Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Οκτώβριος 2008

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αριθμός Γνωμοδότησης: 703/2000.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'  
Συνεδρίαση της 20-12-2000
Αριθμός Γνωμοδότησης: 703/2000

Ερώτημα: 40/00
Σύνθεση:…………………

Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Υ7γ/ οικ. 4447/2-8-2000 έγγραφο της Διευθύνσεως Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, τμ. Γ' του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν το "ομοταγές πτυχίο ψυχολογίας" προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, της περ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 991/79, αναφέρεται στο βασικό τίτλο εκπαίδευσης (πτυχίο) ή στο μεταπτυχιακό τίτλο, η ύπαρξη του οποίου δεν προϋποθέτει την απόκτηση βασικού πτυχίου, προκειμένου να χορηγηθεί, κατ' εξαίρεση, άδεια επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Επί του ως άνω ερωτήματος το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως εξής:[το πλήρες κείμενο]

………………………………………

Τέλος, και στην υπ΄ αριθμ. 7106/22-12-1998 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1331 Β'), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατ΄ εξαίρεση χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, επαναλαμβάνεται η αυτή ρύθμιση, σχετικά με το θέμα του πτυχίου ψυχολογίας ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ούτε, βεβαίως, ήταν δυνατόν να υπάρχει διαφορετική ρύθμιση γιατί αυτή θα ήταν εκτός εξουσιοδοτήσεως του νόμου.

Κατά συνέπεια, στο ως άνω τεθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι η περ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 991/1979 αναφέρεται στην ύπαρξη βασικού τίτλου εκπαίδευσης στην ψυχολογία, ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και όχι σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αθήνα, 20-12-2000


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 34
Τελευταία ενημέρωση : 19 Απρίλιος 2022