.90 Warden, wild life
4997. 5163 5-89.30 Warder, prison
4998. 7433 5-40.70 Wardrobe mistress, stage and studio
4999. 9322 7-73.90 Washer, hand/carcass
5000. 9322 5-60.90 Washer, hand/cloth
5001. 9132 9-99.10 Washer, hand/dishes
5002. 9322 7-56.35 Washer, hand/fibre
5003. 9322 7-61.90 Washer, hand/hide
5004. 9133 5-60.10 Washer, hand/laundry
5005. 9322 9-99.10 Washer, hand/manufacturing process
5006. 9120 9-99.10 Washer, hand/street (car windows)
5007. 9142 9-99.10 Washer, hand/vehicle
5008. 9322 5-60.90 Washer, hand/yarn
5009. 7311 8-42.25 Watch adjuster
5010. 9152 5-89.40 Watchman
5011. 9152 5-89.40 Watchman, night
5012. 9152 5-89.40 Watchwoman
5013. 9152 5-89.40 Watchwoman, night
5014. 8340 9-81.90 Waterman
5015. 8340 9-81.90 Waterwoman
5016. 7323 8-94.90 Waxer, glass sandblasting
5017. 7424 9-42.20 Weaver, basket
5018. 7432 7-54.55 Weaver, carpet
5019. 7432 7-54.30 Weaver, cloth
5020. 7432 7-54.45 Weaver, jacquard
5021. 7424 9-42.90 Weaver, straw
5022. 7432 7-54.35 Weaver, tapestry
5023. 7212 8-72.10 Welder
5024. 7212 8-72.15 Welder, acetylene
5025. 7212 8-72.35 Welder, butt
5026. 7212 8-72.35 Welder, contact
5027. 7212 8-72.20 Welder, electric arc
5028. 7212 8-72.35 Welder, flash
5029. 7212 8-72.15 Welder, gas
5030. 7212 8-72.10 Welder, gas and electric
5031. 7212 8-72.15 Welder, oxy-acetylene
5032. 7212 8-72.35 Welder, resistance
5033. 7212 8-72.35 Welder, seam
5034. 7212 8-72.35 Welder, spot
5035. 7212 8-72.30 Welder, thermite
5036. 3460 1-93.20 Welfare worker, associate professional
5037. 3460 1-93.50 Welfare worker, associate professional/mental health
5038. 3460 1-93.20 Welfare worker, associate professional/moral welfare
5039. 3460 1-93.20 Welfare worker, associate professional/prison
5040. 3460 1-93.90 Welfare worker, associate professional/the deaf
5041. 3460 1-93.90 Welfare worker, associate professional/the physically handicapped
5042. 2446 1-93.20 Welfare worker, professional
5043. 2446 1-93.50 Welfare worker, professional/mental health
5044. 2446 1-93.20 Welfare worker, professional/moral welfare
5045. 2446 1-93.20 Welfare worker, professional/prison
5046. 2446 1-93.90 Welfare worker, professional/the deaf
5047. 2446 1-93.90 Welfare worker, professional/the physically handicapped
5048. 4133 3-59.90 Wharfinger
5049. 7224 8-35.30 Wheel-grinder, metal
5050. 7422 8-19.25 Wheel-wright
5051. 7141 9-31.90 Whitewasher
5052. 1314 4-10.20 Wholesaler
5053. 7431 7-51.90 Willeyer
5054. 9321 8-53.50 Winder, armature/hand
5055. 9321 8-53.50 Winder, coil/hand
5056. 9321 8-53.50 Winder, filament/hand
5057. 9321 8-53.50 Winder, rotor coil/hand
5058. 9321 8-53.50 Winder, stator coil/hand
5059. 9321 8-53.50 Winder, transformer coil/hand
5060. 6112 6-12.30 Winegrower
5061. 8277 7-77.90 Winnower, cocoa-bean
5062. 7245 8-57.20 Wire worker, electric power/overhead wires
5063. 7245 8-57.90 Wire worker, electric power/underground wires
5064. 7245 8-57.30 Wire worker, electric traction/overhead wires
5065. 7245 8-57.40 Wire worker, telegraph
5066. 7245 8-57.40 Wire worker, telephone
5067. 7421 7-32.70 Wood grader
5068. 7421 7-31.90 Wood incising worker
5069. 7421 7-31.20 Wood seasoner
5070. 7421 7-31.30 Wood treater
5071. 7423 8-12.30 Wood tuner
5072. 7423 8-12.30 Wood turner
5073. 6141 6-31.90 Woodcutter, forest
5074. 6141 6-32.30 Woodman
5075. 6141 6-32.30 Woodwoman
5076. 7423 8-12.90 Woodworker, dovetailing
5077. 7423 8-12.90 Woodworker, dowelling
5078. 7423 8-12.90 Woodworker, morticing
5079. 7423 8-12.90 Woodworker, sanding
5080. 7423 8-12.90 Woodworker, tenoning
5081. 7421 7-31.90 Woodworker, treating
5082. 9322 9-71.50 Wrapper, hand
5083. 7129 9-59.45 Wrecker, building
5084. 3475 1-80.20 Wrestler
5085. 2451 1-51.20 Writer
5086. 2451 1-59.90 Writer, continuity
5087. 2451 1-59.90 Writer, drama
5088. 2451 1-59.15 Writer, feature
5089. 2451 1-59.65 Writer, handbook
5090. 2451 1-59.90 Writer, lyric
5091. 2451 1-59.60 Writer, public information
5092. 2451 1-59.60 Writer, publicity
5093. 2451 1-59.90 Writer, scenario
5094. 2451 1-59.90 Writer, script
5095. 2451 1-51.20 Writer, short story
5096. 2451 1-59.90 Writer, song
5097. 2451 1-59.65 Writer, technical
5098. 4133 3-59.35 Yardmaster, railway
5099. 3423 1-99.90 Youth employment officer
5100. 6129 6-24.90 Zoo keeper
5101. 6129 6-49.90 Zoo worker, skilled
5102. 2211 0-51.30 Zoologist
5103. 2211 0-51.30 Zoologist, ecology
5104. 2211 0-51.30 Zoologist, embryology
5105. 2211 0-51.30 Zoologist, entomology
5106. 2211 0-51.30 Zoologist, histology
5107. 2211 0-51.30 Zoologist, ichthyology
5108. 2211 0-51.30 Zoologist, mammalogy
5109. 2211 0-51.30 Zoologist, ornithology
5110. 2211 0-51.30 Zoologist, parasitology
5111. 2211 0-51.30 Zoologist, pisciculture
5112. 2211 0-51.30 Zoologist, taxonomy


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1565/1939, Άρθρο 111: «Σφετερισμός τού τίτλου τού Ιατρού».
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 10 Απρίλιος 2018